ok2022menu
De Friese orgelbouwers en hun orgels Friese Orgelkrant 2022
 

Iedereen heeft wel haar of zijn voorkeuren voor een bepaald orgel, of orgels. Of voor een orgelbouwer. In Fryslân zijn we rijk gezegend met honderden orgels. In Fryslân, met name in Leeuwarden, waren beroemde orgelbouwers, en nog. Denk aan vader en zoon Radersma uit Wiuwert en Lodewijk Ypma uit Bolsward (later Alkmaar). Denk aan Willem Hardorff en diens schoonzoon Johan Frederik Kruse, Jan Adolf Hillebrand, de gebroeders Adema, allen uit Leeuwarden. En dan natuurlijk ook in Leeuwarden, de familie Van Dam en nu nog altijd firma Bakker & Timmenga. Deze genoemde firma’s waren in de negentiende en twintigste eeuw actief, maar Fryslân kent een oudere traditie van orgelmakers, denk aan Albertus van Gruisen die in de tweede helft van de achttiende eeuw werkzaam was. Zijn zoon Willem zette diens orgelbouw voort. Van beiden zijn gelukkig nog juwelen van orgels in onze provincie te vinden. In Jan Jongepiers “Vijf eeuwen Friese Orgelbouw” is er veel over te vinden. Fryslân was dus eeuwenlang een centrum van orgelbouw, maar vooral vanaf 1780. Friese orgels werden ook buiten de provincie in kerken geplaatst en wel in alle provincies behalve Limburg. Theo Jellema heeft aan de naoorlogse orgels een boek gewijd, waaruit blijkt dat de Friese orgelcultuur op invloedrijke wijze is voortgezet (Orgelbouw na 1945 in Friese kerken).
Onze Stichting Organum Frisicum -het Friese orgel- is er dan ook blij mee dat betrekkelijk veel orgelbouwers uit Fryslân stammen en dat die tot op vandaag hun klank en kleur aan onze orgelcultuur schenken. Zo willen we dit jaar stil staan bij een orgelmaker die nog verder terug in de historie werkte. Wij komen dan terecht bij Jan Harmens Camp of Kamp uit Berlikum uit eind 17e eeuw. De najaarsexcursie heeft dan ook als thema: Jan Harmens Camp. Daarom bezoeken we zijn orgels in Workum, Sloten en over de grens: Meppel. Zo wil onze stichting meer overgaan tot een thematische aanpak van onze excursies, althans als dat te realiseren valt.

Dit nieuwe seizoen hopen wij u weer te treffen, dat geldt voor u als belangstellende, als bezoeker van onze Friese orgelevenementen, als deelnemers aan excursies en als donateurs van onze Stichting. Het geldt zeker voor onze organisten! Overigens, we zouden graag veel meer donateurs willen begroeten. U bent van harte welkom en als u donateur wordt en bent, biedt dat vele voordelen. Zie ook altijd voor de meest actuele informatie onze website: organumfrisicum.frl

We wensen u allen een rijk orgelseizoen toe!

Namens het bestuur van Stichting Organum Frisicum -het Friese orgel-,

Bearn Bilker, voorzitter


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard