ok2001menu
Hoe een (h)eerlijk geluid terugkeerde!! Friese Orgelkrant 2001
 

De belangrijkste doelstelling van de Stichting Organum Friscum is, zoals u weet, het Friese kerkorgel in de breedste zin van het woord te promoten. Daartoe zijn in de afgelopen jaren al heel wat orgels tijdens de voor- en najaarsexcursies bezocht. Verder zijn tijdens de open speeldagen heel wat grote en kleine kerkorgels ter beschikking gesteld om te worden bespeeld. Elk jaar worden weer andere interessante orgels bezocht en elk jaar worden nog weer nieuwe instrumenten toegevoegd aan het bestand van op de open speeldag te bespelen orgels.

Soms staat er in een kerkgebouw een ander instrument dan een orgel. Zo nu en dan wordt, als noodoplossing, een 'elektronicum' geplaatst en doet men driftig aan fondsvorming om te zijner tijd wel een echt orgel te kunnen aanschaffen. Zo werd vorig jaar door de kleine vrijgemaakt-gereformeerde kerkgemeenschap van Driesum/Wouterswoude in Noord-Oost Friesland een pijporgel gekocht ter vervanging van een elektronisch orgel dat na 25 jaar 'af' was. Tot 1975 bezat deze kleine gemeente een klein pijporgel dat toen vervangen werd door een tweeklaviers elektronicum, want 'dan kon men echt studeren'!!! Aldus werd een pijporgel vervangen door imitatie! Al gauw begon daarna echter het besef door te dringen dat er toch wel een groot verschil bestond met het afgedankte echte orgel. Met het verstrijken van de jaren vertoonde het aangeschafte elektronicum bovendien steeds meer gebreken. Het was dan ook een gelukkig toeval dat in mei 2000 het orgel(tje) van de Dokkumer Fonteinkerk te koop werd aangeboden. In de synodaal gereformeerde Fonteinkerk was kort tevoren het Reilorgel van de verkochte Noorderkerk geplaatst en dus werd het oorspronkelijke Van Vulpenorgel uit de Fonteinkerk in de verkoop gedaan. Toen men dit in Driesum/Wouterswoude vernam, toog een aantal gemeenteleden, waaronder ook enkele die 'niets met kerkorgels hadden' op een zaterdagmiddag naar Dokkum om te gaan kijken en luisteren. Ze waren direct 'verkocht'! Vervolgens werd doortastend opgetreden: binnen enkele uren was het bedrag dat men voor de aanschaf tekort kwam geregeld en twee dagen later mocht men zich reeds eigenaar noemen. Weer korte tijd later werd het instrument in het vrijgemaakte kerkgebouw Wouterswoude geplaatst. Dit alles vond te zijn beslag in een tijdsbestek van niet meer dan elf dagen. Voorwaar een staaltje van efficiënte besluitvaardigheid.
Na de eerste zondag was iedereen van de gemeente vol lof over het 'mooie geluid' van dit kleine éénklaviers orgel. In Wouterswoude is men het erover eens, dat natuurlijk voortgebrachte klanken de langste adem bezitten. Het Van Vulpenorgel in Wouterswoude heeft zes stemmen, te weten: een prestant 4', een holpijp 8', een gedekte fluit 4', een quint 3' (bas- en discant), een octaaf 2', een mixtuur 4 sterk en een aangehangen pedaal.
Het is te hopen, dat nog vele gemeenten het voorbeeld van de kleine vrijgemaakt- gereformeerde gemeente in Driesum/Wouterswoude kunnen volgen. Er komen immers dankzij het Samen-op-Weg proces nog de nodige 'aardige' orgels beschikbaar. Daarbij geldt, dat alles beter is dan namaak en dat eerlijk het langst duurt. Maar dat wist u toch allang?
Wij van onze kant willen in ieder geval langs deze weg willen de vrijgemaakt-gereformeerde gemeente van Driesum/Wouterswoude van harte feliciteren met haar aanwinst.

SR


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard