ok2019menu
Zilveren jubileum Friese Orgelkrant 2019
 

Het seizoen 2019 belooft ons op orgelgebied veel positiefs te brengen. Stichting Organum Frisicum bestaat vijfentwintig jaar! Daar staan we uitgebreid bij stil op onze excursie op 28 september a.s. in Dokkum. Daar bent u nu al van harte voor uitgenodigd. Er komt een heel bijzonder boek uit, geschreven door Theo Jellema, over de orgelbouw in Fryslân na de Tweede Wereldoorlog. We denken er vaak niet bij na, maar juist in de zestiger en zeventiger jaren werden er veel nieuwe kerken gebouwd en die hadden een orgel nodig, die paste in de nieuwe kerk, die architectonisch anders was, dan in de eeuwen daarvoor. Het betekende dat ook het orgel een geheel ander aanzien kreeg. Daar zitten juwelen van orgels tussen, die we nu moeten koesteren.

Nu Organum Frisicum zijn jubileum te vieren heeft, is het ook goed om na te denken over de toekomst. Dat doet het bestuur door middel van het vaststellen van een beleidsplan. Er is veel gebeurd in de afgelopen vijfentwintig jaar: kerken worden gesloten, orgels worden niet meer aangeraakt. Voor ons als Stichting is het zaak daar aandacht voor te vragen. Het Cultureel Erfgoed waar we in Friesland terecht zo trots op zijn, houdt in dat we ook meer op moeten komen voor de positie van het orgel in het geheel van het Friese Cultureel Erfgoed. In het afgelopen jaar, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa, hebben we gezien, vooral gehoord, dat erg veel bezoekers de klanken van het Friese Orgel hebben kunnen waarnemen. Onze Internationale Orgelweek, onze zeer geslaagde Bachestafette (wat een prestatie!): het waren hoogtepunten, naast alle reguliere orgelconcerten.

Wij hebben veel te bieden, daar willen we mee doorgaan. Tegelijkertijd willen we meer aandacht vragen voor de orgelcultuur in Friesland en dat kunnen we bereiken door meer interesse op te wekken en dat kan weer door boeiende muzikale en inhoudelijke activiteiten te ontplooien. Wij hebben daar uw steun wel bij nodig. U kunt onze concerten bezoeken, maar u kunt ook, graag zelfs, donateur worden.

In deze orgelkrant laten we zien wat er in dit orgelseizoen staat te gebeuren. Ik wil iedereen die meewerkt aan het welslagen van het seizoen, vrijwilligers, professionelen, hartelijk dank zeggen voor hun inzet.

In dit jubileumjaar wens ik u allen veel orgelgenoegen!

Bearn Bilker

Voorzitter Stichting Organum Frisicum


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard