ok2021menu
Activiteiten in 2021 Friese Orgelkrant 2021
 

Online Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie van dit jaar kon wegens de corona-perikelen helaas niet ‘live’ bijgewoond worden. Daarom hebben wij ervoor gekozen de excursie online aan te bieden, zoals we dat vorig jaar ook met het Zomerconcert en de Orgelfietstocht hebben gedaan. Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag zijn voor u bij de kerken langsgeweest en u kunt de film via onze eigen website of via YouTube bekijken. Ook kunt u daar het Zomerconcert en de Orgelfietstocht terugkijken.

Jochem en Peter starten in Cornwerd, waar in de Bonifatiuskerk een tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal gebouwd werd door L. van Dam & Zn in 1864. Het orgel werd twee jaar geleden grondig gerestaureerd door Bakker & Timmenga en klinkt weer als vanouds. Daarna brengen zij een bezoek aan de kerk van Longerhouw. Ook hier bouwde L. van Dam een tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal, vier jaar na Cornwerd. Dit orgel werd twee jaar geleden eveneens geheel gerestaureerd door Bakker & Timmenga. De witte orgelkas kreeg met deze restauratie haar oorspronkelijke kleuren weer terug: mahonie, groen en goud. Vervolgens bezoeken zij Schettens, het tweelingdorp van Longerhouw, waar het orgel van de firma Petrus van Oeckelen & Zonen bespeeld wordt. Het tweeklaviers orgel met pedaal werd gebouwd in 1891 en in “Vijf eeuwen Friese orgelbouw” noemt Jan Jongepier dit een orgel waarvan het klankkarakter veel respect afdwingt. De excursie wordt afgesloten met een bezoek aan Witmarsum. Hier, in de Koepelkerk, staat wederom een orgel van L. van Dam & Zn; dit orgel stamt echter al uit 1855. Opvallend in de dispositie zijn de twee 16-voetsregisters op het hoofdwerk, een Prestant en een Basson.
Indien u in de toekomst meer van dergelijke videoproducties mogelijk wilt maken dan kunt u een donatie overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum o.v.v. videoproducties. Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

Oargelpaad in Fryslân op de zaterdagmiddagen van 3 juli t/m 4 september

Op deze middagen kunnen amateur-organisten een groot aantal kerkorgels in Fryslân bespelen. U kunt op meerdere zaterdagen in juli, augustus en september orgels in Fryslân bespelen, per zaterdag in een aantal regio’s. Oargelpaad maakt het mogelijk om méér orgels te bespelen: komt u op een aantal zaterdagen dan is er, door middel van de regio-indeling, elke keer de mogelijkheid om met beperkte reistijden meerdere kerken te bezoeken. Daarbij is Oargelpaad gekoppeld aan het ‘Tsjerkepaad’ (zie: www.tsjerkepaad.nl).
De sluitingsdatum voor opgave- en inroosterperiode is bij het verschijnen van de Orgelkrant reeds verstreken.

Zaterdag 31 juli: orgel(fiets)tocht

In de zomer hopen wij u wel weer te kunnen ontmoeten om in de kerken te kunnen luisteren naar onze prachtige orgels. Op 31 juli organiseren wij de jaarlijkse orgel(fiets)tocht, die deze keer in het noorden van Fryslân plaats zal vinden. We beginnen om 13.30 uur in Hallum, in de Sint Maartenkerk. Het tweeklaviers orgel met zelfstandig pedaal is in 1811 gemaakt door Albertus van Gruisen en Zonen en is het grootste Van Gruisen-orgel in Fryslân. We gaan vervolgens naar Marrum waar in de Godeharduskerk een tweeklaviers orgel staat uit 1831 van J.A. Hillebrand. Het orgel werd echter afgekeurd, waarna N.A. Lohmann het in 1833 heeft afgebouwd.
We vervolgen onze orgel(fiets)tocht naar Ferwert, waar in de Sint Martinuskerk een Adema/Verschueren-orgel staat met drie klavieren en zelfstandig pedaal. Sinds het ontstaan is dit orgel regelmatig aan zeer ingrijpende wijzigingen onderhavig geweest. Begin dit jaar is groot onderhoud gepleegd door Bakker & Timmenga. Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag zullen voor u de orgels bespelen.

Slotconcert Open Monumentendag op 18 september

Vanaf dit jaar zal het slotconcert niet meer door Stichting Organum Frisicum georganiseerd worden, maar door Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden. Op de website orgelleeuw.nl volgen nadere details.

Najaarsexcursie op zaterdag 25 september

Als het weer mogelijk is vindt deze excursie in Leeuwarden plaats. We bezoeken de Morgenster, de Sint-Bonifatiuskerk en sluiten af in de Jacobijnerkerk. Elders in de krant kunt u over de geschiedenis van de te bezoeken kerken en haar orgels lezen.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard