ok2014menu
In Memoriam Dirk Smilde Friese Orgelkrant 2014
 

Vorig jaar overleed op zaterdag 27 juli Dirk Smilde uit Oranjewoud. Na een ernstige ziekte stierf hij op 87-jarige leeftijd. Lange tijd was hij directeur van de vetsmelterij Smilde in Heerenveen. Het bedrijf begon als exporteur van geslacht lamsvlees. Overgrootvader, veenkoloniaal schipper Arend Egberts Smilde was in 1863 de oprichter van het bedrijf. Diens zoons gaven het bedrijf al gauw een internationaal karakter. In 1905 werd een vetsmelterij aangekocht. In 1945 trad Dirk Smilde in dienst van de onderneming en negen jaar later werd hij lid van de directie. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nam de onderneming diverse vetsmelterijen over en in de zeventiger jaren verbreedde Smilde de basis van het concern door overnames uit andere voedingsmiddelensectoren. De onderneming maakte een geweldige groei door, het concern kreeg vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Engeland en maakte aanzienlijke winsten. In 1987 waren er bijna 1500 werknemers in dienst. Een jaar later kreeg de onderneming het predikaat koninklijk. Als grootaandeelhouder ging het ook Dirk Smilde voor de wind. Zijn persoonlijk vermogen werd in 2012 op € 65 miljoen geschat waarmee hij op de 424e plaats in de Quote 500 belandde.

In de negentiger braken minder ‘vette’ jaren aan. Vervolgens vonden er reorganisaties plaats en werden onderdelen afgestoten. In 2000 stopte de vetsmelterij in Heerenveen en in 2007 werd de divisie dierlijke vetten van de hand gedaan. Momenteel werken er nog zo’n 700 werknemers bij de Koninklijke Smilde BV. Inmiddels waren de vijfde en zesde generatie Smilde actief in de leiding van de onderneming. Gevoed door zijn levensovertuiging bleef de onderneming zoveel mogelijk vasthouden aan een ‘verantwoord sociaal beleid’. Dirk Smilde was lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Hij was actief voor het Gereformeerd Politiek Verbond (op 13 maart 2001 samen met de Reformatorische Politieke Federatie opgegaan in de Christen Unie), het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (kort gezegd, de ‘vrijgemaakte’ vakorganisatie die in 2007 overging in het CGMV, het Christennetwerk Gereformeerd Maatschappelijk Verbond). Ook steunde hij de oprichting van een gereformeerde basisschool in Heerenveen. Dirk Smilde was bovendien een orgelliefhebber. Hij bezocht regelmatig de voor- en najaarsexcursies van de Stichting Organum Frisicum. De laatste paar jaren moest hij vanwege een verslechterende gezondheid helaas verstek laten gaan. Enkele jaren heeft hij door middel van een subsidie van de Stichting Smilde Fonds de uitgifte van de Friese Orgelkrant gestimuleerd. De laatste jaren stond steevast een advertentie van de Koninklijke Smilde BV (Royal Smilde) in de Friese Orgelkrant. Ook enkele concerten heeft dat fonds gesubsidieerd, zoals in juni 2013 nog het herdenkingsconcert Albert Schweitzer dat Organum Frisicum te Leeuwarden organiseerde.Het is vanwege deze belangstelling voor en betrokkenheid bij het werk van de Stichting Organum Frisicum dat wij hier het overlijden van Dirk Smilde gedenken. De rouwadvertenties in het Friesch Dagblad en het Nederlands Dagblad bevatten een Bijbelpassage uit de brief aan de Romeinen: ‘Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven’ (NBV, Romeinen 6:8). In dat geloof is een bijzonder mens is van ons heengegaan.

Johan Sjoukema

Voor info over de Koninklijke Smilde BV zie http://www.royalsmilde.nl


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard