ok2007menu
Improvisata Bolswardia Friese Orgelkrant 2007
 

Najaar 2005 kwam de DVD 'Een glimp van de hemel' over de acht historische orgels in Leeuwarden uit. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de Grote of Jacobijnerkerk het Müllerorgel (1727). De grootste historische orgels van Friesland zijn het Leeuwarder Müllerorgel, het Sneeker Schnitger-Van Damorgel (1710/1898) en het Hinsz-van Damorgel (1784/1860) in de Martinikerk te Bolsward. Vorig jaar heeft de stichting Promotie Orgelprojecten (POP) te Amersfoort een DVD over het fameuze orgel van de Martinikerk in Bolsward uitgebracht. De opnamen dateren van 6 mei 2005. Opzet en doel van deze DVD verschillen nogal van 'Een glimp van de hemel'. De Leeuwarder DVD vertelt over de geschiedenis van kerk en orgel als onderdeel van de vaderlandse geschiedenis, vooral gekoppeld aan de Friese stadhouderlijke familie Nassau. De Bolswarder DVD beperkt zich meer tot de orgelmuziek en het instrument. De beelden van het kerkexterieur en –interieur vormen grotendeels een ondersteuning van de gespeelde muziek. Met andere woorden, de beelden zijn ondergeschikt aan de muziek. De meewerkende organisten zijn Willem van Twillert, Sietze de Vries, Gerben van Mourik en de gebroeders Euwe en Sybolt de Jong. Zij spelen veertien uiteenlopende werken, waaronder vier toccata's en vijf improvisaties. Van de gespeelde literatuur is het Praeludium in d (BuxWV 140) van Dieterich Buxtehude het oudste werk en Processional van William Matthias het meest eigentijdse. Alle werken worden volledig gespeeld en tussen de gespeelde werken is er geen onderbreking, bijvoorbeeld in de vorm van gesproken woord of beelden van het stadje Bolsward. Dat levert bijna 74 minuten orgelmuziek op. Deze 74 minuten vormen het eerste deel van de DVD. Er wordt goed gemusiceerd, maar door een matige opnamekwaliteit zijn de nuances in dynamiek nauwelijks waarneembaar. De vaste organist van de Bolswarder Martinikerk, Kees Nottrot, speelt op de DVD alleen als verteller een rol. In het tweede deel van de DVD (DVD-extra genoemd) vertelt hij samen met Willem van Twillert over het orgel: over het uiterlijk (beelden, soffiet, kas, balgen en front) en over het binnenwerk. Van de geschiedenis en de veranderingen van het orgel komt minder aan bod. Ook worden bij de excursie door het binnenwerk van het orgel geen afzonderlijke registers of combinaties van registers ten gehore gebracht. Toch is deze zogenoemde rapportage van ruim achttien minuten een informatief onderdeel van de DVD. Deze rapportage van deel twee wordt vooraf gegaan door een woord van welkom en een toelichting op de DVD door Willem van Twillert. Dit was aan het begin van het eerste deel van de DVD meer op zijn plaats geweest. In totaal omvat het tweede deel vijf onderdelen.

Na de 'rapportage' volgt een ons inziens overbodige 'fotosessie'. De DVD eindigt met korte interviews van Willem van Twillert met de overige vier organisten die hun medewerking aan deze DVD verleenden. Dit tweede DVD-deel duurt ruim 35 minuten. Al met al een DVD die één van de fraaiste Friese orgels op interessante wijze in beeld brengt. De prijs van de DVD is inclusief verzendkosten
€ 23,50 en kan via www.willemvantwillert.nl worden besteld.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard