ok2013menu
Overige activiteiten 2013 Friese Orgelkrant 2013
 

In 2013 oude vertrouwde, maar ook nieuwe activiteiten


Het standaardrepertoire

In 2012 organiseerde Organum Frisicum samen met de Stichting Appassionata en de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden het Sweelinck Festival. Hoewel de belangstelling zeker niet tegenviel, staat het nog niet vast of er in 2013 weer een Leeuwarder Orgelfestival komt. Nu er niet of nauwelijks meer sprake is van subsidiëring door de gemeente Leeuwarden,geeft de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden prioriteit aan de voortzetting van de Leeuwarder orgelserie in de maanden juli en augustus. Wellicht dat er in afgeslankte vorm toch nog een ‘Leeuwarder Orgelfestival’ komt. Dat zou dan net als in 2013 rond de tweede zaterdag van de maand september eindigen. Voor de Stichting Organum Frisicum staat het doorgaan van het slotconcert op de nationale orgeldag in Fryslân niet ter discussie, dus dat concert gaat in 2013 op zaterdag 14 september om 16.00 uur ‘gewoon’ door. Traditiegetrouw zal het in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden plaats vinden. Organist-concertgever is Eeuwe Zijlstra, Fries van geboorte en werkzaam in de stad Groningen en in Harlingen. Zoals te doen gebruikelijk is het concert gratis toegankelijk. Na afloop is er wel een ‘vrijwillige collecte’.

Met dat concert wordt de nationale orgeldag in Fryslân op 14 september 2013 afgesloten. Belangstellende organisten kunnen dan op zo’n 125 verschillende plaatsen in de provincie Fryslân orgels bespelen. Met ingang van 10 april kunnen belangstellenden een overzicht van die ongeveer 125 plaatsen opvragen via administratie@organumfrisicum.nl of via 0511-476042 (mw. J. de Vries). Uiteraard kunnen zij daartoe ook de website www.organumfrisicum raadplegen. Van 10 april tot en met 11 mei kan men zich vervolgens voor deelname aan de nationale orgeldag in Fryslân aanmelden door overmaking van € 15,00 naar ING-nummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden onder vermelding van postcode en huisnummer. Vervolgens kunnen de aangemelde organisten zichzelf online inroosteren en ook gemaakte keuzen wijzigen. Voor donateurs van Organum Frisicum kan dat in de periode van 13 mei tot en met 30 juni en voor niet-donateurs in de periode van 10 juni tot en met 30 juni. Donateurs die niet online speeltijden wensen te reserveren, kunnen dat dan doen middels een belronde van 19.30 uur tot 21.00 uur op dinsdag 21 mei via telefoonnummer 058 - 2153988. Nietdonateurs die niet online speeltijden wensen te reserveren, kunnen dit ook alsnog middels een belronde doen en wel van 19.30 uur tot 21.00 uur op dinsdag 18 juni via hetzelfde telefoonnummer 058 - 2153988. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om speeltijden te reserveren of te wijzigen. Bij de inroostering geldt een speeltijd van maximaal 30 minuten per persoon per orgel. Uiteraard gaan ook de voorjaars- en de najaarexcursie van de Stichting Organum Frisicum ‘gewoon’ door. Op zaterdag 6 april vindt de voorjaarsexcursie plaats. Bezocht worden de orgels in Boazum, Raerd, Sibrandabuorren en Sneek (Martinikerk). De orgels in de kerken van deze plaatsen zijn allemaal recentelijk gerestaureerd. Elders in deze krant wordt uitgebreid over de vier kerken en hun orgels verteld.

Op zaterdag 28 september is de najaarsexcursie naar de plaatsen Lollum, Witmarsum, Achlum en Kimswerd. De Gereformeerde Kerk in Lollum staat op de nominatie gesloten te worden. Het orgel in de protestantse Gertrudiskerk van Achlum heeft in 2012 een grote onderhoudsbeurt ondergaan en is dus weer in optimale conditie. De Laurentiuskerk in Kimswerd en het Hardorfforgel in die kerk zijn recentelijk grondig gerestaureerd. Net als in Raerd tijdens de voorjaarsexcursie zult u in Kimswerd enthousiast zijn over de restauratie van kerk en orgel. Een passende afsluiting van de najaarsexcursie. Over de kerken en de orgels in alle vier dorpen die dan bezocht worden, vindt u eveneens elders in deze krant nadere informatie.

Gewoontegetrouw wordt in 2013 ook weer een zomerconcert georganiseerd, een orgelconcert gratis toegankelijk voor de donateurs van Organum Frisicum. Toch zit er dit jaar een nieuw aspect aan dit concert: voor het eerst vindt het op een zaterdag plaats. Dat is op verzoek van donateurs buiten Fryslân gedaan, omdat zij meestal niet in de gelegenheid waren het concert te bezoeken. Het concert vindt nu plaats op zaterdag 22 juni en wel in Burgwerd. Concertgevers zijn Jochem Schuurman, orgel en Alina Rozeboom, sopraan. Voorafgaand aan het concert geeft Jochem Schuurman een inleiding over de restauratie van het Schwartzburgorgel (1735) die in 2011 werd afgesloten. Omdat het begrip donateursconcert verwarring opgeroepen heeft, wordt dit concert voortaan aangeduid als ‘zomerconcert’. Die aanduiding roept niet het misverstand op dat het concert alleen en uitsluitend voor donateurs van Organum Frisicum toegankelijk zou zijn. Voor het overige blijven opzet en organisatie zoals die waren. Het bestuur van Organum Frisicum is zeer benieuwd of de zaterdag tot meer bezoekers van buiten Fryslân zal leiden.

In de zomer van 2013 wordt alweer voor de derde achtereenvolgende keer een orgelfietstocht georganiseerd, net als voorheen in samenwerking met de Stichting Tsjerkepaad. De Orgel(fiets)tocht is gepland op zaterdag 27 juli. Er is lering getrokken uit de ervaringen van 2011 en 2012 en daarom is in 2013 de startplaats tevens de finishplaats. Deelnemers die met de auto komen en de fiets meenemen, zijn nu aan het eind van de fietstocht meteen weer in het dorp waar hun auto geparkeerd staat. Er wordt om 13.30 uur gestart met een concert in de Doopsgezinde Kerk van Surhuisterveen. Om 14.30 en 15.30 uur wordt vervolgd met een concert in de kerken van Surhuizum respectievelijk Augustinusga. De orgel(fiets)tocht wordt afgesloten met een concert om 16.30 uur de protestantse Dorpskerk van Surhuisterveen. Deelname is aan de tocht is gratis, aan het einde van het concert in de protestantse Dorpskerk van Surhuisterveen - dat is om 17.00 uur - wordt een ‘vrijwillige collecte’ ter bestrijding van de gemaakte kosten gehouden. De concertgevers zijn in alle vier dorpen organist Christiaan de Vries en trompettiste Gerda Postma uit Haarlem, maar beide met Friese roots.

Nieuwe evenementen

Naast de bekende en vertrouwde activiteiten organiseert Organum Frisicum in 2013 ook enkele nieuwe evenementen. Allereerst vindt op initiatief van Organum Frisicum een bijzonder orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden plaats. Het gaat om een concert ter herdenking van Albert Schweitzer en dat tevens als openingsconcert van de Friese orgelzomer kan gelden. Daartoe werkt de Stichting Organum Frisicum samen met de organisaties in Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek die in genoemde steden de orgelserie gedurende de zomermaanden verzorgen. Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats op woensdag 5 juni 2013. Aanleiding voor het concert is dat het Nederlandse Albert Schweitzer Fonds te Utrecht 2013 tot Albert-Schweitzerjaar heeft uitgeroepen, omdat 100 jaar geleden Albert Schweitzer naar Lambarene in Gabon vertrok om daar een ziekenhuis te stichten. Het concert begint met een inleiding van Theo Jellema over ‘Albert Schweitzer en J.S. Bach’. Vervolgens zullen Dirk S. Donker (Sneek), Theo Jellema (Leeuwarden) en Eeuwe Zijlstra (Harlingen) een orgelconcert geven. De werken van Bach en Mendelssohn die gespeeld zullen worden, zijn gebaseerd op het programma van het concert dat Albert Schweitzer op 7 mei 1932 in de Grote Kerk van Leeuwarden gaf. Dat concert was onderdeel van een tournee die Albert Schweitzer door Duitsland, Engeland en Nederland maakte. Om fondsen voor zijn ziekenhuis in Lambarene te genereren gaf hij lezingen en concerten. In Duitsland gaf hij dat jaar vier concerten, in Engeland drie en in Nederland maar liefst twintig. Meestal werden de concerten voorafgegaan door een lezing, zo ook in Leeuwarden.

Over het volgende evenement blijven we kort: op vrijdag 13 september 2013 organiseert Organum Frisicum een voorstelling voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool waarin het orgel centraal staat. De voorstelling wordt verzorgd door Gonny van der Maten, orgel en Bastiaan Smit, acteur-verteller. De basisscholen in Leeuwarden en directe omgeving worden hierover nader geïnformeerd. Bedoeling is uiteraard de belangstelling van de jeugd voor het orgel te stimuleren.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard