ok2023menuVoorwoord Friese Orgelkrant 2023
 

U hebt de 25e editie van de Friese Orgelkrant in handen! Voor u en ons een felicitatie waard. De krant is een traditie geworden. De redactie en de schrijvers proberen ieder jaar weer een krant uit te geven die een overzicht geeft van de orgelconcerten die in de zomerperiode in Fryslân (e.o.) worden gegeven. Daarnaast treft u artikelen aan over orgels, organisten en componisten die dit jaar wat extra aandacht krijgen bij onze activiteiten.
Als bestuur en medewerkers van Organum Frisicum zijn we trots op onze krant en onze activiteiten. We hopen op veel bezoekers bij onze excursies en veel luisteraars bij al die concerten die ook deze zomer weer gegeven zullen worden.

Wie Fryslân zegt, zegt water. Onze excursies vinden dit jaar plaats aan de beide kusten van onze provincie; de IJsselmeerkust en de Waddenkust.
Op 1 april bezoeken we de orgels in de kerken van Hindeloopen, Stavoren, Warns en Koudum. Mooie kerken met orgels die ieder hun eigen verhaal en klankkleur hebben. En op 23 september gaan we naar de Waddenkust: Ternaard, Holwert en Ferwert. Ook hier bijzondere orgels met hun eigen aard.

In september vindt aan de Waddenkust ook de Landschapstriënnale plaats. Daarin wordt dit jaar aandacht besteed aan het landschap vóór en achter de dijken, maar ook aan de dorpen. Met debatten, excursies én concerten wordt de focus op dit bijzondere gebied gericht. De kerken zullen vaker open zijn. Als Organum Frisicum werken we daar graag aan mee met onze Najaarsexcursie.
Zo ontstaat een bijzondere samenwerking.

Dat is een goede zaak. Orgels staan in kerken. Kerken maken onderdeel uit van de samenleving. En die is groter dan alleen de kerkelijke gemeenschap die vieringen houdt in de kerk. Kerkgebouwen, en dus de orgels, kunnen een bredere rol vervullen in wat we in Fryslân de mienskip noemen.
Orgels vormen een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed in onze provincie. Het behoud van de orgels is een belangrijke doelstelling van onze stichting. Om die doelstelling te bereiken zullen we anderen - overheden, kerkbesturen, monumentenorganisaties en culturele organisaties - moeten laten zien en horen welke bijdrage orgels aan de cultuur en de mienskip kunnen bieden.

Als kersverse voorzitter van Organum Frisicum wil ik me daar de komende tijd voor inzetten. Samen met het bestuur behouden wat in de afgelopen jaren tot stand is gebracht, maar ook nieuwe wegen zoeken die er toe leiden dat de Friese orgels in brede kring de aandacht en waardering krijgen die ze verdienen.
Dat kunnen we als bestuur niet alleen. We hebben de bijdragen van onze donateurs nodig om het werk te kunnen doen. En we kunnen nog best een aantal nieuwe donateurs gebruiken.
Maar we kunnen vooral niet zonder goede ideeën van iedereen die zich betrokken voelt bij de orgels in Fryslân. Laat van u horen!

Fred Veenstra,
voorzitter Organum Frisicumstuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard