ok2009menu
Woord van de voorzitter Friese Orgelkrant 2009
 

Na een relatief strenge winter is het voorjaar weer doorgebroken. De voorjaarsexcursie van de Stichting Organum vormt net als voorgaande jaren de feestelijke opening van het Friese orgelseizoen. Velen zien met ons uit naar de orgelactiviteiten die 2009 voor ons in petto heeft. De Stichting Organum Frisicum bestaat in het najaar vijftien jaar. Dat vieren we dit jaar met een bijzondere orgelexcursie, namelijk één per boot. In deze orgelkrant en op de website www.organumfrisicum.nl is over deze excursie op zaterdag 26 september meer te vinden. Vijftien jaar Organum Frisicum betekent 30 orgelexcursies, net als de seizoenen een weerkerend fenomeen, maar nooit zijn ze hetzelfde. Naast de continuïteit van de vertrouwde formule, is er toch ook steeds weer verandering. Andere kerken en orgels, andere muziek, andere organisten die de excursie leiden. De mogelijkheden voor aantrekkelijke excursies zijn nog lang niet uitgeput. Er worden elk jaar nog steeds orgels gerestaureerd die de moeite van een bezoek waard zijn: Burgum, Jistrum, Appelscha, Augustinusga, Burgwerd, Nijland enz.

De afgelopen periode is het één en ander bereikt om het Friese orgel meer in de belangstelling te plaatsen. De orgelexcursies in het voor- en najaar worden goed bezocht, de deelname aan de nationale orgeldag in Fryslân is verheugend en de Friese Orgelkrant wordt tot in Zeeland en de Achterhoek gelezen. Last but not least moet de publicatie van het boek 'Vijf eeuwen Friese orgelbouw' worden genoemd. Om dit allemaal te kunnen blijven doen, is de enthousiaste inzet van vrijwilligers nodig, ook in de toekomst. De stichting is op een punt beland dat nieuwe mensen nodig zijn met het oog op de toekomst. Liefst jonge mensen. Ad Fahner die bijna vijftien jaar secretaris is geweest, heeft plaats gemaakt voor de jeugdige Jochem Schuurman. Volgend jaar treedt een tweede nieuw lid tot het stichtingsbestuur toe.

Het is Willem Sprik, nu nog wethouder van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Per 1 juli van dit jaar komt Keimpe van der Wal het bestuur reeds versterken. Hij gaat zich concentreren op orgelactiviteiten voor jongeren. Want niet alleen 'verversing' van het bestuur is nodig, ook het aanboren van nieuw publiek voor het orgel is wenselijk. In een tijd van ontkerkelijking en kerksluitingen moeten nieuwe wegen worden bewandeld om de interesse van jongeren voor het orgel te wekken. Die ontstaat niet meer 'automatisch' op grond van kerkbezoek. Ons nieuwe bestuurslid Van der Wal krijgt de taak om nieuwe orgelactiviteiten voor jongeren in Fryslân gestalte te geven. Het is daarbij verheugend te kunnen constateren dat op het gebied van de klassieke muziek een ware hausse aan evenementen voor jongeren gaande is. Wellicht kan de stichting daarvan profiteren en er bij aansluiten. Onze nieuwe bestuursleden worden elders in deze krant nader voorgesteld.

Ook de redactie van de Friese Orgelkrant proberen we als Stichting Organum Frisicum van nieuw bloed te voorzien. De opmaak van de orgelkrant wordt met ingang van dit jaar verzorgd door Carl Visser. Verder is de stichting in gesprek over uitbreiding van de redactie met een jeugdig lid. Deze beide nieuwe redactieleden zijn net als Jochem Schuurman talentvolle organisten. Het ligt voor de hand hen ook bij de orgelexcursies en concerten van de Stichting Organum Frisicum te betrekken. Naast afwisseling qua organisten wil de stichting ook op zoek naar meer variatie in vormen van orgelactiviteiten. Welke vormen dat precies zullen worden, zal 'werkendeweg' ontdekt moeten worden. Zoveel is echter wel duidelijk: de stichting wil nieuwe wegen inslaan en beproeven, maar daarnaast het goede in haar activiteiten behouden. Dus zowel verandering als continuïteit.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard