ok2013menu
Van de redactie Friese Orgelkrant 2013
 

De toekomst

Voor u ligt de nieuwste Friese Orgelkrant, in het oude vertrouwde formaat. Weliswaar heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden in de redactionele burelen, maar vernieuwing is niet altijd beter of noodzakelijk. Een feit waarvan ook integere orgelbouwers al op de hoogte waren. Stelt u zich eens voor dat Van Dam de prachtige fluiten van Van Covelens in Franeker had vervangen... En schreef Paulus niet “Onderzoek alles en behoud het goede”? Zo vindt u ook in deze krant weer de uitgebreide inleidingen op de excursies, achtergrondartikelen, orgelbouwnieuws en uiteraard de Friese Orgelagenda.

Wellicht hebt u vernomen van de manifestatie Culturele Hoofdstad 2018. In dat jaar zijn de Maltese hoofdstad Valletta en een Nederlandse stad culturele ‘hoofdstad’ van Europa. In Nederland waren vijf steden in de race om dat te worden: Maastricht, Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden. Elke stad heeft zich vorig jaar voor een internationale jury moeten presenteren met haar plannen voor culturele evenementen in 2018 en met de ‘filosofie’ achter die plannen. Nadat in oktober een samenvatting van het zogenoemde bidbook uitgekomen was, zagen in november twee lijvige boekwerken over Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 het licht. Het eerste boekwerk behandelt onder meer de basisprincipes voor de activiteiten in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 en ook een schets van de organisatie en financiering. De opbouw van het evenementenprogramma wordt in het tweede deel weergegeven. Op bladzijde 56 wordt onder de kop ‘New winds, old sails; the amazing world of music in Fryslân’ het volgende gesteld: "Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van een amateur-zanger(es), amateur-bespeler van een blaasinstrument of amateurorganist van een plaatselijke kerk. Maar veel kerken staan leeg en hun functie als spiritueel, sociaal en muzikaal middelpunt verdwijnt. De Stichting Organum Frisicum wil deze functie in ere herstellen door een ‘competitie’ voor een orgel- en zangcompositie te organiseren, waarbij in oude en nieuwe minderheidstalen gezongen wordt. Er zal een orgeltocht langs vele dorpskerken en langs de kerken in de Friese elf steden georganiseerd worden waarbij nieuwe en oude composities op de historische orgels worden gespeeld."

Eind november 2012 heeft een internationale jury beslist dat van de vijf Nederlandse steden die kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 waren, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht doorgaan naar de ‘finale’. Begin september 2013 wordt beslist welke van die drie steden de Nederlandse Culturele Hoofdstad van Europa wordt in 2018. Nu Leeuwarden door is naar de finale heeft Organum Frisicum een ‘resonancegroep’ in het leven te roepen om in gezamenlijk overleg plannen en projecten te ontwikkelen voor 2018. Het is nog een lange weg naar 2018 maar ook als Leeuwarden in de finale zou stranden, dan nog kunnen een aantal geplande evenementen doorgang vinden om de belangstelling voor het orgel en de orgelcultuur in Fryslân nieuw leven in te blazen.

PCZ / JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard