ok2016menu
Een onbekende Harlinger orgeltekening uit 1835 Friese Orgelkrant 2016
 

Soms duikt er een verrassing op. Graag maak ik melding van een fraaie tekening van het front van het monumentale orgel, dat Albertus Anthony Hinsz in 1776 bouwde in de Grote Kerk van Harlingen.

De niet onverdienstelijk getekende aquarel beeldt het orgelfront uit binnen de gestucte architectonische omlijsting van de oostelijke vleugel van de kruiskerk uit 1776. De tekening (65x50 cm; ingelijst 85x70 cm) is rechtsonder gesigneerd en gedateerd: W. Zwaal, 1835. De tekenaar is te identificeren als Willem Lolkes Zwaal (ook wel Swaal), geboren in Harlingen op 29 oktober 1801 en aldaar gestorven op 10 december 1872. Hij was de zoon van de ‘huistimmerman’ Lolke Sybrands Swaal en diens eerste vrouw van Hiltje van Slooten, de dochter van de stadsbode Jacob van Slooten. Willem Swaal was bij zijn eerste huwelijk in 1836 evenals zijn vader ‘huistimmerman’. Bij zijn overlijden in 1872 werd hij, als zijn eerste schoonvader stadsbode genoemd.

In de collectie van Tresoar in Leeuwarden bevindt zich een door hem getekende plattegrond (1:250) van Harlingen uit 1858. Hij zal wel meer getekend hebben, wan de orgeltekening verraadt zijn kunnen en zijn beheersing van het perspectief. Toen de Harlinger verzamelaar van oudheden, bakker Tjepke Boersma, in 1960 overleed, erfde een oomzegger in Bolsward, de heer Bauke van der Pol te Bolsward, de tekening. De aquarel biedt geen nieuws over de Harlinger orgelkast, maar zij is interessant genoeg om hem in deze orgelkrant af te beelden.

SYTSE TEN HOEVE †

Naschrift redactie: Op deze tekening is fraai te zien dat de kas in een mahonietint was
geverfd en de preekstoel/galerij in een blauwachtige kleur.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard