ok1998menu
Daar zit muziek in Friese Orgelkrant 1998
 

In 1994 is de Stichting Organum Frisicum opgericht en sinds 1995 brengt zij een 'Agenda van Friese Orgelconcerten', kortweg ‘de Friese Orgelagenda’ uit.
In het eerste jaar van baar bestaan ontving de stichting een startsubsidie van o.m. de provincie Friesland om een begin met haar activiteiten te kunnen maken. Zo kon zij op die manier een brochure over de Friese orgelmakers Van Gruisen, geschreven door Jan Jongepier, uitbrengen.

Daarna moest de stichting zich financieel zelf bedruipen. Ondanks haar beperkte financiële middelen heeft de stichting kans gezien een vast pakket aan activiteiten te ontwikkelen: het uitbrengen van de Friese Orgelagenda, twee keer per jaar een orgelexcursie en het opzetten van een 'open speeldag' in Friesland voor amateur-organisten.
De stichting wil deze activiteiten graag nog geruime tijd continueren en waar mogelijk nieuwe activiteiten ondernemen. Dit jaar zal voor het eerst een meerdaagse orgelexcursie worden georganiseerd en er bestaan plannen voor een nieuwe publicatie.
Het ambitieniveau van de stichting vroeg om een nieuwe opzet van de Friese Orgelagenda. Daartoe is contact gezocht met het Friesch Dagblad. In de leiding van deze krant bleken mensen te zitten die de Friese orgelcultuur een warm hart toedragen en het meewerken aan een uitgifte van de Friese Orgelagenda als element beschouwen dat tot het erfgoed van de krant kan worden gerekend.

Het bestuur van de Stichting Organum Frisicum verwacht veel van de samenwerking met het Friesch Dagblad. De oplage van de Friese Orgelagenda kan nu worden vergroot en de distributie verbeterd. Verder kan de Friese Orgelagenda worden uitgebreid met enkele redactionele pagina’s waarin informatie wordt verschaft over het wel en wee van historische orgels in Friesland en over bijzondere concerten etc. Als deze vorm van de Friese Orgelagenda inderdaad aanslaat bij een breed publiek, dan is de uitgifte ervan voor jaren verzekerd. De samenwerking met het Friesch Dagblad is dus hopelijk één ‘waar (orgel)muziek in zit.’

JSJ


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard