ok2022menu
Van het bestuur Friese Orgelkrant 2022
 

Het afgelopen culturele jaar is een merkwaardig jaar geweest. Vanwege covid-19 hebben we onze activiteiten moeten aanpassen. De voorjaarsexcursie kon niet worden bijgewoond door publiek, maar werd online aangeboden. Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag, beide organist en artistiek adviseur van onze stichting, reisden naar de kerken, vertelden over kerk en orgel en lieten vooral ook de orgels horen. Via onze website is het allemaal nog steeds te horen en te zien.

Het ‘niet doorgaan’ van de voorjaarsexcursie bracht ook met zich mee dat de Friese Orgelkrant niet in april gepresenteerd werd, maar bij het openingsconcert in Grote Kerk van Leeuwarden op 3 juli 2021. Gerwin Hoekstra, één van onze nieuwe organisten en artistiek adviseurs, concerteerde toen. De eerste Friese Orgelkrant 2021 werd hem aangeboden, evenals Bob van der Linde, organist te Sneek en ook nieuw artistiek adviseur van Stichting Organum Frisicum.
Maar … het was wel fijn dat de Friese Orgelkrant weer verscheen, want in 2020 ging zelfs dat niet door vanwege Covid-19.

De orgelfietstocht, de halfuurs-concerten tijdens Open Monumentendag en ook de eerder uitgestelde excursie naar o.a. de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden gingen gelukkig wel door. Tijdens deze laatste excursie in september is op bescheiden wijze afscheid genomen van Broer de Witte en Theo Jellema. Zij zijn lange tijd bekende organisten en adviseurs van onze stichting geweest. We konden de schitterend geslaagde cd van de Schwartzburg-orgels, gewijd aan het afscheid van Theo Jellema, aan hem overhandigen. Het betrof een initiatief van een vriendengroep, in samenwerking met onze stichting. Ook namen we afscheid van onze secretaris Geert van der Heide, die zevenentwintig jaar lang een zeer toegewijd bestuurslid is geweest.

Het bestuur van Stichting Organum Frisicum bestaat uit vijf bestuursleden. We zijn nog op zoek naar een zesde bestuurslid, met een voorkeur voor iemand die feeling heeft voor pr-activiteiten. Iets voor u / jou? Neem gerust eens contact met ons op. Het bestuur wordt ondersteund door een administratrice, vier organisten / artistiek adviseurs en twee webmasters.

Tot slot nogmaals de oproep die ook onze voorzitter al deed: bent u nog geen donateur, meld u gerust aan via onze website: organumfrisicum. frl. Kijk op de openingspagina in de onderste balk en klik op ‘donateurs’.

We hopen dat deze krant weer veel gelezen en geraadpleegd wordt en in een behoefte voorziet. De krant is op onze site ook digitaal beschikbaar, evenals voorgaande edities. Veel genoegen dit orgelseizoen!

Sietse van der Hoek,
secretaris


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard