ok2008menu
Nationale orgeldag in Fryslân: 13 september Friese Orgelkrant 2008
 

Vorig jaar vond in de Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden de openingsmanifestatie van de nationale orgeldag plaats. Orgelprovincie Fryslân werd publicitair opnieuw op de kaart gezet. In 2008 valt de nationale orgeldag op zaterdag 13 september. Dan is ook de open monumentendag. Aan de nationale orgeldag in Fryslân nemen weer zo'n 100 kerken en hun orgels deel. Daar zijn enkele zeer interessante nieuwe deelnemers bij, zoals de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden met het Cavaillé-Collorgel uit 1887, de kerk van Haskerhorne met een 18e-eeuws orgel waarvan de bouwer en het exacte bouwjaar onbekend zijn, de Antoniuskerk met het Gilmannorgel uit 1758 in Paesens en de Meinardskerk met het Robustelly-orgel uit 1785 in Minnertsga.
In deze krant vindt u een compleet overzicht van de deelnemende kerken en hun orgels. Opgave voor het bespelen van deze orgels is uitsluitend mogelijk door vóór zaterdag 7 juni € 15,00 over te maken naar postbanknummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum, Pluimzegge 6 te Veenwouden. U wordt verzocht bij opgave tevens uw telefoonnummer en eventuele e-mailadres te vermelden. Donateurs kunnen vervolgens op maandag 16 juni en niet-donateurs op dinsdag 17 en woensdag 18 juni tussen 19.00 en 21.00 uur telefonisch contact opnemen met de secretaris van Organum Frisicum, de heer A. Fahner, om de kerkorgels van uw voorkeur en de speeltijden af te spreken respectievelijk in te roosteren. Op dat moment is bekend of sommige kerken alsnog van deelname aan de nationale orgeldag hebben moeten afzien.
De Stichting Organum Frisicum zorgt dus voor een rooster, dat ook aan de deelnemende kerken wordt toegezonden, zodat die weten welk organisten op welke tijdstippen komen spelen. Dit rooster wordt eveneens vermeld op deze website. Bij het opstellen van een definitief rooster moet in voorkomende gevallen soms van de opgegeven voorkeuren worden afgeweken.
De nationale orgeldag in Fryslân wordt traditiegetrouw om 16.00 uur in de Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden afgesloten met een voor iedereen gratis toegankelijk orgelconcert. Op 13 september van dit jaar wordt dat slotconcert gegeven door Kees Nottrot, organist van de Martinikerk in Bolsward. Het concert begint, zoals gezegd, om 16.00 uur en duurt circa 50 minuten. Op het programma staan werken van Johann Sebastian Bach, Marcel Dupré en Max Reger.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard