ok2019menu
Veranderend Fries Orgellandschap Friese Orgelkrant 2019
 

De zorg voor het Friese orgelpatrimonium gold in 2018 niet alleen de provincie, maar ook de Friese hoofdstad. In de dorpen was het een drietal orgels uit de tweede helft van de 19e eeuw dat aandacht nodig had. Het bijzondere Hardorff-orgel van Britsum (1861), bijzonder omdat Hardorff het frontontwerp leende van Van Dam, werd geheel gerestaureerd. De Quint 3’ die ooit vervangen was door een Violon, werd gereconstrueerd. De ingebruikneming van het instrument zal plaatsvinden op zondag 19 mei a.s.

Met de restauratie van de Van Dam-orgels te Cornwerd (1865) en Longerhouw (1868), al jaren in slechte staat, kon eindelijk een begin worden gemaakt. In 2019 zullen ze weer in volle luister klinken. Ook in Conwerd zal een gereconstrueerde Quint 3’ dan weer zijn onmisbare aandeel in de plenumklank leveren. In Longerhouw krijgt de kas zijn oorspronkelijke deftige kleurstelling terug. In Leeuwarden werd en wordt aan maar liefst drie orgels gewerkt.

In de Grote Kerk werd de windvoorziening van het Müller-orgel (1727) onder handen genomen. Nadat bij de kerkrestauratie van een halve eeuw geleden het balgenhuis moest verdwijnen, werd de windvoorziening noodgedwongen op moderne wijze aangelegd. Eén en ander is nu herzien en gewijzigd met een sterk verbeterde windkarakteristiek als resultaat.


Tenslotte zijn activiteiten in de beide roomskatholieke kerken in de hoofdstad vermeldenswaard. In de Dominicuskerk waren al jaren klachten over het functioneren van de uit 1937 daterende elektropneumatische speeltafel van het in de kern nog aanwezige, maar in dat jaar door de firma Valckx & Van Kouteren geheel omgebouwde Adema-orgel (1866). Deze is nu geheel vernieuwd, waardoor onaangename verrassingen tot het verleden behoren. In de Bonifatiuskerk komt een eind aan het bestaan van het onbevredigende elektropneumatische orgel dat in 1942 tot stand kwam. Vanuit de historische Adema-kern (1898) die in het instrument bewaard is gebleven, wordt een mechanisch orgel geconstrueerd met een dispositie van 40 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

In Britsum, Cornwerd en Longerhouw is de restaurateur de firma Bakker & Timmenga; adviseur Theo Jellema. Ook voor de werkzaamheden in de Grote Kerk in Leeuwarden tekende Bakker & Timmenga; adviseur was ir. Henk Kooiker. In de Leeuwarder Dominicuskerk en Bonifatiuskerk werkt(e) de firma Adema onder advies van dr. Ton van Eck.

THEO JELLEMA


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard