ok2022menu
Stichting Alde Fryske Tsjerken Friese Orgelkrant 2022
 

De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor herstel en instandhouding van belangwekkende monumentale kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie Fryslân. Op dit moment hebben wij 55 kerkgebouwen in eigendom.
Veel van deze monumentale kerken zijn uitgerust met een prachtig kerkorgel dat vaak een prominente plaats inneemt in het kerkgebouw. Deze orgels laten we regelmatig stemmen en waar nodig wordt een orgel volledig gerestaureerd. Zo zijn de laatste jaren de orgels van Jorwert, Boksum, Huizum en Britsum onder handen genomen door gerenommeerde orgelbouwers/restaurateurs en op dit moment is het orgel van Baaium aan de beurt.

Net als de Stichting Organum Frisicum wil ook onze stichting het gebruik van deze bijzondere instrumenten stimuleren. Zoals wij graag willen dat onze kerken ‘levende stenen’ blijven, zien we ook graag dat onze orgels voluit blijven klinken. Hierbij is een niet onbelangrijke rol weggelegd voor de jongere generatie. Daarom hebben we in samenwerking met Organum Frisicum op Open Monumentendag in 2021 jonge conservatoriumstudenten uit Groningen en Amsterdam orgelconcerten laten geven in meerdere van onze kerken. Het is onze intentie om in de toekomst op deze ingeslagen weg voort te borduren en samen met Organum Frisicum zorg te dragen dat het publiek van de rijke Friese orgelcultuur kan blijven genieten, zowel nu als in de toekomst.

Hester Simons,
directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard