ok2019menu
Activiteiten van de KVOK in 2019 Friese Orgelkrant 2019
 


De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici is een landelijke vereniging van beroeps- en amateurorganisten en kerkmusici, werkzaam in welk kerkgenootschap dan ook.

De doelstelling van de Vereniging zijn:
* De bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
* De bevordering van het algemeen peil en de waardering van de Kerkmuziek in het algemeen ten
   goede kan komen;
* De bevordering van een goede opleiding van organisten en kerkmusici;
* De behartiging van de rechtspositie van de leden in het algemeen in het georganiseerd overleg in het
   bijzonder.

De KVOK is uitgeefster van de tijdschriften Het Orgel, Muziek en Liturgie, de digitale nieuwsbrief NotaBene en de ZomerAgenda. Bovendien heeft zij een internet-nieuwssite: www.orgelenkerkmuziek.nl.

Elk jaar organiseert de afdeling Friesland van de KVOK drie bijeenkomsten. De eerste heeft op 9 maart j.l. plaatsgevonden. Dus voor het verschijnen van deze krant. We hebben een interessante middag beleefd in de kerken van Dearsum en Jorwerd. In eerstgenoemde kerk staat een mooi éénklaviers instrument van de firma Adema uit 1870. Jelle Rollema (ook organist van deze kerk) heeft het orgel gedemonstreerd met werken van o.a. Mendelssohn, Reger, Lefébure-Wely. Een bijzonder mooi register is de Fluit Harmoniek 4’ van dit orgel. In Dearsum hebben we ook onze jaarvergadering gehouden. Daarna zijn we naar Jorwerd getogen, waar een Van Gruisen-orgel uit 1799 staat. Dit instrument is net als het orgel van Dearsum onlangs onder handen genomen door de firma Bakker & Timmenga.

In mei maken we als district Friesland, traditiegetrouw een uitstapje buiten de Friese grenzen. Op zaterdag 25 mei a.s. doen we de stad Groningen aan. ‘s Morgens om 10.00 uur zijn we te gast bij de familie Knigge in het z.g.n. Zwitserse huis, aan de Heresingel 13. In dit prachtige huis, gebouwd in 1894 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm, staat een schitterend, monumentaal huispijporgel. Gebouwd in 2013 door Bernhardt Edskes. Het orgel telt 17 stemmen, waaronder 3 tongwerken. Om 11.00 uur gaan we naar de dichtbij gelegen Sint Jozef Kathedraal, Radesingel 4, waar wij worden ontvangen door de kathedraal organist Sjoerd Ruisch. In deze kerk staat een totaal ander instrument, n.l. een Maarschalkerweerd uit 1906. Na ons bezoek aan de Sint Jozef, gaan wij richting centrum. Een ieder die dat wil, kan met ons bestuurslid en stadsbeiaardier van Groningen, Auke de Boer, mee de Martinitoren in waar hij een bespeling verzorgt op de beiaard. Er moet natuurlijk ook gelegenheid zij om een lunch te nuttigen. ‘s Middags is het de bedoeling dat we naar de Nieuwe Kerk gaan (Nieuwe Kerkhof 1). Daar zal om 14.30 uur de organist van de kerk, Stef Tuinstra, ons het imposante Timpe-orgel uit 1831 tonen en laten horen. Mense Ruiter heeft het orgel in twee fasen gerestaureerd. Het majestueuze instrument heeft een ware metamorfose wat betreft klank en kleur ondergaan. Zij die deze dag willen meemaken, worden wel verzocht zich vooraf aan te melden bij onze secretaris J. F. Rollema, Buorren 29, 9014 CD Tersoal, tel. 0515521261, j.rollema@planet.nl.

De derde en laatste bijeenkomst van district Friesland zal in november plaatsvinden. Op dit moment is het programma nog niet helemaal rond. Via NotaBene en de mailbox zal het t.z.t. wereldkundig worden gemaakt.

JAN F. STERENBERG


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard