ok2008menu
Woord van het stichtingsbestuur Friese Orgelkrant 2008
 

Het algemeen nut beogend

In 2003 werd de stichting Organum Frisicum een 'het algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Deze status werd de stichting verleend toen het bestuur bezig was met de voorbereidingen van het boek 'Vijf eeuwen Friese orgelbouw' en er fondsen moesten worden geworven. De stichtingen en overheden konden er nu van op aan, dat een schenking geheel ten goede zou komen aan het werk van de stichting en niet voor een deel naar de fiscus zou vloeien. Anders gezegd, geld dat personen of instellingen sindsdien aan Organum Frisicum doteren, gaat per definitie naar een goed doel. Daarvoor heeft de belastingdienst een gunstig fiscaal regiem gecreëerd. Dat brengt voor Organum Frisicum de verplichting met zich mee haar jaarstukken te overleggen. Inmiddels zijn de regels voor de verlening van de 'ANBI-status' aangescherpt. Eén van de nieuwe eisen aan een ANBI-stichting is de opstelling van een beleidsplan. Los van deze verplichting door de fiscus voorgeschreven, had het bestuur zelf al besloten een beleidsplan te maken. En dat ligt er nu.

De oprichtingsakte van oktober 1994 is niet gewijzigd, dus de belangrijkste doelstellingen van Organum Frisicum blijven ongewijzigd. Dus zullen ook de jaarlijkse activiteiten van de stichting worden gecontinueerd. De voorjaars- en najaarsexcursies blijven op het repertoire staan, zo ook het uitgeven van de Friese Orgelkrant met de Friese Orgelagenda en het zogenoemde 'donateursconcert' dat dit jaar wordt gegeven op vrijdag 6 juni aan de vooravond van het toernooi om het Europese voetbalkampioenschap voor landenteams.

De fraaie website van Organum Frisicum blijft in de lucht en ook minder op de voorgrond tredende werkzaamheden als deelname aan overleggen op provinciaal niveau blijft de stichting doen. Dit jaar wordt ook weer een subsidie voor een orgelrestauratie toegekend. Het is de tweede keer dat de Stichting Organum Frisicum € 500,- toekent. Het bedrag wordt bestemd voor de restauratie van de loden blinderingsdecoraties van het orgel in Jistrum (Eestrum). Het orgel, dat vermoedelijk rond 1711 door Cornelis Hoornbeeck is gebouwd, wordt verplaatst van de gereformeerde naar de hervormde – inmiddels protestantse – kerk in dat dorp. Deze verplaatsing gaat gepaard met een algehele orgelrestauratie door Bakker & Timmenga. Herstel en vergulding van het blinderingswerk is daarvan een onderdeel. De eerste keer, twee jaar geleden, ging het geld naar het orgel in de kerk van Longerhouw. Dit jaar viel de keus dus op Jistrum en wel omdat het herstel en de vergulding van de blinderingsdecoraties niet waren voorzien en dus ook niet waren begroot.

Het stichtingsbestuur heeft ook nieuw beleid geformuleerd. De stichting wil meer jonge mensen voor het orgel interesseren. Het betrekken van jonge organisten uit Fryslân bij de activiteiten van de stichting is daartoe een middel, speciale 'projecten' gericht op jongeren een ander middel. Samenwerking met (muziek)scholen verdient daartoe aandacht. De stichting wil meer en vaker jonge Friese organisten bij haar activiteiten betrekken. Professioneel opgeleide organisten uit Fryslân afkomstig of in Fryslân werkzaam zullen worden uitgenodigd aan activiteiten van de stichting deel te nemen. Tenslotte wil de stichting de mogelijkheid tot het uitbrengen van een DVD over en met de belangrijkste orgels in Fryslân onderzoeken.

Gelukkig staat de stichting niet alleen voor de taak het Friese orgelbezit in stand te houden. Andere instanties en andere activiteiten ondersteunen het werk van de stichting. Gezamenlijk inspanning tot behoud van en tot meer gebruik van het cultureel erfgoed dat (kerk)orgel heet, is en blijft nodig. Ook in 2008, het jaar van het religieus erfgoed, nu in enkele rapporten de noodklok is geluid over de sluiting van vele kerken in Friesland. Een positief bericht verscheen medio november van het vorig jaar in de media: de orgelcultuur stond afgetekend bovenaan in de klassieke muziekcanon van Nederland. Een jaar eerder was er door de Commissie van Oostrom een canon van de vaderlandse geschiedenis gepresenteerd. Omdat daarin geen klassieke muziek was opgenomen, gaf de NPS uit onvrede met die omissie vijf muziekdeskundigen de opdracht vijftig onderwerpen te kiezen die van 'historische importantie zijn geweest voor 500 jaar Nederlandse muziekcultuur'. In het programma Viertakt op radio 4 werden die onderwerpen ('de canon') besproken. Vervolgens konden de luisteraars stemmen. De orgelcultuur kwam als duidelijke 'winnaar' te voorschijn in deze Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek. Een inspirerende opsteker voor iedereen die het belang van de orgelcultuur inziet en haar een warm hart toedraagt.

JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard