ok2018menu
Activiteiten in 2018 Friese Orgelkrant 2018
 

Dit jaar staan alle activiteiten van Stichting Organum Frisicum in het teken van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (afgekort LF2018).

Openingsconcert Bach-estafette op zaterdag 24 maart

De stichting Organum Frisicum heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een Bach-estafette, dat wil zeggen een reeks concerten waarin – naast andere composities – het complete orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach ten gehore zal worden gebracht. De stichting Organum Frisicum werkt hierbij samen met de orgelstichtingen c.q. -commissies in Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek. Deze Bachestafette is een officieel evenement onder de paraplu van LF2018. Op 24 maart a.s. zal in de Grote Kerk te Leeuwarden het openingsconcert plaatsvinden. De voorzitter van Organum Frisicum, Bearn Bilker zal dan het eerste exemplaar van deze krant aanbieden aan de algemeen directeur van Leeuwarden-Fryslân, de heer Tjeerd van Bekkum.

Voorjaarsexcursie op zaterdag 7 april

De voorjaarsexcursie van 7 april 2018 is een bijzondere. De excursie staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa in 2018 (afgekort LF2018). De voorjaarsexcursie is het tweede evenement in de reeks van de Bach-estafette en vindt plaats in Bolsward, Franeker, Harlingen en Sneek. Vier bekende Friese organisten verlenen hun medewerking. De excursie start die zaterdag in de Martinikerk van Franeker. De ontvangst met koffie of thee is van 09.45 tot 10.30 uur. Om stipt 10.30 uur begint de excursie. De algehele excursieleiding is in handen van Theo Jellema, die in de vier steden die we bezoeken steeds een inleiding over de historie van kerk en orgel zal houden. In Franeker is Eeuwe Zijlstra de concerterend organist. In Harlingen concerteert de Bolswarder organist Kees Nottrot, in Bolsward de Sneker organist Dirk S. Donker en in Sneek Theo Jellema. Bij het ter perse gaan van deze krant is de opgavetermijn helaas al verstreken.

Opening Friese orgelseizoen op zaterdag 2 juni

Het jaarlijkse openingsconcert staat in het teken van de Bach-estafette, waarbij een deel van de werken van Bach worden gespeeld. Deze editie wordt georganiseerd in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, waar organisten Theo Jellema en Broer de Witte het Müllerorgel (1727) gaan bespelen. Eerstgenoemde houdt vooraf een inleiding. Het concert begint om 16.00 uur.

Zomerconcert op zaterdag 16 juni

Het zomerconcert in de Sneker Martinikerk is één van de concerten in de Bach-estafette 2018. Op het Schnitger/Van Dam-orgel (1711/1898) zullen dus op 16 juni Bach-composities ten gehore worden gebracht. Het concert zal worden verzorgd door de organist Dirk S. Donker met vocale medewerking. Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis.

Oargelpaad in Fryslân op de zaterdagmiddagen van 7 juli t/m 8 september

Op deze middagen kunnen amateur-organisten een groot aantal kerkorgels in Fryslân bespelen. U kunt op meerdere zaterdagen in juli, augustus en september orgels in Fryslân bespelen, per zaterdag in een aantal regio’s. Oargelpaad maakt het mogelijk om méér orgels te bespelen: komt u op een aantal zaterdagen dan is er, door middel van de regioindeling, elke keer de mogelijkheid om met beperkte reistijden meerdere kerken te bezoeken. Daarbij is Oargelpaad gekoppeld aan het ‘Tsjerkepaad’ (zie: www.tsjerkepaad.nl). Opgave voor Oargelpaad in Fryslân is uitsluitend mogelijk door tijdig een bedrag van € 17,50 over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. Oargelpaad, postpostcode en huisnummer. Vanaf 1 april ontvangt u een bevestiging en kunt u zich via de website laten registreren. Tevens is het dan mogelijk om alvast de lijst met deelnemende kerken te bekijken. U kunt vanaf 1 april ook een overzicht van de in 2018 deelnemende kerken opvragen via administratie@organumfrisicum. frl of 0511-476042 (mw. J. de Vries). Het inroosteren via de website voor donateurs kan vanaf 21 april en voor niet donateurs vanaf 12 mei. Sluitingsdatum opgave- en inroosterperiode is 3 juni. Degenen die zich niet digitaal kunnen aanmelden kunnen dit telefonisch doen op woensdag 23 mei van 19.30-21.00 uur via 058 - 215 39 88.

Slotconcert nationale orgeldag in Fryslân op zaterdag 8 september

De nationale orgeldag in Fryslân wordt zoals te doen gebruikelijk afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit jaar zal het Müller-orgel (1727) in deze kerk bespeeld worden door Broer de Witte. Dit zogenoemde slotconcert staat ook in het teken van de Bachestafette en begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal na afloop een collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Najaarsexcursie op zaterdag 29 september

We starten de dag in Dronryp (Dronrijp) waar we dit jaar de R.K. Maria Geboortekerk bezoeken. Hier staat een éénklaviers orgel van L. van Dam & Zonen uit 1882 met een rijk versierde orgelkas in Lodewijk XVI-stijl. Vervolgens gaan we naar Ingelum (Engelum), waar een orgel staat van de orgelbouwer Mense Ruiter uit 1980. Het front van dit orgel is afkomstig van een orgel dat was gemaakt door J.F. Kruse in 1890. Na de lunch bezoeken we de Koepelkerk in Berltsum (Berlikum). In 1780 maakte J. Mitterreither hier een éénklaviers orgel met maar liefst 14 stemmen; dit is het enige orgel in Fryslân van deze orgelbouwer: Het orgel onderging vele veranderingen, maar in 1980 werd het weer in oorspronkelijke staat hersteld door de Gebroeders Reil. We sluiten de excursie af in Menaam (Menaldum) met een orgel uit 1861, gebouwd door W. Hardorff. Het orgel, met twee klavieren en een vrij pedaal, is het grootste dorpsorgel dat in de 19e eeuw in Friesland gebouwd werd. Een uitgebreidere beschrijving van de kerken en de orgels kunt u lezen op pagina 6 en 7. De algehele leiding is in handen van Theo Jellema, die samen met Peter van der Zwaag de orgels zal bespelen. U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 17 september a.s. € 15,00 p.p. (donateurs) of € 20,00 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Als u gebruik wilt maken van de lunch dient u € 10,00 p.p. extra over te maken.

Volledig overzicht van de concerten en overige activiteiten in het kader van de Bach-estafette.

Het programma omvat 22 concerten met het orgeloeuvre van J.S. Bach, een excursie langs 4 orgels, twee middagen met een Dominicaner stadswandeling en een cyclus van 5 lezingen over de Friese orgelcultuur.

Zaterdag 24 maart 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk (Passiemuziek):
Openingsconcert van de Bach-estafette om 16.00 uur door Theo Jellema, orgel. Tevens aanbieding van het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2018 aan Tjeerd van Bekkum, algemeen directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Zaterdag 7 april 2018:
orgelexcursie per bus langs de monumentale orgels van Franeker, Harlingen, Bolsward en Sneek. Algehele leiding: Theo Jellema. Concertgevers: Eeuwe Zijlstra, Kees Nottrot, Dirk S. Donker en Theo Jellema.

Zaterdag 28 april 2018, Franeker Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
2e concert van de Bachestafette door Jochem Schuurman, orgel.

Vrijdag 11 mei 2018, Harlingen Grote Kerk, aanvang 20.00 uur:
3e concert van de Bachestafette door Eeuwe Zijlstra, orgel

Zaterdag 2 juni 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 16.00 uur:
4e concert van de Bach-estafette met de concertgevers Theo Jellema en Broer de Witte, orgel. Inleiding door Theo Jellema. Tevens openingsconcert van het Friese orgelseizoen.

Zaterdag 16 juni 2018, Sneek Martinikerk, aanvang 16.00 uur:
5e concert van de Bachestafette met Dirk S. Donker, orgel en vocale medewerking. Gratis toegang. Tevens het zomerconcert van de Stichting Organum Frisicum.

Zaterdag 7 juli 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 16.00 uur:
6e concert van de Bach-estafette met Peter van der Zwaag, orgel.

Internationale Orgelweek in Friesland van 23 t/m 28 juli 2018

Maandag 23 juli 2018, Sneek Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
7e concert van de Bachestafette door de Duitse organist Wolfgang Zerer.

Dinsdag 24 juli 2018, Bolsward Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
8e concert van de Bachestafette door de Franse organist Olivier Latry.

Woensdagmiddag 25 juli 2018, Leeuwarden - omgeving Waalse en Jacobijnerkerk:
gratis historische Dominicaner stadswandeling o.l.v. Jes Wassenaar en Ad Fahner. Aanvang 14.00 uur bij het Joodse monument.

Woensdag 25 juli 2018, Leeuwarden Waalse & Jacobijnerkerk, aanvang 20.00 uur:
wandelconcert en tevens het 9e concert van de Bach-estafette met de Duitse klavecinist Wolfgang Zerer en de Nederlandse organist Erwin Wiersinga. Start in de Waalse Kerk, pauze en vervolg in de Jacobijnerkerk.

Donderdag 26 juli 2018, Franeker Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
10e concert van de Bach-estafette door de Japans-Belgische organiste Masako Honda.

Vrijdag 27 juli, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 12.30 uur:
11e concert van de Bachestafette met de Spaanse respectievelijk Maltezer concertgevers Alvaro Carnicero en Matthew Schembri. orgelstudenten aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Gratis toegang.

Vrijdag 27 juli 2018, Harlingen Grote Kerk, aanvang 20.00 uur:
12e concert van de Bachestafette met de Nederlands-Noorse organist Wim Treurniet als concertgever.

Zaterdagmiddag 28 juli 2018, Leeuwarden – omgeving Waalse en Jacobijnerkerk:
gratis historische Dominicaner stadswandeling o.l.v. Jes Wassenaar en Ad Fahner. Aanvang 14.00 uur bij het Joodse monument.

Zaterdagavond 28 juli 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 22.00 uur:
13e concert Bach-estafette, tevens Bach-nachtconcert door Theo Jellema, orgel.

Slot van de Internationale Orgelweek in Friesland

Maandag 13 augustus 2018, Sneek Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
14e concert van de Bach-estafette door Theo Jellema, orgel.

Woensdag 15 aug. 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 20.00 uur:
15e concert van de Bach-estafette door Aart Bergwerff, orgel.

Vrijdag 24 augustus 2018, Harlingen Grote Kerk, aanvang 20.00 uur:
16e concert van de Bach-estafette door Eeuwe Zijlstra, orgel.

Zaterdag 1 september 2018, Franeker Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
17e concert van de Bach-estafette door Jochem Schuurman, orgel.

Maandag 3 september 2018, Sneek Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
het jaarlijkse Sneker Bach-concert, tevens het 18e concert van de Bach-estafette door Dirk S. Donker, orgel.

Zaterdag 8 september 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 16.00 uur:
19e concert van de Bach-estafette, tevens slotconcert van de nationale orgeldag in Fryslân door Broer de Witte, orgel. Gratis toegang.

Zaterdag 13 oktober 2018, Bolsward Martinikerk, aanvang 20.00 uur:
20e concert van de Bach-estafette door de concertgevers Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag, orgel.

Zaterdag 17 november 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 16.00 uur:
21e concert van de Bach-estafette door Leo van Doeselaar, orgel.

Tweede Kerstdag 26 december 2018, Leeuwarden Jacobijnerkerk, aanvang 15.00 uur:
het 22e en laatste concert van de Bach-estafette 2018, tevens het traditionele kerstconcert van Theo Jellema, orgel.

Lezingencyclus over orgelcultuur in Fryslân:
Aanvang elke lezing: 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur.

Woensdag 24 oktober 2018 in de Lutherse Kerk te Leeuwarden.
Onderwerp: De Leeuwarder orgelmakers Van Dam (1779-1927) en hun geschiedenis. Inleider: Ad Fahner. Muzikale omlijsting: Broer de Witte, orgel.

Woensdag 14 november 2018 in de Lutherse Kerk te Leeuwarden.
Onderwerp: Wie niet horen wil, moet voelen: Friese orgels uit de ‘vervalperiode’. Inleider: Hans Fidom. Muzikale omlijsting: Broer de Witte, orgel.

Woensdag 12 december 2018 in de Lutherse Kerk te Leeuwarden.
Onderwerp: Het improviserende brein. Inleider: Robert Harris. Muzikale omlijsting: Broer de Witte, orgel.

Woensdag 23 januari 2019 in de Lutherse Kerk te Leeuwarden.
Onderwerp: Het 20eeeuwse orgelontwerp in Nederland en Friesland. Inleider: Wim S. Ros. Muzikale omlijsting: Broer de Witte, orgel.

Woensdag 13 februari 2019 in de Lutherse Kerk te Leeuwarden.
Onderwerp: Orgelbouw na 1945 in Friese kerken. Inleider: Theo Jellema. Muzikale omlijsting: Broer de Witte, orgel.

Meer info: zie www.organumfrisicum.frl én www.2018.nl.

N.B. Wijzigingen in dit programma voorbehouden. Daarnaast zijn nog aanvullingen met orgelwerken van ‘verwante’ componisten mogelijk.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard