ok2015menu
Vooruitzien Friese Orgelkrant 2015
 

Binnen het bestuur van Stichting Organum Frisicum is een aantal wijzigingen opgetreden. Tijdens de jubileumexcursie op 27 september 2014 hebben we afscheid genomen van Willem Sprik en ook voorzitter Otto Roelofsen en Johan Sjoukema hebben hun vertrek aangekondigd. Wel zal Johan nog betrokken blijven bij de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast kunnen – vanwege bepaalde regelgeving – onze uitvoerende musici geen bestuurslid meer zijn. Secretaris Jochem Schuurman en algemeen bestuurslid Peter van der Zwaag zijn daarom afgetreden als bestuurslid en beide zijn artistiek adviseur geworden. Geert van der Heide zal het secretariaat voortzetten. Om goed bestuur en het voortbestaan van Organum Frisicum te waarborgen heeft het bestuur drie personen bereid gevonden tot het bestuur toe te treden, te weten Roelof van Luit, Jan Pieter Schuitemaker en Riemke Dijkstra. Wij heten hen van harte welkom! Zie elders in deze krant voor een interview met deze nieuwe bestuursleden.

De stad Leeuwarden kan bogen op een bijzonder rijke historie van orgelmakers, waaronder Johann Michaëll Schwartzburg, Albertus en Willem van Gruisen, Jan Adolf Hillebrand, vier generaties Van Dam, de gebroeders Adema, Bakker & Timmenga, Willem Hardorff en Johan Frederik Kruse. Velen van hen zijn reeds onderwerp van een artikel geweest en dit jaar is het de beurt aan de twee laatstgenoemden. Wijlen Jan Jongepier had reeds een grote publicatie over Hardorff in voorbereiding, maar hij heeft dit helaas niet kunnen voltooien. Gelukkig hebben Ad Fahner en Theo Jellema het op zich genomen dit alsnog te doen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zeker nu in deze tijden het orgel steeds onbekender wordt, zijn educatieve projecten veel belangrijker geworden voor Organum Frisicum. Zo zijn er de afgelopen jaren al kindervoorstellingen naar Fryslân gehaald, en dit jaar belooft heel spectaculair te worden. In het kader van het Maria Louise Jaar 2015 organiseert Organum Frisicum – met name door de onvermoeibare Johan Sjoukema – op eigen initiatief een reeks (besloten) jeugdvoorstellingen voor basisschoolleerlingen door de gehele provincie.
Theaterdocent Gooitsen Eenling is aangetrokken voor het script en de regie en ook oud-studenten van ROC Friese Poort werken mee aan het project. En onze eigen Broer de Witte speelt de rol speelt van hofmusicus en -organist. In Leeuwarden vinden de voorstellingen plaats in de Waalse Kerk, een intieme ruimte met een sterke band met de Friese Nassau's. Hier bevindt zich het prachtige Schwartzburg-orgel dat werd geschonken door Maria Louise's schoondochter, Anna van Hannover. Dit instrument zal dan ook een prominente rol vervullen in de voorstellingen.
Op 9 april 2015 zal het Maria Louise Jaar feestelijk geopend worden met vele activiteiten in het daaropvolgende weekend. Voor een compleet overzicht verwijs ik u naar de website van Stichting Nassau en Friesland.

Peter van der Zwaag
hoofdredacteur


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard