ok2004menu
Orgelrestauraties in Fryslân Friese Orgelkrant 2004
 

In de orgelkrant van 2003 werd melding gemaakt van een aantal orgelrestauraties die in voorbereiding of aan de gang waren. Nu, een jaar later, is dit de stand van zaken:

Garyp (Bakker & Timmenga, 1886)
Restauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga te Leeuwarden
Ingebruikname: 7 maart 2003

Oppenhuizen (Bakker & Timmenga, 1886)
Restauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga te Leeuwarden
Ingebruikname: 7 april 2003

Hallum (Van Gruisen, 1811 / Hardorff, 1870)
Deelrestauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden
Ingebruikname: 6 juni 2003

Hollum/Ameland (Bakker & Timmenga, 1894)
Restauratie door Mense Ruiter Orgelmakers BV te Zuidwolde (Gron.)
Ingebruikname: 12 juni 2003

Bolsward Martinikerk (Hinsz, 1781 / Van Dam, 1861)
Deelrestauratie door Verschueren Orgelbouw te Heythuysen (L.)
Ingebruikname: 24 juni 2003

Nijega (Bakker & Timmenga, 1894)
Restauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden
Ingebruikname 25 april 2003

Oosthem Gereformeerde Kerk (L.J. van Dam, 1840 / Bakker & Timmenga, 1900)
Restauratie door Flentrop Orgelbouw BV te Zaandam
Ingebruikname: 30 augustus 2003

Leeuwarden kerkgebouw De Fenix (D.A. Flentrop, 1957)
Het Flentroporgel verhuisde wegens sluiting van de Goede Herderkerk in Leeuwarden naar de De Fenix aldaar. De verplaatsing werd uitgevoerd door Bakker & Timmenga. Het vernieuwde kerkgebouw en het verplaatste orgel werden opnieuw in gebruik genomen op 7 september 2003.

Workum RK Sint-Werenfriduskerk (P.J. Adema & Zonen, 1885)
Samenhangend met de restauratie van de kerk werd een algehele restauratie van het orgel uitgevoerd door Schreurs te Amsterdam, welke orgelmakerij met ingang van 2002 wordt voortgezet onder de naam Adema’s Orgelbouw (Hillegom).
Het orgel werd op 23 november opnieuw in gebruik genomen.

Hogebeintum (Van Dam, 1862)
Restauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden
Ingebruikname: 28 november 2003

Stavoren (Wiebe Meijes en Meije Wiebes, 1786)
Restauratie door orgelmakerij Bakker & Timmenga, Leeuwarden
Ingebruikname: 26 februari 2004

Terband (Van Dam 1887)
Restauratie en uitbreiding met door Van Dam gereserveerde Trompet 8’door orgelmakerij Bakker & Timmenga
Ingebruikname: 15 april 2004

Via de tijdelijke regeling ‘restauratie-impuls Frysk Erfskip’, waarbij het budget voor het provinciaal monumentenfonds is verhoogd, is voor 2004/05 zowel aan de doopsgezind-remonstrantse kerk te Dokkum (Hardorff, 1852 / Van Dam, 1863) als aan de hervormde kerk van Sandfirden (Van Dam, 1857) een bedrag van in totaal bijna € 21.000,- toegekend met het oog op restauratie van het orgel. Wanneer deze restauraties precies uitgevoerd zullen worden, is momenteel (maart 2004) nog niet bekend.

JJ / JSJ / TJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard