ok2011menu
Van oude en nieuwe mensen;
de dingen die voorbij gaan en nog staan te gebeuren
Friese Orgelkrant 2011
 

Om het Friese orgel goed te promoten, moeten steeds nieuwe wegen worden bewandeld. Recent voorbeeld vormt de samenwerking die de Stichting Tsjerkepaad en de Stichting Organum Frisicum zijn aangegaan. Beide hebben hun werkterrein in Fryslân en in hun activiteiten rond kerkgebouwen, orgels en muziek zit overlap. Deze samenwerking zal voorzichtig beginnen en ‘werkendeweg’ worden uitgebreid. Naast wederzijdse publicitaire ondersteuning is om te beginnen een gezamenlijke ‘orgeltoer’ afgesproken. Deze zal plaats vinden op zaterdag 30 juli in Gaasterland. Deze toer gaat langs drie plaatsen waar de organist Christiaan de Vries, Fries om útens, drie concerten van elk 30 minuten zal geven. Er wordt om 14.00 uur begonnen in Oudemirdum. Meer informatie vindt u elders in de Friese Orgelkrant. Het voornemen is dit soort gezamenlijke activiteiten rond kerk, orgel en muziek uit te bouwen. Waar mogelijk zullen daarbij jonge musici worden ingeschakeld. Ook dat is iets dat hoog op het ‘verlanglijstje’ van Organum Frisicum staat. Tijdens haar orgelactiviteiten zal zij in toenemende mate niet alleen een beroep doen op de ‘vertrouwde’ organisten als excursieleiders maar ook op jonge Friese organisten. De jonge talenten Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag zijn tot het bestuur van Organum Frisicum toegetreden. Zij zullen in de toekomst vaker worden ingeschakeld. Via hun contacten zullen andere jonge organisten, woonachtig in Fryslân of oorspronkelijk afkomstig uit Fryslân, ook in de gelegenheid worden gesteld aan orgelactiviteiten van de stichting deel te nemen. Dit zorgt voor een nieuwe wind en wat is een orgelstichting zonder (nieuwe) wind?
Ook binnen de redactie van de Friese Orgelkrant is vernieuwing op komst. Momenteel bestaat de redactie uit Keimpe van der Wal, Peter van der Zwaag en eindredacteur Johan Sjoukema. Laatstgenoemde heeft vanaf het allereerste begin als eindredacteur van de Friese Orgelkrant gefungeerd. Het wordt tijd het ‘stokje’ als eindredacteur van de Friese Orgelkrant aan een opvolger over te dragen. Er is nieuw bloed nodig, dat desgewenst nieuwe wegen met de vorm, opmaak en inhoud van de Friese Orgelkrant kan inslaan. Wie belangstelling heeft voor deze functie of iemand op het oog heeft die geschikt is, wordt verzocht te reageren via administratie@organumfrisicum.nl.

Een dramatischer verandering in orgelminnend Fryslân vormt het overlijden van de Drachtster orgelmaker Siep Haarsma op 21 juni 2010. Siep Haarsma werd op 3 september 1933 geboren. Tijdens zijn werkzame leven had hij tientallen orgels in onderhoud en bouwde hij verscheidene nieuwe instrumenten. Ook restaureerde Haarsma orgels. Hij was voorts de vaste bespeler van het Van Damorgel (1875) van de Protestantse Agathakerk te Oudega (Smallingerland).

De belangstelling voor orgelbouw zat er bij Siep Haarsma al vroeg in. Tijdens zijn militaire diensttijd was hij door ziekte negen maanden lang uit de roulatie. Het was een periode, die hem in staat stelde, uitvoerig bezig te zijn met de orgelbouwkunde. Na zijn herstel ging Siep Haarsma aan de slag als verwarmingsmonteur bij de firma Niermeijer uit Leeuwarden, waarvan het bedrijfspand op een steenworp afstand was gelegen van de werkplaats van Van der Bliek Orgelbouw. Het kon dan ook niet uitblijven, of de inmiddels 22-jarige Haarsma bracht menige pauze en andere vrije ogenblikken door in dit bedrijf. Ondertussen was hij in de garage van zijn vader al bezig zelf een orgel met twee klavieren en een zelfstandig pedaal te vervaardigen. Vanaf 1954 werd er steeds meer samengewerkt met Van der Bliek en uiteindelijk werd diens bedrijf - waarbij inbegrepen de nalatenschap van de firma Van Dam, welke orgelmakerij door Van der Bliek was voortgezet - door Siep Haarsma overgenomen. Daardoor had de Drachtster orgelmaker gereedschap in bezit, dat afkomstig was van de familie Van Dam. Samen met Van der Bliek, die na de overname als werknemer in dienst trad bij Haarsma werd menig orgel gerestaureerd. In latere jaren werkte Haarsma onder andere aan de orgels van de Gereformeerde Kerk van Eernewoude, de Hervormde Kerk van Wijnjeterp en de Gereformeerde Kerk van Lioessens. Ook werden er nieuwe instrumenten gebouwd. Daarvan is het orgel van het kerkelijk centrum De Arke te Drachten een goed voorbeeld. De belangrijkste restauratie, die Siep Haarsma heeft gerealiseerd, was die van het Van Dam orgel van de Protestantse Agathakerk te Oudega, waaraan hij als organist 57 jaar verbonden is geweest: “Zeg maar gerust, dat het orgel een stuk van mijn leven is geworden. Ik ben erg aan dit instrument gehecht”, aldus Siep Haarsma tijdens de feestelijke ingebruikneming in maart 1990, nadat hij ruim een jaar aan het instrument had gewerkt. “Het hield mij dag en nacht bezig. Gelukkig hebben wij het orgel weer in originele staat gekregen. Zoals het nu klinkt, moet het ook hebben geklonken toen Van Dam het heeft gebouwd”. Dat hij juist met dit orgel een speciale band had, bleek ook uit het feit, dat geen moeite hem teveel was, om tijdens concerten en excursies belangstellenden bij het instrument te ontvangen. Op geheel eigen wijze toonde hij zich een hartelijke gastheer. Een echte “causeur”, die de luisteraars altijd weer wist te boeien met zijn enthousiaste verhalen over het Oudegaaster instrument. Velen hebben van hem genoten. Met zijn overlijden heeft orgelminnend Friesland een warme, onvervangbare persoonlijkheid verloren.
JSJ & JGK


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard