ok2018menu
Jubileumboek ‘Orgelbouw na 1945 in Friese kerken’ Friese Orgelkrant 2018
 

Friesland bezit een schat aan historische orgels. Maar dat niet alleen: na de Tweede Wereldoorlog werd Friesland met zo’n 100 nieuwe orgels verrijkt. Díe instrumenten vertellen een verhaal. Zij brengen dromen van organisten, orgelbouwers en orgeladviseurs tot uitdrukking. Sommige orgels sluiten aan bij de traditie, andere zijn bewust modern. Zeventig jaar naoorlogse orgelbouw biedt een fascinerend mozaïek van verschillende klanken en vormgeving. Mooi genoeg om er een publicatie aan te wijden.

De Stichting Organum Frisicum, een stichting met de culturele ANBI-status, heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum (2019) de Leeuwarder organist en orgeladviseur Theo Jellema gevraagd het palet van de naoorlogse orgelbouw in Friesland te beschrijven. Het resultaat is een mooi boek dat een overzicht biedt van de dromen en inzichten omtrent klank en vormgeving na 1945. Jellema gaat ook in op verbindingen met de orgelbouw in andere provincies en in andere landen. Het boek Orgelbouw na 1945 in Friese kerken gaat ruim 200 bladzijden tellen en wordt rijk geïllustreerd: foto’s van orgelfronten, details en van het binnenwerk van orgels. Jellema schreef algemene, beschouwende hoofdstukken en liefst twintig monografieën van beeldbepalende orgels in Friesland.

Bij het boek is een cd inbegrepen waarop Friese naoorlogse orgels zijn te beluisteren (bijvoorbeeld het Reil-orgel in het kerkelijk centrum Trinitas te Heerenveen en het Pelsorgel in de GKV De Fontein te Drachten). De organisten Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag spelen muziek van Friese componisten, onder andere Piet Post, Gerrit Stulp en Johan G. Koers. De cd is een klinkend voorbeeld van Friese musici en van orgelbouw in Friesland en vormt een unieke combinatie met de rijke inhoud van het boek. De cd bevat ook een bonus: twintig minuten barokke orgelmuziek gespeeld door Theo Jellema zelf. Hij speelt, op het inmiddels ingenomen Flentrop-orgel (1957) uit het voormalige kerkgebouw De Fenix in Leeuwarden, orgelwerken van J.S. Bach en van J.L. Krebs.

Boekpresentatie

Op zaterdagmiddag 28 september 2019 worden cd en het boek Orgelbouw na 1945 in Friese kerken tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd in de Grote of Sint-Martinuskerk te Dokkum. Dit is de eerste gelegenheid waarbij u het boek met cd in ontvangst kunt nemen. Wie het boek bestelt door overmaking van de aanschafprijs ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie. Auteur Theo Jellema is aanwezig om uw boek desgewenst te signeren. Extra gelegenheid om het boek af te halen is op zaterdag 12 oktober 2019. Dan is de auteur van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig bij boeken muziekhandel Boeijenga, Zuidvliet 8 te Leeuwarden om het door u bestelde boek desgewenst te signeren. Nadien is het boek te koop bij de Stichting Organum Frisicum en bij boek- en muziekhandel Boeijenga in Leeuwarden. Wilt u precies weten hoe u het boek (met cd) na oktober 2019 kunt kopen of bestellen, afhalen of laten opsturen? Kijk dan op de website van Organum Frisicum.

Boek in 2018 bestellen met korting

Optie 1
Het boek kost inclusief cd € 29,50 per exemplaar. Als u het boek vóór 1 januari 2019 bestelt en betaalt, krijgt u vier euro korting. Maak € 25,50 over naar banknummer NL64 INGB 0002 3777 93 ten name van de Stichting Organum Frisicum in Veenwouden o.v.v. ‘jubileumboek’. Vergeet niet uw adres met postcode en huisnummer te vermelden.

Optie 2
Bent u in de jaren 2017 en 2018 (of: in 2018 en 2019) donateur van de Stichting Organum Frisicum, dan kunt u vóór 1 januari 2019 één exemplaar van het boek (inclusief cd) met extra korting aanschaffen: het boek kost u dan maar € 21,50. U bestelt het boek door dit bedrag over te maken naar banknummer NL64 INGB 0002 3777 93 ten name van de Stichting Organum Frisicum in Veenwouden o.v.v. ‘jubileumboek’. Vergeet niet uw adres met postcode en huisnummer te vermelden. Na 31 december 2018 is voor deze groep donateurs één boek voor € 25,50 aan te schaffen.

Optie 3
Wilt u op een bijzondere manier de verschijning van het boek met cd ondersteunen? Dat kan door reward based crowdfunding. U maakt dan vóór 1 januari 2019 € 100,00 (of een veelvoud daarvan) over naar IBANnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum in Veenwouden o.v.v. ‘crowdfunding jubileumboek’. Vergeet niet uw naam, adres met postcode en huisnummer te vermelden. Per bedrag van 100 euro ontvangt u één exemplaar van het boek met cd gratis. Bovendien zal uw naam in het boek worden vermeld. Verder kunnen aan deze vorm van financiële ondersteuning geen rechten worden ontleend. Maakt u 200 euro over, dan ontvangt u twee exemplaren inclusief cd etc. Vermelding van uw naam in het boek blijft tot één keer beperkt.

Haalt u het boek niet af, maar wilt u het boek plus cd toegestuurd krijgen, dan brengen wij – behalve bij betalingsoptie 3 – de verzendkosten in rekening. Voor het bedrag van de verzendkosten kunt u de website raadplegen.

Volg het laatste nieuws omtrent het boek en cd op de website www.organumfrisicum.frl.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard