ok2022menu
Een greep uit het archief van Ad Fahner Friese Orgelkrant 2022
 

In mei 1978 bracht de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel een bezoek aan de Jacobijnerkerk van Leeuwarden. Het Müller-orgel was net het jaar tevoren geheel gerestaureerd door Bakker & Timmenga. Op de foto ontvangt Piet Post een cadeau als dank voor zijn medewerking.


In 1935 bestond Leeuwarden (dacht men) 500 jaar. Ter gelegenheid hiervan verscheen er een prachtig boek over de geschiedenis van de stad met als titel: Leeuwarden 1435-1935. A.P. Oosterhof (hoofd onderhoud gebouwen bij de gemeente Leeuwarden en zeer geïnteresseerd in orgels) schreef een hoofdstuk met als titel: Stadsmuziek. In juni 1935 vroeg hij toestemming aan de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente om een foto van het Müller-orgel te mogen (laten) maken. Fotograaf Mellema maakte die foto. Als dank schonk Oosterhof een foto aan de kerkvoogdij, die door de heren in dank werd aanvaard en zeer in de smaak viel. De voorzitter liet deze foto ‘encadreren’ en ze werd opgehangen in de kamer van de kerkvoogden in de Kosterij (nu de keuken). Mellema had er wel werk van gemaakt. De foto is met de hand geretoucheerd. Vaag is links onder de pedaaltoren nog de weggewerkte stang van een lichtkroon te zien. De schaduw is met potlood bij getekend. Onlangs vond beheerder Rob Tigchelaar de foto terug op de zolder van het Kerkelijk Bureau. Deze mooie foto was tot de grote kerkrestauratie in de jaren zeventig eigenlijk de enige goede foto van het Müller-orgel en werd altijd gebruikt op de programma’s van de orgelconcerten in de tijd van Piet Post.


Jan Jongepier bespeelt het Adema-orgel in de Sint-Werenfriduskerk van Workum tijdens de najaarsexcursie op 30 september 2006. Deze rooms-katholieke kerk zal binnenkort worden gesloten.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard