ok2018menu
Samenspel Tsjerkepaad – Organum Frisicum Friese Orgelkrant 2018
 

Stichting Tsjerkepaad probeert in de zomermaanden op zaterdagmiddag zoveel mogelijk kerken open te hebben. In 2018 is dit het geval van 7 juli tot en met 8 september. Vele vrijwilligers maken dit mogelijk. De laatste jaren zijn er meer dan 250 kerken in Fryslân die meedoen. De bezoekers komen uit heel Nederland, ja zelfs uit het buitenland. Tsjerkepaad wil zo ook bijdragen aan het behoud van de kerkgebouwen en de daarbij behorende kunstwerken. In de kerken worden bezoekers hartelijk ontvangen. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning, bezichtiging, soms speciale exposities, en niet te vergeten orgelspel! De kerken die hun deuren openen, zijn voor een groot gedeelte, ook cultuurhistorisch gezien, waardevolle monumenten. In deze kerken bevinden zich vaak prachtige orgels die de moeite waard zijn om te gebruiken en om beschermd te worden. Wat dit betreft zijn Organum Frisicum en Tsjerkepaad elkaars natuurlijke bondgenoten. Grote monumentale orgels in grote kerken (denk aan de Bachestafette), maar ook juweeltjes van orgels in onze kleinere kerken. Er zijn fiets- en wandelroutes langs kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. Ook dit jaar gaan we in samenwerking met Organum Frisicum door met de nieuwe opzet van speciale orgelmiddagen verspreid over de hele periode en in diverse regio’s. Om meer te weten te komen over allerlei activiteiten en welke kerken meedoen, verwijzen wij u naar onze website: www.tsjerkepaad.nl. Hierop staat het hele jaar door nieuws over kerken in Fryslân. De jaarlijkse Tsjerkepaadgids, met eveneens veel informatie, is te verkrijgen in de deelnemende kerken. Dit jaar is het thema: “Gastvrijheid”. Een thema dat zeker past bij Culturele Hoofdstad! Wij hopen ook komend seizoen weer vele bezoekers te mogen begroeten.

JAN VAN DER MEER
Lid kerngroep Tsjerkepaad


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard