ok2016menu


  In Memoriam Arnold Feddema Friese Orgelkrant 2016


Op 20 januari is in zijn woonplaats Damwâld organist Arnold Feddema overleden. Hij bereikte de leeftijd van 99 jaar. Feddema was organist in de gereformeerde kerk in zijn woonplaats, een functie waar hij op negenjarige leeftijd mee begon. Daarnaast had hij een uitgebreide lespraktijk die hij eerst als particulier uitoefende, later bij de muziekschool Dantumadeel en daarna als onderdeel van Streekmuziekschool De Wâldsang, een instituut waarvan hij ook adjunct-directeur was. In de avonduren dirigeerde hij ook nog een aantal koren. In 1999 mocht Johan Sjoukema een interview met Feddema plaatsen in onze orgelkrant.


In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het Dekker-orgel in zijn kerk vervangen door een orgel van de firma Pels, waarbij hij zelf adviseur was. Bij de ingebruikname in 1968 was het orgel niet compleet, maar waren er een paar stemmen gereserveerd voor later.

In de wintermaanden organiseerde hij zangavonden in zijn kerk waarbij hij zelf het orgel bespeelde en waaraan koren, ensembles en solisten uit de omgeving meewerkten. Uit de opbrengsten van de collecten werden geleidelijk aan de gereserveerde stemmen geplaatst zodat er uiteindelijk een orgel van veertien stemmen ontstond.

Arnold Feddema werd geboren in 1917. “In hetzelfde jaar als Albert de Klerk”, placht hij te zeggen. Hij studeerde bij George Stam en Piet Post en later – toen hij al getrouwd was en kinderen had, een uitgebreide lespraktijk had én een aantal koren dirigeerde – bij Wim van Beek. De daarvoor nodige studie vond voor een groot deel in late avonduren plaats. Zijn nachten waren daardoor kort, want om zeven uur stonden er vaak al leerlingen op de stoep om nog voor schooltijd les te krijgen. Dit was tekenend voor zijn tomeloze energie. Tot op hoge leeftijd speelde hij alle diensten in – wat in Damwâld wel werd genoemd – de “kerk van Feddema”. Toen hij in 2009 gehoorproblemen kreeg zag hij zich genoodzaakt te stoppen. Hij was toen ruim tachtig jaar organist geweest.

Op 25 januari is Arnold Feddema herdacht in een indrukwekkende dankdienst voor zijn leven, die plaatsvond in zijn eigen kerk aan de Foarwei in Damwâld, waarbij veel gemeenteleden, collega’s en oud-leerlingen aanwezig waren. Tijdens de dienst, met een liturgie die Feddema zelf had opgemaakt, was er ruim aandacht voor een van zijn twee grote liefdes: de muziek en met name het kerklied. Na afloop vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Damwâld, waar zijn lichaam rust naast dat van zijn andere grote liefde: zijn in 2000 overleden vrouw Tine.

Feddema blijft in herinnering als iemand die bijzonder veel heeft betekent voor de muziekcultuur in Noordoost-Friesland.

GEERT VAN DER HEIDE
SIEBE REIDING


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard