ok2014menu
Samenspel Tsjerkepaad – Organum Frisicum Friese Orgelkrant 2014
 

Stichting Tsjerkepaad streeft ernaar dat kerken in Fryslân vaker toegankelijk zijn dan alleen voor zondagse erediensten. Al meer dan 10 jaar probeert deze stichting in de zomermaanden zoveel mogelijk kerken open te stellen op zaterdagmiddagen. In 2014 is dit het geval van 5 juli tot en met 13 september. De feestelijk opening van het Tsjerkepaadseizoen 2014 is gepland op zaterdag 28 juni in de Johanneskerk te Nes (Dongeradeel). De sluiting vindt dit jaar plaats op 20 september in de Willibrorduskerk te Holwerd. De laatste jaren zijn er meer dan 250 kerken in Fryslân die hun deuren openen. Vele vrijwilligers maken dit mogelijk. Naar schatting zijn er meer dan 40.000 bezoekers in zo’n zomerperiode.

De bezoekers komen uit heel Nederland, ja zelfs uit het buitenland. Tsjerkepaad wil zo ook bijdragen aan het behoud van de kerken en de daarbij behorende kunstwerken. In de kerken worden gasten hartelijk ontvangen. Er is ruimte voor ontmoeting, bezinning, bezichtiging, soms speciale exposities en – niet te vergeten – orgelspel! De kerken die hun deuren openen, zijn voor een groot gedeelte, ook cultuurhistorisch gezien, waardevolle monumenten. In deze kerken bevinden zich vaak prachtige orgels die de moeite waard zijn om te gebruiken en om beschermd te worden. Zulke zaken nodigen uit om, waar dit kan, gezamenlijk met andere organisaties iets te ondernemen.

Denk bijvoorbeeld aan de orgelfietstochten. In samenwerking tussen de Stichting Tsjerkepaad en de Stichting Organum Frisicum zijn de afgelopen jaren orgelfietstochten georganiseerd. Vorig jaar werd een orgelfietstocht gehouden in de dorpen Surhuisterveen, Surhuizum en Augustinusga. Dit was een groot succes. In 2014 staat er weer zo’n tocht op het programma, te weten op zaterdag 26 juli. Dit keer kan men langs de kerken van Sint Nicolaasga en Langweer fietsen en in deze kerkgebouwen de klanken horen van de daar aanwezige orgels. Orgelliefhebbers en ook anderszins geïnteresseerden zullen hun hart weer kunnen ophalen. Er is ook tijd om het kerkinterieur te bezichtigen, vooral aan het slot in de rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga. De start is om 13.30 uur in de protestantse kerk van Sint Nicolaasga. De kerk is vanaf 13.00 uur open. Na vanaf 14.45 uur de protestantse kerk in Langweer te hebben bezocht, wordt tot slot om 16.30 uur de rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga aangedaan. In elke kerk verzorgen de organist Broer de Witte en de fluitiste Hannah de Witte een concert van ongeveer een half uur. Natuurlijk kunt u deze orgeltocht ook met een ander vervoermiddel dan de fiets afleggen.

Een vrij recente activiteit van Stichting Tsjerkepaad is o.a: bernetsjerkepaad (kinderkerkenpad) , bedoeld voor kinderen die samen met (groot)ouders de kerken eens van binnen willen bekijken. In de kerken liggen vragenlijsten klaar, speciaal gemaakt voor basisschoolleerlingen. Ook benadert onze stichting de scholen om ze te wijzen op geschikt lesmateriaal en stimuleert hen om plaatselijke kerken te bekijken. Dit kan ook onder schooltijd geregeld worden. Verder zijn er fiets- en wandelroutes langs kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. De “rûntsjes p it Jabikspaad” zijn een begrip aan het worden.

Om meer te weten over allerlei activiteiten en welke kerken meedoen, verwijzen wij u naar onze website: www.tsjerkepaad.nl. Hierop staat het hele jaar door nieuws over kerken in Fryslân. De jaarlijkse Tsjerkepaadgids, met eveneens veel informatie, is te verkrijgen in de deelnemende kerken. Wij hopen ook in 2014 weer vele bezoekers te mogen begroeten.

Jan van der Meer,
Lid kerngroep Tsjerkepaad


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard