ok2007menu
Vijf jaar Vrienden van het Mense Ruiterorgel Friese Orgelkrant 2007
 

Het Mense Ruiterorgel in de protestantse kerk 'Nieuw Perspectief' te Hurdegaryp is van 1960. Het werd gebouwd voor de nieuwe Filadelfiakerk van de Nederlands-hervormde gemeente in Groningen. Toen in de negentiger jaren het kerkgebouw met orgel aan het Leger des Heils werd verkocht, raakte het orgel in onbruik. In 1997 kocht de gereformeerde gemeente van Hurdegaryp het orgel aan. Het werd helemaal nagekeken en gerestaureerd door de bouwers, Mense Ruiter in Zuidwolde. De kas werd veranderd en – op de originele en karakteristieke lessenaar na – nieuw geschilderd. Verder werd het orgel uitgebreid met een Fagot 16 voet op het pedaal om de gemeentezang krachtiger te kunnen begeleiden. Het orgel heeft nu 15 stemmen, verdeeld over een hoofdwerk, een bovenwerk en een vrij pedaal. Voort heeft het orgel een tremulant en drie koppels: hoofdwerk – borstwerk, hoofdwerk – pedaal en borstwerk – pedaal. In 2001 gaven twee plaatselijke organisten een Valeriusconcert, dat een verheugende belangstelling trok. Aan het eind van dat jaar kreeg de kerk een gift van 1000 gulden met als voorwaarde dat dit bedrag voor meer concertant gebruik van het orgel moest worden gebruikt.

Enkele orgelliefhebbers uit de gemeente pakten die handschoen op en stelden in februari 2002 een 'werkgroep' van vijf personen in. Begin dit jaar vierde deze tot een orgelcommissie getransformeerde werkgroep dus haar eerste lustrum. Naar aanleiding hiervan had de Friese Orgelkrant een gesprek met twee leden van het eerste uur, te weten Leo en Marieke van der Meer. De pas opgerichte orgelcommissie ging voortvarend van start en op 17 mei 2002 vond al het eerste concert op het Mense Ruiterorgel plaats. De inmiddels overleden organist van de Grote of Sint-Nicolaaskerk te Monnickendam, Piet Wiersma, was de concertgever. In november van dat jaar vond het tweede concert plaats. Van 2003 tot nu hebben bekende organisten als Sietze de Vries, Theo Jellema, Jan Jongepier, Tjeerd v.d. Ploeg, Erwin Wiersinga en Wolfgang Zerer op het Mense Ruiterorgel in Hurdegaryp geconcerteerd. De publieke belangstelling voor de orgelconcerten liep uiteen van 25 tot 60 mensen. John Terwal en Klaas Hoek trakteerden de bezoekers op concerten met moeilijk toegankelijke hedendaagse muziek. De orgelcommissie wil dergelijke bijzondere concerten blijven programmeren. Alle publicitaire middelen trekt de commissie uit de kast om publiek te trekken. De commissieleden 'folderen' in het hele dorp en 'posteren' soms bij de uitgang van kerkdiensten. Ook gaan er posters naar de PKN-kerken in Leeuwarden, Tytsjerk en andere dorpen in de omgeving. Bovendien gaan er korte persberichten naar de plaatselijke kranten en tenslotte aankondigingen naar de tijdschriften 'Het Orgel' en 'De Orgelvriend'. Hopelijk valt er dit jaar enige groei in de bezoekersaantallen te realiseren. Om de prijs hoeven orgelliefhebbers een gang naar de concerten in 'Nieuw Perspectief' niet te laten. Die is € 5,- per concert met een gratis kopje koffie tijdens de nazit in de hal van de kerk. Ook aan de geplande orgelconcerten van dit lustrumjaar zal het niet liggen, die zijn aantrekkelijk genoeg: op 23 maart heeft Sander van Marion het eerste concert verzorgd. Op 11 mei verzorgt Jaap Jan Steensma een concert met dezelfde werken als Piet Wiersma vijf jaar geleden speelde. Op 28 september volgt dan een concert door Leonore Lub en de jaarlijkse serie wordt afgesloten door een concert van Jan Jongepier op 23 november.

Elk jaar wordt de concertserie in januari gestart met een inloopconcert van de plaatselijke organisten. Daarna volgen vier concerten door organisten van elders. De concerten vinden steeds op vrijdagavond in 'Nieuw Perspectief' plaats en beginnen om 20.00 uur. Voor nadere inlichtingen omtrent de concerten kunt u 0511 – 474880 bellen. Elk jaar doet 'Nieuw Perspectief' ook mee aan de nationale orgeldag in de provincie Fryslân. De orgelcommissie, die in goede samenwerking met de kerkelijke gemeente onafhankelijk opereert, hoopt haar werkzaamheden nog geruime tijd te kunnen voortzetten. Dankzij haar zorgvuldig beheerde startkapitaal en de inkomsten uit acties en kleine sponsorbijdragen is het financiële draagvlak daarvoor aanwezig. Het neobarokke orgel, dat dit jaar al weer tien jaar operationeel is in de – inmiddels protestantse – kerk 'Nieuw Perspectief' maakt met zijn milde klankkleur een breed repertoire aan te spelen literatuur mogelijk: naast barok en modern repertoire ook sommige romantische werken. Kortom, gunstige voorwaarden voor de continuïteit in de activiteiten van de Vrienden van het Mense Ruiterorgel in Hurdegaryp.

JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard