ok2009menu
Donateursconcert en nationale orgeldag in Fryslân Friese Orgelkrant 2009
 

Het traditionele orgelconcert dat voor donateurs van de Stichting Organum Frisicum gratis toegankelijk is, zal dit jaar op vrijdag 19 juni in de Sint-Vituskerk te Stiens plaats vinden. In die kerk bevindt zich een orgel dat door L.J. en J. van Dam (1830) werd vervaardigd. Het betrof de verbouwing van een bestaand instrument waarvan de geschiedenis terug gaat tot de orgelbouwers Bader rond 1646. In 1776-77 wordt het orgel verbouwd en krijgt een achtvoets kas. Die achtvoets kas is in 1830 door de gebroeders Van Dam gebruikt voor het hoofdwerk. Ze maakten er een passend rugwerk bij. Windladen, claviatuur en mechanieken werden nieuw geleverd. Het pijpwerk is grotendeels 17e-eeuws met uitzondering van de Schwartzburg-trompet van 1729 en een 18e-eeuwse Dulciaan op het rugwerk waarvan de herkomst onduidelijk is. Van een deel van het oude pijpwerk is de herkomst eveneens onbekend. Men kan hierover meer lezen in 'Vijf eeuwen Friese orgelbouw' van Jan Jongepier. Kort voor het ter perse gaan van de Friese Orgelkrant werd duidelijk dat Jan Jongepier het zogenoemde 'donateursconcert' door ziekte niet kan verzorgen. Broer de Witte en Jochem Schuurman zullen hem op 19 juni vervangen. Het concert begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan het concert zal een inleiding worden gehouden. Om 19.30 uur gaat de kerk open. Vlakbij de kerk in Stiens is een geschikte gelegenheid voor een nazit.

Donateurs die telefonisch hun wensen kenbaar willen maken, kunnen dat op maandag 22 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur doen bij één van onze webmasters, de heer Luuk Duursma te Leeuwarden, telefoon 058 – 2153988. Niet-donateurs kunnen uitsluitend telefonisch de gewenste speeltijden en kerkorgels kenbaar maken. Zij kunnen daartoe op dinsdag 23 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bellen met onze webmaster, de heer Luuk Duursma (telefoon: 058 – 2153988). De lijst van deelnemende kerken vindt u in de orgelkrant en op de website. Er is dit jaar weer een aantal nieuwe kerken en orgels bij, met name in het zuiden van de provincie (bijvoorbeeld Noordwolde, Steggerda, Oudeschoot en Echten). In alle gevallen spreekt de Stichting Organum Frisicum met de belangstellenden die zich opgegeven hebben dus een rooster met speeltijden en kerken af. Dat rooster wordt tevens aan de deelnemende kerken toegezonden. De roosters van alle deelnemers en kerken komen op de website van de stichting te staan. Bij het opstellen van de definitieve roosters houdt de Stichting Organum Frisicum zich het recht voor in voorkomende gevallen af te wijken van de opgegeven voorkeur(en). Voor de nieuwe procedure om de voorkeuren qua speeltijden en kerkorgels aan te geven is gekozen om meer service aan de donateurs van Organum Frisicum te bieden.

De nationale orgeldag valt dit jaar – evenals de open monumentendag – op zaterdag 12 september. Het slotconcert op de nationale orgeldag zal worden gegeven door de bekende organist Dirk S. Donker uit Sneek. De stichting Organum Frisicum is zeer content met het feit dat hij positief gereageerd heeft op onze uitnodiging dit concert te verzorgen. Traditiegetrouw zal het plaats vinden op het Müllerorgel in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. De aanvang is 16.00 uur en de toegang is voor alle belangstellenden vrij. Voor degenen die zich willen aanmelden voor het bespelen van een aantal Friese orgels tijdens de nationale orgeldag volgt hier belangrijk nieuws. Opgave voor deelname aan de nationale orgeldag in Fryslân is ook dit jaar uitsluitend mogelijk door vóór 8 juni € 15,00 over te maken naar postbanknummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 in Veenwouden. De procedure voor het opgeven van de wensen qua speeltijden en kerkorgels is gewijzigd: op maandag 15 juni, dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni kunnen donateurs van de Stichting Organum Frisicum de door hun gewenste speeltijden en kerkorgels via een formulier op de website van de stichting aangeven. Deze mogelijkheid geldt alleen voor donateurs.

JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard