ok2013menu
Tienjarig jubileum Tsjerkepaad Friese Orgelkrant 2013
 

Tsjerkepaad wordt dit jaar voor de 10e keer gehouden! Sinds 2004, toen er 25 kerken in de Súdwesthoeke hun deuren openden, is er veel veranderd. Het initiatief van Tsjerkepaad is geweldig goed aangeslagen. De laatste jaren openen in heel Fryslân meer dan 250 kerken hun deuren. Het aantal bezoekers van de open kerken groeit ieder jaar en bedraagt naar schatting meer dan 40.000 in de zomerperiode. De bezoekers komen uit het hele land en velen ook uit het buitenland. De duizenden vrijwilligers die dit samen met de leden van de kerngroep en de regiocommissies mogelijk maken zijn enthousiast. Tsjerkepaad draagt op deze manier ook bij aan het behoud van de kerken die alleen al uit cultuur-historisch oogpunt niet verloren mogen gaan. Bovendien laten de kerkgemeenschappen die de kerken beheren zien wat gastvrijheid is. De gasten worden hartelijk ontvangen in de meeste gevallen met een kop koffie, of thee. Er is ruimte voor ontmoeting en bezinning, voor het luisteren naar orgelspel, of voor een expositie. Ook niet-kerkgangers worden op deze manier uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in het gebouw. En dat is weer stimulerend voor degenen die ieder jaar opnieuw hun tijd en energie inzetten voor het in stand houden van de kerk.

Stimuleringsfonds

Plaatselijke Commissies die bezig zijn met fondsenwerving voor de restauratie van ‘hun’ orgel, kunnen sinds dit voorjaar voor maximaal 10% een beroep doen op het nieuwe orgelfonds. ‘In feite kun je het zien als een stimuleringsfonds’, legt voorzitter Kersbergen uit. ‘De Stichting paste in het verleden de laatste 10% bij vanuit het eigen vermogen. Nu kunnen we deze bonus uit het orgelfonds beschikbaar stellen. Op deze manier kunnen we meer Commissies helpen.’ De Stichting is de anonieme schenker van het geldbedrag bijzonder dankbaar. ‘Het in stand houden van kerkgebouwen kost veel geld’, aldus Kersbergen. ‘Het Rijk stelt wel subsidies beschikbaar, maar dat moet altijd aangevuld worden met een eigen aandeel. We hebben de inkomsten uit schenkingen en legaten dan ook hard nodig. We ervaren het daarbij als heel bijzonder dat iemand ons speciaal geld wil geven voor onze orgels.’ De Plaatselijke Commissie van Boksum was de laatste die actie voerde voor restauratie. De werkzaamheden werden in januari van dit jaar afgerond door orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Den Bosch. Orgeladviseur Aart van Beek uit Balkbrug hield hierbij toezicht. Het orgel werd op vrijdag 8 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Margrietkerk opnieuw in gebruik genomen. De restauratie kostte twee ton. De Stichting Organum Frisicum stelde een subsidie beschikbaar voor het herstel van enkele registerknoppen en het aanbrengen van registernaamplaatjes.

Dit jaar vragen we in het kader van onze jubileumactiviteiten in het bijzonder aandacht voor twee nieuwe initiatieven: het Bernetsjerkepaad en de Rûntsjes op it Jabikspaad. Het Bernetsjerkepaad (Kinderkerkenpad) is bedoeld voor kinderen die de kerk eens van binnen willen bekijken. Voor hen ligt er in de kerken materiaal klaar, dat speciaal is gemaakt met het oog op hun bezoek. Ook scholen kunnen gebruik maken van dit materiaal en bijvoorbeeld besluiten om met hun leerlingen een keer de kerk te bekijken. Dat kan uiteraard ook buiten de Tsjerkepaaddagen om gebeuren. Op zaterdag 6 juli wordt het Bernetsjerkepaad geopend in de kerkenvan Sint-Nicolaasga. Alle andere kerken en basisscholen krijgen het materiaal toegestuurd.In samenwerking met de Stichting Jabikspaad organiseren we dit jaar voor het eerst de "Rûntsjes op it Jabikspaad". Dit zijn fiets- en wandelroutes langs open kerken op en bij het Jabikspaad. Op zaterdag 13 juli starten we hiermee in Wolvega, op zaterdag 10 augustus wordt er één georganiseerd vanuit de kerken in Âldeboarn, op zaterdag 17 augustus is er een kleasterkuier vanuit het Nijkleaster in Jorwert en op zaterdag 7 september één vanuit Franeker. De openingstijden van de kerken zijn op deze dagen aangepast, zodat belangstellenden ook 's morgens al een fiets- of wandeltocht kunnen maken. In het kader van ons jubileum vragen we daarnaast aandacht voor activiteiten in kerken te Holwerd (20 juli, tentoonstelling 450 jaar Doperdom), Skuzum (31 augustus, festiviteiten rond dr. Oepke Noordmans) en Nijland (14 september, expositie dr. Hoedemaker). Op 27 juli wordt in samenwerking met Stichting Organum Frisicum weer een Orgeltoer gehouden, deze keer in het Oosten van Fryslân met start en finish in Surhuisterveen. De afgelopen jaren werden de kerken die aan de Orgeltoer meededen goed bezocht. We hopen dat ook dit jaar weer velen zullen genieten van de orgelconcerten die in de kerken op de route worden gegeven. Behalve de in dit bericht genoemde kerken worden ook in veel andere kerken extra activiteiten gehouden. Raadpleeg hiervoor onze website: www.tsjerkepaad.nl Hierop staat nu het hele jaar door nieuws over open kerken in Fryslân en hun activiteiten. De Tsjerkepaadgids heeft dit jaar behalve informatie over de open kerken en de openingstijden ook een jubileumkatern.

De feestelijke opening van Tsjerkepaad 2013 vindt plaats in de Doelhôftsjerke in Âldeboarn, op zaterdag 29 juni, 13.30 uur. De afsluitende bijeenkomst is op zaterdag 21 september in prachtig gerestaureerde Laurentiuskerk in Raerd, ook weer met een bijzonder programma. We hopen weer vele bezoekers te verwelkomen en wensen ieder een gezegend Tsjerkepaad 2013 toe.

ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter Stichting Tsjerkepaad


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard