ok1998menu
In 1998 veel Friese orgelevenementen Friese Orgelkrant 1998
 

Stichting Organum Frisicum is in 1994 door enkele Friese orgelliefhebbers opgericht met als doel het promoten van het Friese orgelbezit. In artikel 2 van haar statuten staat: 'De stichting heeft ten doel het instandhouden en bevorderen van orgelconcerten in Friesland en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door publicitaire middelen, het bieden van een platform voor coördinatie en het jaarlijks uitbrengen van een Friese orgelagenda voor een heel seizoen'.

Ook voor 1998 heeft de Stichting Organum Frisicum weer diverse activiteiten gepland. Daar is allereerst de jaarlijkse Friese Orgelagenda. Daarin zijn alle orgelconcerten in Friesland, die plaats vinden van Pasen tot en met kerst, opgenomen. Dit jaar vindt de uitgifte van deze orgelagenda voor het eerst in samenwerking met het Friesch Dagblad plaats.

Elk jaar organiseert de Stichting Organum Frisicum daarnaast eind april een excursie langs vier Friese historische orgels. Dit jaar vindt deze voorjaarsexcursie op zaterdag 18 april plaats. We bezoeken dan het waterrijke Zuid-Westen van de provincie. ‘s Ochtends worden de orgels van de Nederlandse Hervormde kerk te Langweer (Lambertus van Dam, 1784) en de Nederlandse Hervormde Kerk te Woudsend bezocht. In Woudsend bouwde de orgelmaker Scheuer uit Zwolle in 1839 een groot nieuw orgel waarvan het binnenwerk in 1938 is vervangen door een nieuw van de Leeuwarder orgelmakers Bakker & Timmenga.

Na de lunch bezoeken we de Nederlands Hervormde kerk van Sloten (orgel van Albertus van Gruisen, 1786) en Lemmer. Hier bouwde D. Ypma in het kerkgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente in 1847 een nieuw instrument dat echter door van Dam uit Leeuwarden in 1863 werd omgebouwd.

Opgave door storting van f 15,- op postgirorekening 2377793 t.n.v. de Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden (N.B. Donateurs van de stichting betalen f 10,-)

Bij voldoende belangstelling organiseert de Stichting Organum Frisicum dit jaar voor het eerst een driedaagse excursie per touringcar op 13, 14 en 15 augustus langs kerkorgels in de provincie Friesland. Er worden historische orgels in o.a. Leeuwarden en Sneek bezocht.
Op donderdag 13 augustus start de excursie vanuit de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden met een stadswandeling langs de Vrijgemaakt-Gereformeerde Noorderkerk (met een Bakker & Timmenga-orgel uit 1895), de werkplaats van de orgelmakerij van Bakker & Timmenga en de Rooms-Katholieke Dominicuskerk.
Alhier een demonstratie van het grote Adema-orgel uit 1866/1937). In deze kerk staat tevens een eenklaviers mechanisch koororgel (van de NV P. van Dam uit 1920).
Op vrijdag 14 augustus worden in het Noord-Oosten van de provincie twee orgels van Albertus Anthony Hinsz bezocht: het orgel van Dantumawoude (1777) en het orgel van Driesum (1782). Laatstgenoemd orgel is pas gerestaureerd. In alle rust vallen hier 18e eeuwse klanken te beluisteren, die geen of nauwelijks retouchering hebben ondergaan.
Na een lunch bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen, met uitzicht op het Lauwersmeer, wordt het Noordelijk gelegen Anjum bezocht. Hier staat in de middeleeuwse, Nederlandse Hervormde kerk een monumentaal orgel van L. van Dam & Zn. uit 1875. Daarna is er het contrast met het kleine kerkje in Jouswier met een kabinet-orgeltje van Adema uit 1872. Tot slot wordt de Nederlandse Hervormde kerk van Morra met het Schwartsburg-orgel van 1740 bezocht.
Zaterdag 15 augustus, de slotdag van de excursie, is aan Sneek gewijd. Behalve het stadsschoon zullen de kerken en de orgels indruk maken: in de Martinikerk het drie-klaviersorgel (Schnitger 1711/van Dam 1898), in de St. Martinuskerk (van bouwmeester P.J.H. Cuypers) het Maarschalkerweerd-orgel uit 1891 met zijn zes tongwerken en in de nabijgelegen Doopsgezinde kerk het grote tweeklaviers orgel met een hoofdwerk van Albertus van Gruisen uit 1786 en een onderpositief plus pedaal van Scheuer uit 1847. De organisten Jan Jongepier en Theo Jellema zullen deze driedaagse excursie leiden. Voor logies en ontbijt kan worden gezorgd. Aanmelding voor 17 mei 1998 door overmaking van f 350,- (met logies en ontbijt) of f 250,- (zonder logies en ontbijt) naar postgironummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden. Genoemde bedragen zijn inclusief vervoer, programmaboekje en lunches.

Voor de derde keer in successie organiseert de Stichting Organum Frisicum een OPEN SPEELDAG. Deze vindt plaats op de eerste zaterdag van september, dat is dit jaar 5 september. Op deze dag kunnen staan ± 25 orgels ter beschikking voor de amateur-organist. Voor een bedrag van f 25,- kan men tussen 10.00 en 16.00 uur een aantal van deze instrumenten bespelen. Per orgel krijgt men een half uur de tijd.
Deze open speeldag is voortgekomen uit een 'struibriefke' dat de stichting in samenwerking met Kultuer en Toerisme yn Fryslân heeft uitgegeven. In dit struibriefke is een routebeschrijving langs een aantal kerken in de regio Franeker/Harlingen opgenomen. In het seizoen kan men deze kerken bezoeken en bezichtigen. Het seizoen eindigt met de open speeldag op de eerste zaterdag van september. Het aantal kerken dat is mee gaan doen aan de open speeldag is echter gestaag toegenomen. In 1996 deden zes kerken uit het 'struibriefke' mee, inmiddels is het aantal deelnemende kerken uitgegroeid tot zo'n 25. En het aantal deelnemende kerken groeit nog steeds.

Geïnteresseerde amateur-organisten kunnen zich vóór 15 augustus aanmelden door storting van f 25,- op postgirorekening 2377793 t.n.v. de Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden.
Daarna dient men van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur te bellen met de heer A. Fahner om de speeltijden vast te leggen. Telefoon: 058 - 2127874.

De gebruikelijke najaarsexcursie van de Stichting Organum Frisicum vindt elk jaar op de eerste zaterdag na Prinsjesdag plaats. Dit jaar is dat zaterdag 19 september en worden kerken met historische orgels in Leeuwarden bezocht.
Er wordt om 11.00 uur begonnen in de Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk. Hier bevindt zich een Strümphler-orgel uit 1786, dat in 1858 door Van Dam is gewijzigd. Vervolgens wordt de Evangelisch-Lutherse kerk met een Van Dam-orgel uit 1819 bezocht.
Na de lunch wordt het kerkgebouw van de Christen-Gemeente, het voormalige Armenkerkje, aangedaan. Hier staat een secretaire-orgel van P.J. Geerkens uit 1819. De excursie wordt besloten in de Grote of Jacobijnerkerk. Naast het grote Müller-orgel uit-1727 bevinden zich hier nog twee kleine orgels. Na afloop van de excursie vindt hier tevens het orgelconcert door Jan Jongepier plaats dat wordt gegeven in het kader van het 25-jarig jubileum van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel.
Excursieleiding: Jan Jongepier en Theo Jellema.
Opgave - net als 18 april - door storting van f 15,- op postgirorekening 2377793 t.n.v. de Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden.
(N.B. Donateurs van de stichting betalen f 10,-)

De Stichting heeft tenslotte in samenwerking met de Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân een brochure over de Friese orgelmakers Van Gruisen uitgegeven. Deze brochure met fraaie kleurenfoto's is geschreven door organoloog en publicist Jan Jongepier. De brochure is te bestellen door overmaking van f 7 ,50 (inclusief verzendkosten) naar postgironummer 2377793 van de Stichting Organum Frisicum te Leeuwarden.
Op dezelfde manier is het eerder genoemde 'struibriefke' met een routebeschrijving langs en informatie over een aantal kerken en hun orgels in de omgeving van Franeker en Harlingen te bestellen. De prijs bedraagt f 3,50 inclusief verzendkosten.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard