ok2014menu
De geschiedenis van een logo Friese Orgelkrant 2014
 

Een memorabel verhaal over de geschiedenis van een logo, waard om vastgelegd te worden in het jaar dat Organum Frisicum twintig jaar bestaat.

In 1982 onderging de kerk van Nijland een ingrijpende restauratie. Ik was toen presidentkerkvoogd. We zaten met grote financiële uitdagingen, maar gelukkig meldde Jan Jongepier toen ineens dat er in Zuidwolde in Groningen (bij orgelbouwer Mense Ruiter) originele registers uit ons orgel te koop waren. Die registers had de orgelbeunhaas G.J. Vos (Orgelwacht) er in 1967 uitgehaald. Het ging om drie Van Gruisenregisters uit 1840: de Octaaf 4 voet, de Octaaf 2 voet en de Woudfluit 2 voet, alsmede de Viola di Gamba 8 voet van Bakker & Timmenga uit 1907. Het was vanwege de kosten voor de kerkvoogdij een moeilijke beslissing de registers terug te kopen, ze te laten herplaatsen en het orgel opnieuw te laten intoneren. Maar Jan Jongepier was voor ons een geweldige hulp en stimulator. Hij hielp ons belangeloos. De registers werden herplaatst en het orgel beter op klank gebracht. Het werd ook rijksmonument. Jan Jongepier wilde van geen vergoeding weten. Ik heb toen de schilder-restaurateur Evert Posthuma te Sneek bereid gevonden (in hout) een mooie kopie te maken van de gevelsteen die zich bevindt aan de Weaze 40 in Leeuwarden. Daarop staan orgelpijpen en de Spaanse tekst EN ORGO MUCHO EN DIOS TODO (vertaling: In het orgel is veel, in God is alles). Volgens het boek “Verhalen in steen; gevelstenen in Leeuwarden” van Leo van der Laan dateert de gevelsteen oorspronkelijk uit 1743 en is die afkomstig uit een afgebroken pand dat vroeger hier aan de Weaze stond. In 1928 verrees het huidige pand op deze plek. Of de gevelsteen duidt op de aanwezigheid eertijds van een orgelmakerij is onbekend. Achterop de kopie van Posthuma werd een tekst geschilderd als dankbetuiging aan Jan Jongepier: “Voor Jan Jongepier, van de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente Nijland, als dank voor de zeer gewaardeerde, belangeloze hulp bij het herstel van haar orgel. Nijland, 16 November 1982”.

In 1994 werd de Stichting Organum Frisicum opgericht en Jan Jongepier werd artistiek adviseur van de nieuwe stichting. In 2002-2003 werd bij hem thuis vergaderd over de publicatie van een boek over de orgelbouw in Friesland ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Organum Frisicum in 2004. Dat is het bekende boek “Vijf eeuwen Friese orgelbouw; Een schoone voorraad waarlyk” geworden. Er werd toen tevens geopperd een logo voor de Stichting Organum Frisicum te laten ontwerpen. Jan Jongepier kwam met de suggestie daarvoor de gevelsteen aan de Weaze in Leeuwarden te gebruiken. Die verkeerde echter in deplorabele toestand en was daardoor niet goed als afbeelding voor een logo bruikbaar. Gelukkig was Jan Jongepier in het bezit van de kopie uit Nijland en daarvan heeft Johan Sjoukema toen foto’s gemaakt die de basis vormden voor het logo dat reclame- en ontwerpbureau De Vries & Luiks vervolgens maakte. Het nieuwe logo werd afgebeeld in het boek “Vijf eeuwen Friese orgelbouw” van Jan Jongepier (Friese Pers Boekerij, Leeuwarden 2004).

Sytse ten Hoeve


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard