ok2023menuStichting Tsjerkepaad Friese Orgelkrant 2023
 

Samenspel Stichting Tsjerkepaad – Stichting Organum Frisicum

Samenwerking tussen Organum Frisicum en Tsjerkepaad is logisch en vanzelfsprekend. De prachtige orgels zijn immers veelal te vinden in de kerken die meedoen met Tsjerkepaad. Stichting Tsjerkepaad streeft ernaar dat kerken in Fryslân vaker toegankelijk zijn dan alleen voor zondagse erediensten. Deze stichting stimuleert in de zomermaanden zoveel mogelijk kerken open te hebben op zaterdagmiddagen. In 2023 is dit het geval van 1 juli tot en met 16 september. Vele vrijwilligers maken dit mogelijk.
Na de corona periode waren er vorig seizoen weer 250 kerken in Fryslân die hun deuren open zetten! Er komen duizenden mensen in zo’n zomerperiode een bezoek brengen aan deze bedehuizen. De bezoekers komen uit heel Nederland, ja zelfs uit het buitenland. Tsjerkepaad wil zo ook bijdragen aan het behoud van de kerken en de daarbij behorende kunstwerken. In de kerken worden gasten hartelijk ontvangen. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning, bezichtiging, soms speciale exposities, en niet te vergeten orgelspel!
De kerken die hun deuren openen, zijn voor een groot gedeelte, ook cultuurhistorisch gezien, waardevolle monumenten. In deze kerken bevinden zich vaak prachtige orgels die de moeite waard zijn om te bespelen en om beschermd te worden.
Zulke zaken nodigen uit om, waar dit kan, gezamenlijk iets te ondernemen. De officiële opening van dit Tsjerkepaadseizoen is gepland op zaterdagmiddag 24 juni in de Protestantse kerk van Easterein. Denk bijvoorbeeld verder aan de orgelfietstochten en het zgn. Oargelpaad. In samenwerking met Stichting Organum Frisicum wordt er ieder jaar een orgelfietstocht gehouden. Dit seizoen is er zo’n tocht op zaterdagmiddag 29 juli. Orgelliefhebbers en ook anderszins geïnteresseerden zullen hun hart weer kunnen ophalen! Er zijn nog meer fiets- en wandelroutes langs kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. U kunt te kust en te keur gaan bij het zelf uitzoeken welke kerken u wilt bezoeken.
Om meer te weten te komen over allerlei activiteiten en welke kerken meedoen, verwijzen wij u naar onze website: www. tsjerkepaad.nl. Wij hopen ook in 2023 weer vele bezoekers te mogen begroeten.

Jan van der Meer,
Lid kerngroep Tsjerkepaadstuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard