ok2010menu
Overige activiteiten Friese Orgelkrant 2010
 

De voorjaarsexcursie van zaterdag 10 april start om 10.30 uur in het Friese Noordwolde en om circa 16.00 uur zal de excursie in het Drentse Veenhuizen afgelopen zijn. Speciaal ter gelegenheid van de voorjaarsexcursie is de winkel van Boeijenga's Boek- en Muziekhandel vanaf 16.00 uur geopend en gelden er enkele speciale aanbiedingen voor de excursiedeelnemers (zie de al eerder genoemde website www.muziekhandel-boeijenga.nl). Vervolgens organiseert de Stichting Organum Frisicum op vrijdag 4 juni haar jaarlijkse orgelconcert voor donateurs. Uiteraard zijn ook niet-donateurs van harte welkom, maar zij moeten vijf euro entree betalen, terwijl het concert voor donateurs van de stichting gratis toegankelijk is. Dit jaar zal het plaats vinden in de Waalse Kerk (met een Schwartzburgorgel van 1740) en worden verzorgd door Theo Jellema. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Er is dan koffie verkrijgbaar. Om 20.00 uur houdt Theo Jellema een inleiding over de geschiedenis van de kerk en het orgel en over het programma van te spelen werken. Het eigenlijke concert begint om 20.30 uur. Na afloop is er een nazit.

Theo Jellema en Broer de Witte hebben samen de leiding van zowel de voorjaarsexcursie als de najaarsexcursie. Tijdens de najaarsexcursie zullen zij worden bijgestaan door een jonge, talentvolle organist uit Friesland. Het voornemen is dat elk jaar tijdens één van de excursies ook een jonge, Friese organist een orgel zal bespelen. Men kan daarbij denken aan namen als Age Freerk Bokma, Jochem Schuurman, Carl Visser, Dennis van der Wijk en Peter van der Zwaag. Van dit vijftal hebben enkelen al eens aan een excursie of concert van de Stichting Organum Frisicum meegewerkt, maar dat zal voortaan dus 'structureel' gebeuren.

Nationale orgeldag

De nationale orgeldag valt dit jaar op zaterdag 11 september. De deelnemers aan deze dag kunnen in Fryslân weer kiezen uit zo'n 125 orgels. Deelname kost 15 euro per persoon. Bij overmaking van dit bedrag naar ING-nummer (voorheen postbanknummer) 2377793 van Organum Frisicum gelieve men tevens telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Donateurs van de Stichting Organum Frisicum kunnen zich voor de nationale orgeldag in Fryslân zowel 'digitaal' – dat wil zeggen via de website www.organumfrisicum.nl op 14, 15 en 16 juni – als telefonisch op maandag 21 juni tussen 19.00 en 21.00 uur via nummer 058 - 2153988 van webmaster L. Duursma aanmelden. Niet-donateurs kunnen zich uitsluitend telefonisch voor deelname aan de orgeldag opgeven en wel op dinsdag 22 juni van 19.00 tot 21.00 uur (telefoon 058 – 2153988 van L. Duursma). Belangstellende organisten kunnen bij de aanmelding de orgels van hun voorkeur kenbaar maken. Bij het opstellen van het definitieve rooster houdt de stichting zich het recht voor in voorkomende gevallen af te wijken van de opgegeven voorkeur(en). Traditiegetrouw zal de nationale orgeldag in Fryslân worden afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit concert begint om 16.00 uur en zal dit jaar worden gegeven door Broer de Witte.

De najaarsexcursie zal plaats vinden op zaterdag 25 september. Bezocht zullen worden de protestantse kerken van Nijland en Burgwerd plus de doopsgezinde kerk en de Martinikerk te Bolsward, in die volgorde. De start is dus in Nijland om 10.30 uur. Elders in deze Friese Orgelkrant vindt u uitgebreide informatie over de kerken en hun orgels, die dan zullen worden bezocht.

Organum Frisicum subsidieert

Tweejaarlijks doteert de Stichting Organum Frisicum een bescheiden subsidiebedrag voor een onderdeel van een orgelrestauratie. In 2006 ging de subsidie naar Longerhouw en in 2008 naar Jistrum. De stichting wil vooral kleine gemeenten, waarvoor een orgelrestauratie financieel een relatief zware last vormt, subsidiëren. Dit jaar is gekozen voor de restauratie van het Hardorfforgel (1867) in de Margryttsjerke te Easterlittens (Margaretakerk, Oosterlittens). In dit dorp met ruim 400 inwoners wordt in de zomer van dit jaar door de orgelmakerij Bakker & Timmenga een begin gemaakt met de restauratie van genoemd orgel. De subsidie van de Stichting Organum Frisicum gaat in concreto naar een veerconstructie waardoor het mechaniek van het pedaal niet 'meeloopt' bij het manuaalspel. Dit geeft minder bijgeluiden en het heeft een gunstige invloed op het toucher in de bas van het hoofdwerkmanuaal.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard