Website Stichting Organum Frisicum 20 jaar
www.organumfrisicum.frl

3 oktober 2020

In den beginne

In het jaar 1999, in de vorige eeuw dus, ligt het prille begin van de website waar u nu een bezoek aan brengt. Toen is gestart met de bouw van de eerste versie, die er toen nog heel anders uit zag dan nu. Ondergetekende webmasters, zoals dat zo mooi heet, zijn toen begonnen met wat over een periode van 20 jaar is uitgegroeid tot een uithangbord voor de activiteiten van onze stichting, en een uitgebreid kijk en luister naslagwerk tegelijk. Een uit de hand gelopen hobby zou je kunnen zeggen. In oktober 2000 is de website voor de eerste maal online gegaan, toen nog met de domeinextensie .nl. Dit betekent dat op dit moment de website 20 jaar bestaat!

Toen en nu

Waar in het begin van deze periode de website nog met name bestond uit nieuws over orgel gerelateerde zaken, de activiteiten van de stichting en de orgelagenda, is deze langzamerhand uitgebreid met veel achtergrondinformatie, foto’s, audio en video. Zo is achtergrondinformatie te vinden over 210 kerkorgels in Fryslân, waarvan een groot aantal ook is te beluisteren. Wat dat laatste betreft is het bijzonder om te benoemen dat er van maar liefst 105 kerkorgels een radio opname met een uiteenzetting en een muziekstuk is te beluisteren, gesproken en gespeeld door Jan Jongepier die helaas in 2011 is overleden. Een unieke verzameling woord en klank van een groot deel van het Friese orgelbezit.

Naast de al jaren aanwezige orgelagenda zijn er ook talloze foto’s te bekijken van activiteiten die Organum Frisicum door de jaren heen heeft georganiseerd, in de verschillende fotoalbums. Een ander uitgebreid naslagwerk is de gedigitaliseerde collectie Friese orgelkranten van 2004 t/m 2019. De artikelen uit deze kranten zijn allemaal na te lezen. Op dit moment zijn er stappen gezet om ook de nog eerder verschenen edities vanaf 1998 te digitaliseren en beschikbaar te maken. Dat is een redelijke monnikenklus omdat van de meeste van deze edities enkel nog een papieren versie beschikbaar is. Dit proces zal dus nog enige tijd in beslag nemen, maar met de 16 reeds beschikbare edities kunt u als liefhebber ruimschoots vooruit.

Recente ontwikkelingen

Als verlengde van de website heeft onze stichting sinds dit jaar de beschikking over een eigen Youtube-kanaal. Daarop worden nu en in de toekomst interessante video’s getoond met betrekking tot kerkorgels in Fryslân. Deze video’s zijn overigens ook allemaal via onze eigen website te bekijken. Initiatief hiervoor is eigenlijk ontstaan vanwege de Corona uitbraak. Doordat de meeste activiteiten op enig moment niet meer konden plaatsvinden maar het stichtingsbestuur toch graag iets voor haar achterban wilde betekenen, is het idee ontstaan om een aantal geplande activiteiten om te zetten in een video opname. Het voornemen is om in de toekomst, of er nu wel of geen activiteiten mogen plaatsvinden, dit initiatief verder uit te bouwen.

De toekomst

Ondanks dat de website is uitgegroeid tot een zeer belangrijke en uitgebreide collectie woord, beeld en geluid van kerkorgels in Fryslân zijn er nog altijd plannen voor verdere uitbreiding. Zo willen we, naast de eerdergenoemde uitbreiding van de collectie orgelkranten, graag nog een archief aanleggen van artikelen en documenten die ooit op de website gepubliceerd zijn. Ook is er een plan om een zogenaamde audiotheek aan te leggen waarmee alle audio die op de website te vinden is (en dan gaat het over zeer vele uren), overzichtelijk en gecategoriseerd is op te vragen en te beluisteren. Naast de (soms bijna dagelijkse) werkzaamheden om de huidige inhoud bij te werken en aan te vullen, liggen er dus nog genoeg plannen in de kast om deze website nog uitgebreider, vollediger en unieker te maken. We doen dat met veel plezier en hopen dat we hiervan een klein beetje kunnen overbrengen aan u als bezoeker. Wij wensen u dan ook nu en in de nabije toekomst veel genoegen en inspiratie toe op deze plek, en hopen u nog vaak te mogen begroeten.

Hartelijke groet,

Luuk Duursma, Leeuwarden
Foppe Duursma, Dokkum