ok2022menu
Activiteiten van de KVOK-afdeling Fryslân in 2022 Friese Orgelkrant 2022
 

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici is een landelijke vereniging van beroeps- en amateurorganisten en kerkmusici, werkzaam in welk kerkgenootschap dan ook.

De doelstellingen van de vereniging zijn:
* De bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
* De bevordering van het algemeen peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen;
* De bevordering van een goede opleiding van organisten en kerkmusici;
* De behartiging van de rechtspositie van de leden in het algemeen en in het georganiseerd overleg in het bijzonder.

De KVOK is uitgeefster van het tijdschrift Het Orgel, Muziek & Liturgie, de digitale nieuwsbrief NotaBene en de ZomerAgenda (zie: www.kvok.nl)

De Afdeling Fryslân van de KVOK organiseert jaarlijks drie bijeenkomsten. In verband met de corona-perikelen worden het er dit jaar twee. Ons geplande bezoek in mei aan de provincie Groningen (Appingedam en Loppersum) is gecanceld. We hopen dat die excursie volgend jaar alsnog kan plaatsvinden.

Zaterdag 28 mei om 13.30 uur zijn we welkom in de dorpskerk van Mantgum.
In deze kerk staat een Van Dam-orgel uit 1879 (twee klavieren en vrij pedaal). Het instrument is onlangs gerestaureerd door Bakker & Timmenga. Bij deze restauratie zijn twee registers toegevoegd. Een Bazuin 16’ op het pedaal en een Salicet 4’ op het bovenwerk.
We gaan ons die middag bezighouden met de “Nieuwe Voorspelen en Begeleidingen bij het Liedboek”. Deze bundel is onlangs uitgegeven onder redactie van Wout van Andel, Jeroen de Haan en Geerten van de Wetering bij Kok Boekencentrum-Utrecht. Een ieder die uit deze bundel wat ten gehore wil brengen dient zich aan te melden bij onze secretaris Jelle Rollema.
Tevens houden we deze middag onze jaarvergadering.

Zaterdag 8 oktober om 10.00 uur zijn we te gast in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Hier staat een bijzonder orgel. Het bevat pijpwerk van Adema (1899) en Verschueren (1942). Het instrument is opnieuw opgebouwd door de firma Adema uit Hillegom. Wat voorheen een elektro-pneumatisch orgel was, is nu een mechanisch orgel dat veertig registers telt. Daarmee is het één van de grootste instrumenten in Fryslân.

Bij de studiemiddagen zijn zowel leden als niet-leden hartelijk welkom. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze secretaris: Jelle Rollema, (j.rollema@planet.nl, telefoon 0515 52 12 61, Buorren 29, 9014 CD Tersoal).

Jan F. Sterenberg
(voorzitter)


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard