ok2023menuActiviteiten 2023 Friese Orgelkrant 2023
 

Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor de activiteiten in 2023 van de Stichting Organum Frisicum. Het betreft in chronologische volgorde de volgende activiteiten:

Voorjaarsexcursie op zaterdag 1 april

We starten het excursieseizoen in de Zuidwesthoek van Fryslân. We bezoeken als eerste de Grote Kerk van Hindeloopen, tegenwoordig vooral bekend om haar schilderkunst en klederdracht. In de Grote kerk staat een tweeklaviers Van Dam-orgel met aangehangen pedaal uit 1813. Van Dam bouwde dit orgel oorspronkelijk voor Oosterbierum en liet bij het bouwen van dit orgel de kas van Jan Harmensz. Kamp intact. Het orgel werd in 1868 in zijn geheel overgeplaatst naar Hindeloopen. We vervolgen onze excursie in Koudum waar in de Martinikerk een eenklaviersorgel met aangehangen pedaal uit 1859 staat, gebouwd door L. van Dam & Zn. Het orgel bevat nog pijpwerk van Bader, de bouwer van de voorganger van dit orgel. Op het orgel staan nu drie grote, barokke beelden, afkomstig uit Stavoren, terwijl de beelden van Koudum nu in Stavoren staan. Het heeft alles te maken met de hoogte van de kerk. Vervolgens gaan we naar Warns, een lintdorp van enkele kilometers lang, waar we de doopsgezinde kerk bezoeken. Hier staat een Bakker & Timmenga-orgel uit 1896 met één klavier en aangehangen pedaal. Het vijfledige frontontwerp is kenmerkend voor orgels van Bakker & Timmenga in deze periode. Ten slotte bezoeken we de Nicolaaskerk in Stavoren, de oudste van de elf Friese steden. Hier staat een orgel uit 1786 met een wel zeer bijzondere geschiedenis, waar vele orgelmakers hun bijdrage aan geleverd hebben. In 2004 is het tweeklaviers orgel voor het laatst gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga. De algehele leiding is in handen van Peter van der Zwaag, die ook de orgels zal bespelen, samen met Jochem Schuurman. Elders in deze krant kunt u uitgebreid lezen over de geschiedenis van de kerken en de orgels.

Oargelpaad in Fryslân op de zaterdagmiddagen van 1 juli t/m 2 september

Op deze middagen is er gelegenheid voor amateur-organisten om op orgels in de provincie Fryslân te spelen. Op verschillende zaterdagen kan dat in verschillende regio’s. Het is dus mogelijk om eventueel in te schrijven voor meerdere zaterdagen. De regio-indeling zorgt voor kortere reistijden tussen de verschillende orgels, waardoor het aantrekkelijker is om meerdere orgels op een zaterdagmiddag te bespelen. Oargelpaad is gekoppeld aan Tsjerkepaad, zie www.tsjerkepaad.nl
Organisten kunnen zich vanaf 18 maart online registreren voor deelname. Dit is eerder dan voorgaande jaren wegens een upgrade door de provider van onze website in de maand mei. Vanaf 25 maart kunnen organisten, die tevens donateur van onze stichting zijn, starten met het reserveren van speeltijd. Niet-donateurs kunnen datzelfde doen vanaf 8 april. Alle deelnemers kunnen tot en met zaterdag 22 april speeltijd reserveren. Tijdens deze opgaveperiode is het mogelijk om het speelrooster online te wijzigen of te downloaden en ook is veel informatie te vinden over de orgels die kunnen worden bespeeld. Opgave voor Oargelpaad is uitsluitend mogelijk door tijdig een minimale bijdrage van € 20,- over te maken naar rekeningnummer NL64INGB0002377793 t.n.v. Stichting Organum Frisicum, o.v.v. Oargelpaad, postcode en huisnummer. U ontvangt een bevestiging en kunt zich zoals gezegd via onze website vanaf 18 maart registreren. Kijk voor meer informatie, waaronder de gehele procedure, op www.organumfrisicum.frl onder Activiteiten -> Oargelpaad -> voor organisten.

Zaterdag 29 juli: orgel(fiets)tocht

Op de laatste zaterdag in juli kunt u weer deelnemen aan de door stichting Organum Frisicum en Tsjerkepaad georganiseerde orgelfietstocht. Deze kan per fiets worden afgelegd, maar eventueel ook met een ander vervoermiddel en vindt dit jaar plaats rondom Wolvega en Steggerda. Er worden drie orgels bezocht. De start van het eerste concert is om 13.30 uur in de Kerk op de Hoogte in Wolvega. Daar staat een prachtig Schwartzburgorgel (1733), het oudste van de vier orgels in Friesland van deze orgelbouwer. Vanaf 13.00 uur is de kerk open. Het vervolg is om 14.45 uur in de protestantse kerk van Steggerda en daar beluisteren we het Flentrop-orgel uit 1977. De orgeltocht eindigt in de H. Franciscuskerk van Wolvega. Daar staat een Engels orgel van Atterton uit 1896. Het concert in deze kerk begint om 16.00 uur. Organist Peter van der Zwaag zal tijdens deze tocht een drietal orgelconcerten van een halfuur geven.

Open Monumentendag op zaterdag 9 september

Sinds 2020 organiseren we op Open Monumentendag samen met Stichting Alde Fryske Tsjerken een aantal orgelbespelingen. Het zijn informele concerten van circa een half uur met laagdrempelige toegankelijke muziek in historische Friese kerken. Dit jaar wordt de opzet echter iets anders en combineren wij de orgelbespelingen met een rondleiding in een van deze prachtige monumentale kerken en een bezoek aan een ander monument in de buurt van de kerk. De orgels zullen ook dit jaar weer bespeeld worden door studenten van diverse conservatoria. Te zijner tijd zult u geïnformeerd worden over de te bezoeken kerken, de organisten en de monumenten die ook opgenomen worden in het programma. We houden u op de hoogte. De informatie komt t.z.t. ook op de websites (www.organumfrisicum.frl en www.aldefrysketsjerken. nl)! De orgelbespelingen zijn ’s middags om 14.00 en 15.30 uur.

Najaarsexcursie op zaterdag 23 september

Een bijzondere orgelexcursie deze keer. Kerken langs onze Waddenkust. Steeds hebben we zicht op de zeedijk. De keuze heeft een reden: we participeren in de ‘Landschapstriënnale 2023’, die deze keer plaatsvindt langs de hele Waddenkust (van Groningen, Friesland en Noord-Holland). Graag zouden we starten in de kerk die het dichtst bij de Waddenzee staat, de kerk in Wierum, maar dat is helaas niet mogelijk. Wel hebben we een mooie tocht weten samen te stellen langs de monumentale kerken van Ternaard, Holwert en Ferwert; ook dicht langs de Waddenkust. We starten de excursie om 10.30 uur in Ternaard (ontvangst vanaf 09.45 uur) in de laatgotische Grutte Tsjerke. Van het oorspronkelijke orgel in deze kerk, gebouwd door Arnold en Tobias Bader, is de orgelkas met fraai houtsnijwerk bewaard gebleven. Van Dam bouwde in 1864 een nieuw instrument in (een deel van) de orgelkas. Na diverse veranderingen in latere jaren is het orgel nu weer terug in de staat van 1864, zij het wel met de uitbreiding van een vrij pedaal. Vervolgens gaan we naar Holwert waar het Schreuder-orgel uit 1852 bespeeld wordt. Na de lunchpauze bezoeken we de Martinuskerk in Ferwert met een slotconcert op het fraaie Verschueren-orgel met nog veel Adema- en Schnitger-stemmen. Het laatste groot onderhoud was in 2021. Er staat nu een mooi en goed functionerend orgel. De algehele leiding is in handen van Peter van der Zwaag, die ook de orgels zal bespelen, samen met Bob van der Linde. U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 17 september a.s. € 25,- p.p. (donateurs) of € 30,- (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 00023777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Het bleek niet mogelijk een plek te vinden voor een gezamenlijke lunch. In Holwert zijn voldoende mogelijkheden om die te nuttigen. Vanaf 18 september ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding en een deelnemerslijst.

Voorjaarsexcursie 2024

Op zaterdag 6 april 2024 is de voorjaarsexcursie van het volgende seizoen. We gaan dan naar Sneek (2x), Balk en Woudsend. Dat waren we al eerder van plan, maar dat kon toen niet doorgaan. Tijdens deze excursie zal ook de volgende editie van de Friese Orgelkrant gepresenteerd worden.

Donatie

Het richtbedrag voor de donatie en ook de bijdragen voor de excursies zijn dit jaar verhoogd. De reden hiervoor is de algemene prijsstijging maar ook de verhoging van huurprijzen van de (grotere) kerken tijdens de excursie en het toekennen van een hogere vergoeding voor onze professionele artistieke adviseurs. U kunt onze stichting steunen met een donatie met een richtbedrag van € 20,00. Meer doneren mag natuurlijk ook. Stichting Organum Frisicum ‘het Friese Orgel’ is een door de overheid erkende culturele ANBI-organisatie. Dat betekent dat uw donatie voor de belasting aftrekbaar is. U mag zelfs uw gift op grond van de Geefwet met een factor 1,25 vermenigvuldigen. U kunt ook een gift geven of een bedrag nalaten voor een specifiek doel, bijvoorbeeld het restauratiefonds, het geven van een compositie opdracht of orgelconcours. U leest hier meer over in de Friese Orgelkrant. U kunt uw donatie over maken op rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. donatie, postcode en huisnummer. Als u meer wilt weten over alle mogelijkheden kunt contact op nemen met de secretaris van Stichting Organum Friscum.

Een fijn orgelseizoen gewenst!

Sietse van der Hoek,
secretarisstuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard