ok2017menu
Activiteiten van de KVOK in 2017 Friese Orgelkrant 2017
 

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici is een landelijke vereniging van beroeps- enamateurorganisten en kerkmusici, werkzaam in welk kerkgenootschap dan ook.

De doelstelling van de Vereniging zijn:
– De bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het
    algemeen;
– De bevordering van het algemeen peil en de waardering van de Kerkmuziek in het
    algemeen ten goede kan komen;
– De bevordering van een goede opleiding van organisten en kerkmusici;
– De behartiging van de rechtspositie van de leden in het algemeen in het georganiseerd overleg
    in het bijzonder.

De KVOK is uitgever van het tijdschrift Het Orgel, Muziek en Liturgie, de digitale nieuwsbrief NotaBene en de ZomerAgenda. Bovendien heeft zij een internet-nieuwssite: www.orgelenkerkmuziek. nl.

De Friese afdeling van de KVOK organiseert jaarlijks een drietal bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is op 18 maart 2017 en heeft bij verschijning van deze Orgelkrant reeds plaatsgevonden. We waren te gast in Engwierum. In deze kerk staat een bijzonder orgel, gebouwd in 1823 door de gebroeders Luitjen Jacob en Jacob van Dam. Het instrument heeft een rijke ornamentiek, ook is de plaats van de claviatuur aan de voorzijde opmerkelijk voor het oeuvre van Van Dam. Het instrument is in 2014-2015 gerestaureerd door Bakker & Timmenga, met als adviseur Theo Jellema. We hebben in Engwierum onze jaarvergadering gehouden en daarna heeft Jan Sterenberg het orgel gedemonstreerd met werken van onder andere Bach, Telemann en De Klerk. Daarna hebben we Buitenpost aangedaan. In de Mariakerk staat eveneens een Van Dam-orgel. (L. van Dam & Zonen, tweede generatie, 1877) Ook dit orgel is door de firma Bakker & Timmenga, met als adviseur Theo Jellema, gerestaureerd. Auke de Boer heeft het één en ander verteld over de geschiedenis en restauratie van het instrument en heeft ons verder beziggehouden met de Franse orgelcomponist Lefébure-Wély. 200 jaar geleden geboren (in 1817) en die we daarom dit jaar gedenken.

Op 27 mei gaan we naar de provincie Groningen, waar we te gast zijn in Middelstum en Uithuizermeeden. Om 10.30 uur worden we verwacht in de Hippolytuskerk van Middelstum, waar een orgel van P. van Oeckelen & Zonen staat uit 1863. Jelle Rollema zal het instrument demonstreren.

De lunch zullen we gebruiken in het Koetshuis van Menkemaborg in Uithuizen. Daarna gaan we naar de Mariakerk van Uithuizermeeden, waar we om 14.00 uur worden verwacht. Wim Dalmayer (oud-organist van de kerk) zal ons vertellen over de geschiedenis van het laatste door A.A. Hinsz gebouwde orgel (1785). In 2015 heeft de firma Reil onder adviseurschap van Stef Tuinstra het instrument gerestaureerd.

De laatste bijeenkomst van district Friesland vindt plaats op 4 november om 14.00 uur in de Grote of Martinikerk te Dokkum. Sinds kort is deze kerk verrijkt met een koororgel. Het instrument bevat een windlade uit circa 1800 en enig pijpwerk dat nog ouder is. De kas is gemaakt in 1979 door Bakker & Timmenga. Het orgel heeft dienstgedaan in de Open Hof te Leeuwarden. Auke de Boer, organist van de kerk, zal ons uitgebreid vertellen over beide orgels van de kerk. Verder zullen we ons, onder zijn leiding, bezighouden met 500 jaar Luther. Nadere bijzonderheden en mededelingen over onze bijeenkomsten zijn te zijner tijd te lezen in NotaBene en/of in de rubriek “activiteiten district Friesland”, beheerd door Jelle Rollema.
JAN STERENBERG


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard