ok2019menu
Activiteiten in 2019 Friese Orgelkrant 2019
 

Voorjaarsexcursie op zaterdag 6 april

De voorjaarsexcursie brengt ons in Rottevalle en drie kerken in Drachten. De algehele leiding van de excursie op 6 april is in handen van Theo Jellema, die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen. Elders in deze krant kunt u uitgebreid lezen over de te bezoeken kerken en orgels.

Opening Friese orgelseizoen op zaterdag 15 juni

Het traditionele openingsconcert van het Friese orgelseizoen zal dit jaar plaatsvinden in de Martinikerk van Sneek. Het Schnitger/ Van Dam-orgel zal worden bespeeld door Dirk S. Donker en Theo Jellema. De aanvang is om 16.00 uur.

Zomerconcert op zaterdag 29 juni

Het jaarlijkse zomerconcert vindt plaats in de Hobbe van Baerdt-tsjerke in Joure, met het bijzondere Ahrend-orgel (1978). De aanvang is om 16.00 uur. Het concert wordt gegeven door Jochem Schuurman (orgel) en Matthijs Koene (panfluit). Matthijs Koene (*1977) wordt internationaal gezien als een van de meest vooraanstaande panfluitisten van zijn tijd. Matthijs is grensverleggend; zijn visie en speelwijze hebben de technische mogelijkheden en expressie van de panfluit vergroot. Hierdoor heeft de panfluit zijn intrede kunnen doen in de klassieke muziek. Hij weet menig componist te overtuigen om een werk voor panfluit te schrijven. Tot op heden zijn meer dan 200 composities voor Matthijs gemaakt, veelal aan hem opgedragen: solowerken, in kamermuziek, met orgel, als onderdeel van ensemble en soloconcerten. Vaak door componisten van naam als: Theo Loevendie, Roderik de Man, Daan Manneke, Guus Janssen, Klaas de Vries, Chiel Meijering, Gwyn Pritchard, Fabio Nieder, Calliope Tsoupaki, Martijn Padding, Klas Torstensson en Ron Ford. Matthijs ontving zijn eerste panfluitlessen op 7-jarige leeftijd en sloot zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam cum laude af. Kort daarna werd hij in 2005 benoemd tot hoofdvakdocent panfluit aan hetzelfde instituut. Koene schrijft zelf over zijn instrument: “De klank van de panfluit boeit mij. Het instrument is zeer expressief door haar vele kleurmogelijkheden en dynamische bereik. Ik ben ervan overtuigd dat er technisch en dus muzikaal nog veel meer kan dan ik nu voor mogelijk houd. Ik doe daar graag onderzoek naar. Oplossingen bedenken, in basis theoretische gedachten tot klinken laten brengen. De panfluit kan een rol spelen in de klassieke traditie. Ik ben ervan overtuigd dat dit voornamelijk te realiseren is door het opbouwen van een autonoom repertoire, namelijk fantastische composities waarin de panfluit een prominente rol speelt. Maar ook door gewoonweg repertoire voor andere instrumenten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de fluitsonates van J.S. Bach.” Jochem Schuurman is geen onbekende voor trouwe bezoekers. Hij is artistiek adviseur van de Stichting en organist van de Martinikerk in Franeker. De toegang is gratis voor donateurs van Stichting Organum Frisicum. Voor niet-donateurs is de toegangsprijs € 5,00.

Oargelpaad in Fryslân op de zaterdagmiddagen van 6 juli t/m 7 september

Op deze middagen kunnen amateur-organisten een groot aantal kerkorgels in Fryslân bespelen. U kunt op meerdere zaterdagen in juli, augustus en september orgels in Fryslân bespelen, per zaterdag in een aantal regio’s. Oargelpaad maakt het mogelijk om méér orgels te bespelen: komt u op een aantal zaterdagen dan is er, door middel van de regio-indeling, elke keer de mogelijkheid om met beperkte reistijden meerdere kerken te bezoeken. Daarbij is Oargelpaad gekoppeld aan het ‘Tsjerkepaad’ (zie: www.tsjerkepaad.nl). Opgave voor Oargelpaad in Fryslân is uitsluitend mogelijk door tijdig een bedrag van € 17,50 over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. Oargelpaad, postcode en huisnummer. Vanaf 1 april ontvangt u een bevestiging en kunt u zich via de website laten registreren. Tevens is het dan mogelijk om alvast de lijst met deelnemende kerken te bekijken. U kunt vanaf 8 april een overzicht van de in 2019 deelnemende kerken opvragen via administratie@organumfrisicum. frl of 0511-476042 (mw. J. de Vries). Het inroosteren via de website voor donateurs kan vanaf 20 april en voor niet donateurs vanaf 11 mei. Sluitingsdatum opgave- en inroosterperiode is 2 juni.

Orgelfietstocht op zaterdag 27 juli

Het is zo langzamerhand traditie geworden dat op de laatste zaterdag in juli door de stichtingen Organum Frisicum en Tsjerkepaad een orgelfietstocht wordt georganiseerd. Deze kan per fiets worden afgelegd, maar eventueel ook met een ander vervoermiddel. Er worden drie orgels bezocht. De start met het eerste concert is om 13.30 uur in de Mariakerk van Bears (L. van Dam & Zn, 1880). Vanaf 13.00 uur is de kerk open.

Het vervolg is om 14.45 uur in de Johanneskerk van Weidum (L. van Dam & Zn, 1889). De orgeltocht eindigt in de Redbadtsjerke van Jorwert (A. van Gruisen, 1799). Het concert in deze kerk begint om 16.00 uur. Musici tijdens de orgelfietstocht zijn Alina Rozeboom, sopraan en Peter van der Zwaag, orgel.

Alina Rozeboom studeerde aan het Prins Claus conservatorium in Groningen. Zij heeft daar haar opleiding gevolgd bij Marion van den Akker. Momenteel wordt zij gecoacht door Marjan Kuiper. Tijdens haar studie heeft ze opera-ervaring opgedaan als ‘Blanche’ in Dialogues des Carmélites’ (Poulenc) in een regie van Marc Krone. De rol van Suzanna uit Le Nozze di Figaro heeft zij vertolkt in een project over deze opera van Mozart. Het afgelopen jaar is Alina te horen geweest in een project van de Stichting Muziektheater Assen getiteld Geachte heer Bach.Tevens heeft zij in de voorstelling La Troupe gespeeld, een samenwerking tussen “De lege Ruimte” en het Kamermuziekparadijs uit Tynaarlo. Op haar oratoriumrepertoire staan, naast verschillende Bach cantates, onder andere het Requiem van W.A. Mozart, de Vesperae Solennes de Confessore van W.A. Mozart, het Requiem van G. Fauré en het Stabat Mater van G.B. Pergolesi. Alina zingt bij verschillende koren: Consensus Vocalis, de Nederlandse Bach Academie en ProVoCanto. De afgelopen jaren heeft zij masterclasses gevolgd bij Emma Kirkby, Hanneke de Wit, Mirsa Adami en adempedagoog Paul Triepels. Liedklassen volgde zij bij Eelko Moolenaar en Marien van Nieukerken. Peter van der Zwaag is ook geen vreemde voor de meeste bezoekers. Naast hoofdredacteur van deze Orgelkrant is hij ook één van de artistiek adviseurs van de stichting. Naast zijn muzikale activiteiten is hij sinds 2016 de nieuwe eigenaar van de muziekhandel Boeijenga Music in Leeuwarden. Sinds 2019 exploiteert hij ook de uitgeverij Boeijenga Music Publications.

Slotconcert nationale orgeldag in Fryslân op zaterdag 14 september

De nationale orgeldag in Fryslân wordt zoals te doen gebruikelijk afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit jaar zal het Müller-orgel (1727) in deze kerk bespeeld worden door Frank van Wijk (Alkmaar). Dit zogenoemde slotconcert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal na afloop een collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten. Frank van Wijk (*1964) studeerde van 1983 tot 1991 aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij studeerde daar af in de hoofdvakken orgel (bij resp. Piet Kee, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop), klavecimbel (bij Bob van Asperen en Kees Rosenhart) en kerkmuziek (bij Klaas Bolt). Hij is actief als docent (orgel, klavecimbel en clavichord), kerkmusicus (organist van de Ruïnekerk te Bergen NH en de Kapelkerk te Alkmaar) en uitvoerend musicus met een uitgebreide concertpraktijk. Verder is hij actief betrokken bij de activiteiten rond de monumentale orgels van de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar en vormt samen met stadsorganist Pieter van Dijk de artistieke leiding van Orgelfestival Holland. Hij maakte verschillende cd-opnames en publiceert regelmatig, in het bijzonder over de Alkmaarse orgelhistorie. In 2012 verscheen bij uitgeverij Donemus een 32-delige uitgave van de verzamelde werken van de Nederlandse componist, organist en Bachpionier Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875), waarvoor hij de uitgave van de orgelwerken verzorgde.

Jubileumexcursie op zaterdag 28 september

Deze dag staat in het teken van het 25-jarig bestaan van Stichting Organum Frisicum. De excursie vindt plaats in Dokkum. We beginnen in de christelijke gereformeerde kerk De Oase. Van ongeveer 11.45 tot 13.45 uur is er een gemeenschappelijk lunch. Hierna wordt tot 15.00 uur de orgelexcursie voortgezet in de Grote of Sint-Martinuskerk. Na een pauze begint om 15.30 uur de presentatie van het jubileumboek dat samen met een cd ter gelegenheid van het jubileum door Organum Frisicum wordt uitgebracht. De dag wordt muzikaal door alle vier artistiek adviseurs van Organum Frisicum opgeluisterd: Theo Jellema, Jochem Schuurman, Broer de Witte en Peter van der Zwaag. Daarnaast werken ook stadsbeiaardier Auke de Boer en fluitiste Janine Lenior mee. Tijdens de receptie na de boekpresentatie kunnen bestelde boeken worden afgehaald.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 17 september a.s. € 25,00 p.p. (donateurs) of € 30,00 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar € 10,-). Voor dit bedrag krijgt elke deelnemer een orgelexcursie met twee orgels en drie organisten. Naoorlogse orgels met historisch materiaal vormen het onderwerp van de excursie en boekpresentatie. Ook de lunch en de receptie met een hapje en een drankje zijn bij de prijs inbegrepen.

Piet Post-herdenking op zaterdag 27 oktober

Dit jaar is 100 jaar geleden dat Piet Post is geboren. Piet Post was een zeer markante persoonlijkheid en was organist van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Daarnaast was hij dirigent van Toonkunstkoor Concordia en de Leeuwarder Bachvereniging en docent orgel aan de Muziekpedadogische Academie. In al deze hoedanigheden heeft hij zijn stempel gedrukt op het Leeuwarder muziekleven in de jaren ‘60 en ‘70. Elders in deze Orgelkrant kunt u herinneringen lezen van een aantal oud-studenten van Post. De Stichting wil hier aandacht aan schenken door middel van een herdenkingsconcert in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Medewerking wordt verleend door organist Dirk S. Donker en dirigent Gerben van der Veen (beide oud-studenten) met orgel- en vocale werken van Post. Het concert begint om 16.00 uur. Voorafgaand aan het concert zal er om 15.15 uur een beiaardbespeling plaatsvinden door stadsbeiaardier Vincent Hensen op de beiaard van het Stadhuis (Gouverneursplein). Verdere informatie volgt nog op onze website.

REDACTIE


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard