ok2000menu
Heerenveen op zoek naar een inspirerend concertorgel Friese Orgelkrant 2000
 

In het artikel over orgelrestauraties in Fryslân komt Heerenveen niet voor. Toch zitten organisten en orgelvrienden ook daar niet stil. Eind 1996 is door enkele musici de Stichting Orgel Comité Heerenveen (OCH) opgericht. Het doel van de stichting is om de stadallures die Heerenveen langzamerhand gekregen heeft, te ondersteunen door de aanschaf van een concertorgel. Sinds de Schoterlandse Kerk met het Van Gruisenorgel (1790) uit het oude centrum is verdwenen, ontbeert Heerenveen een monumentaal orgel. In de opvallende en karakteristieke Parochiekerk van de Heilige Geest, ontworpen door architect Van Beers en gebouwd in 1933, staat een Adema-orgel uit 1867 dat in de kerkdiensten als koororgel fungeert. De kerk en het orgel, dat 15 jaar geleden is gerestaureerd, vallen onder monumentenzorg. De Stichting OCH streeft naar een concertwaardig orgel in Heilige Geestkerk. Locatie, akoestiek en ruimte van de kerk maken deze bij uitstek geschikt voor orgelconcerten en overigens ook voor andere concerten. Daartoe is dan een representatief, hedendaagse orgel nodig óf een geschikt bestaand orgel dat aangepast zou moeten worden aan de beschikbare ruimte in de Heilige Geestkerk. De stichting wil eigenaar-beheerder worden van het nieuw te plaatsen orgel.
Door middel van allerlei acties en fondsenwerving probeert de stichting de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Te denken valt aan subsidies, sponsoring, verkoop van CD's met uitvoerenden uit de regio en aan concerten op het Adema-orgel in de Heilige Geestkerk.
In het comité van aanbeveling treffen we bekende namen aan als F. Boeijenga (van de bekende muziekboekhandel in Sneek), burgemeester De Jonge van de gemeente Heerenveen, Gerben van der Veen (musicus) en John Scott (organist van St. Paul's Cathedral). In het stichtingsbestuur hebben organisten als Eric vd Kolk, Fedde Tuinstra en Paul Janssen zitting.
Wie de stichting en haar werk wil steunen, kan een donatie overmaken naar postgironummer 7383892 of naar bankrekeningnummer 297896854 van de Stichting Orgel Comité Heerenveen te Heerenveen.
JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard