ok2017menu
Activiteiten in 2017 Friese Orgelkrant 2017
 

De activiteiten van Stichting Organum Frisicum geven, net als vorig jaar, weer een vertrouwd beeld weer. Het jaar 2017 wordt als volgt ingevuld:


– 1 april: Voorjaarsexcursie
– 10 juni: Opening Friese orgelseizoen
– 17 juni: Zomerconcert
– 1 juli: Start Tsjerkepaed
– 29 juli: Orgelfietstocht
– 2 september: Einde Tsjerkepaed
– 9 september: Slotconcert Nationale Orgeldag
– 30 september: Najaarsexcursie

Voorjaarsexcursie op zaterdag 1 april

Tijdens de voorjaarsexcursie worden de orgels bezocht in Abbega, Wolsum, Blauwhuis en Parrega. De algehele leiding van de excursie op 1 april is in handen van Theo Jellema, die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen. Op PAGINA X in deze krant kunt u uitgebreid lezen over de te bezoeken kerken en orgels.

Opening Friese orgelseizoen op zaterdag 10 juni

In de Martinikerk te Franeker wordt het Friese orgelseizoen afgetrapt. Het Van Dam-orgel uit 1842 zal worden bespeeld door Kees Nottrot, Eeuwe Zijlstra en Jochem Schuurman. Het concert staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Ds. J. Kamerling zal van tevoren een lezing houden over ‘Luther en muziek’. De lezing vangt aan om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur.

Zomerconcert op zaterdag 17 juni

Het jaarlijkse zomerconcert vindt plaats in de Protestantse kerk van Tytsjerk (Leeuwarden), met een orgel van Bakker & Timmenga (1887) en begint om 16.00 uur. De toegang is gratis voor donateurs van Stichting Organum Frisicum en Stichting de Alde Fryske Tsjerken (op vertoon van het SAFT-magazine). Voor niet-donateurs is de toegangsprijs € 5,00. Het concert wordt verzorgd door Broer de Witte. Behalve op het daar aanwezige B&T-orgel speelt hij ook op het door hemzelf voor Roelof van Luit vervaardigde kistorgel, naar voorbeeld van een processieorgeltje van Gottlob Näser uit 1734.

Tsjerkepaed/Oargelpaed

Op alle zaterdagmiddagen van 1 juli t/m 2 september kunnen amateur-organisten een groot aantal kerkorgels in Fryslân bespelen. De werkwijze is weer dezelfde als vorig seizoen. De provincie is opgedeeld in 5 roulerende regio's, zodat op elke zaterdag orgels in 2 regio's kunnen worden bespeeld. Het overzicht van de deelnemende kerken per regio en de bijbehorende data zijn te vinden op pagina 7. Opgave voor Oargelpaad in Fryslân is uitsluitend mogelijk door tijdig een bedrag van € 17,50 over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden o.v.v. Oargelpaed, postcode en huisnummer. Na de bevestiging is het mogelijk om te registreren via de website. Het inroosteren via de website voor donateurs kan vanaf 22 april en voor niet-donateurs vanaf 13 mei. Sluitingsdatum van de opgave- en inroosterperiode is 3 juni.

Orgelfietstocht op zaterdag 29 juli

Sinds 2012 organiseren Stichting Tsjerkepaad en Stichting Organum Frisicum een orgelfietstocht die gaat langs kerken die deelnemen aan Tsjerkepaad. Tijdens Tsjerkepaad is een groot aantal Friese kerken in de zomermaanden geopend. Drie van die kerken worden bij de orgelfietstocht bezocht, waar steeds een orgelbespeling van een half uur plaats vindt. Behalve de organist is er ook altijd medewerking van een vocale of instrumentale solist. De orgeltocht 2017 vindt plaats op zaterdag 29 juli en voert langs orgels in Stavoren en Molkwerum. De opening, om 13.30 uur, vindt plaats in de Doopsgezinde kerk van Stavoren. De kerk is gebouwd in 1851 en verving een schuilkerk uit 1551. Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga en werd op 6 januari 1901 in gebruik genomen. Het orgel heeft vijf stemmen en geen pedaal. Na het concert in de doopsgezinde kerk van Stavoren gaat de tocht naar Molkwerum. De afstand van ruim vier kilometer kan worden gefietst, maar kan ook per auto worden afgelegd. Molkwerum heette lange tijd de 'Friese Doolhof'. De huizen stonden vroeger op eilandjes en na de demping van het water is de structuur nog herkenbaar gebleven. In 1873 schonk jonkheer Van Swinderen de kerk van Molkwerum een orgel dat vermoedelijk in het slot van de Van Swinderens in Rijs had gestaan. In de kas uit ongeveer 1860 bouwde L. van Dam & Zn een nieuw instrument. Dit orgel werd in 1928 vervangen door een pneumatisch orgel van orgelmaker Van der Bliek. Het oude orgel werd ingeruild en door Van der Bliek in de Hervormde Evangelisatie van Bozum geplaatst. Het orgel van Van der Bliek was van matige kwaliteit en toen de evangelisatiekapel van Bozum in 1971 werd gesloten kwam het orgel weer terug in Molkwerum. Na restauratie door de gebroeders Reil , waarbij bleek dat het pijpwerk van Van Dam uit 1873 voor een groot deel nog aanwezig was, werd het in 1972 weer in de kerk van Molkwerum terug geplaatst. Het orgel heeft zeven stemmen en net als dat in de doopsgezinde kerk van Stavoren geen pedaal. Dan gaat de (fiets)tocht weer terug naar Stavoren. Daar wordt de Nicolaaskerk bezocht. Deze kerk dateert uit 1861 en is gebouwd op de fundamenten van een veel oudere kerk die in 1860 is ingestort. Het orgel is in 1786 gebouwd door twee plaatselijke timmerlieden, Wiebe Meijes en zijn zoon Wiebe Meijes. In 1861 is het orgel door orgelmaker N.A.G. Lohmann in vrijwel ongewijzigde staat terug geplaatst in de nieuw gebouwde kerk. In 1902 is het door L. van Dam & Zn grotendeels vernieuwd. De laatste restauratie vond plaats in 2003. Het orgel heeft zestien stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk en een aangehangen pedaal.

Tijdens de orgelfietstocht op 29 juli worden de orgels bespeeld door Peter van der Zwaag. Hij begeleidt ook sopraan Alina Rozeboom. Peter van der Zwaag zal geen vreemde zijn voor de meeste bezoekers. Naast hoofdredacteur van deze Orgelkrant is hij ook één van de artistiek adviseurs van de stichting. Peter heeft aan het Prins Claus Conservatorium orgel gestudeerd bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga en bijvak klavecimbel bij Johan Hofmann. Naast zijn muzikale activiteiten is hij ook sinds 2016 de nieuwe eigenaar van de muziekhandel Boeijenga Music in Leeuwarden.

Alina Rozeboom studeerde aan het Prins Claus conservatorium in Groningen. Zij heeft daar haar opleiding gevolgd bij Marion van den Akker. Momenteel wordt zij gecoacht door Marjan Kuiper. Tijdens haar studie heeft ze opera-ervaring opgedaan als 'Blanche' in Dialogues des Carmélites' (Poulenc) in een regie van Marc Krone. De rol van Suzanna uit Le Nozze di Figaro heeft zij vertolkt in een project over deze opera van Mozart. Het afgelopen jaar is Alina te horen geweest in een project van de Stichting Muziektheater Assen getiteld Geachte heer Bach.Tevens heeft zij in de voorstelling La Troupe gespeeld, een samenwerking tussen "De lege Ruimte" en het Kamermuziekparadijs uit Tynaarlo. Op haar oratoriumrepertoire staan, naast verschillende Bach cantates, onder andere het Requiem van W.A. Mozart, de Vesperae Solennes de Confessore van W.A. Mozart, het Requiem van G. Fauré en het Stabat Mater van G.B. Pergolesi. Alina zingt bij verschillende koren: Consensus Vocalis, de Nederlandse Bach Academie en ProVoCanto. De afgelopen jaren heeft zij masterclasses gevolgd bij Emma Kirkby, Hanneke de Wit, Mirsa Adami en adempedagoog Paul Triepels. Liedklassen volgde zij bij Eelko Moolenaar en Marien van Nieukerken. De start is om 13.30 uur in de doopsgezinde kerk van Stavoren. In Molkwerum begint het om 14.45 uur en het concert in de Nicolaaskerk van Stavoren begint om 16.00 uur. Deelname aan de tocht is gratis. Wel wordt er aan het einde een collecte gehouden. Stavoren ligt aan het spoor. Om 1 minuut over het volle uur rijdt er vanuit Leeuwarden een trein naar Stavoren. Fietsen zijn te huur bij Fietsverhuur Bakker in de Smidstraat 16, ongeveer vijf minuten lopen vanaf het station (tel. 06-22373598). Parkeren in Stavoren is gratis.

Slotconcert Nationale Orgeldag op zaterdag 9 september

De nationale orgeldag in Fryslân wordt zoals te doen gebruikelijk afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit jaar zal het Müller-orgel (1727) worden bespeeld door Christiaan de Vries. Christiaan is geboren in Franeker en heeft orgel gestudeerd bij Theo Jellema en Ben van Oosten. Na geruime tijd de organist te zijn geweest van het Verschueren-orgel (1983) in Ferwert is hij sinds 2008 de vaste bespeler van het monumentale Witte-orgel (1886) in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Wel zal na afloop een collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Najaarsexcursie op zaterdag 30 september

Op de najaarsexcursie worden de dorpen Ureterp, Lippenhuizen en Terwispel bezocht. De algehele leiding is in handen van Theo Jellema, die samen met Broer de Witte de orgels zal bespelen. Uitgebreide beschrijvingen van de kerken en orgels zijn te vinden op PAGINA X in deze krant. U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 19 september € 15,00 p.p. (donateurs) of € 20,00 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Als u gebruik wilt maken van de lunch dient u € 10,00 p.p. extra over te maken.

PETER VAN DER ZWAAG


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard