Eerste exemplaren orgelkrant en Schwartzburg-cd uitgereikt Stichting Organum Frisicum
5 juli 2021


Zaterdagmiddag 3 juli jl. is in de Grote of Jacobijnerkerk de concertreeks van de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden van start gegaan. Gelukkig mocht daar ook weer publiek bij aanwezig zijn. Gerwin Hoekstra, de vaste bespeler van het Müller-orgel, mocht vandaag de concertreeks openen.
Na een kort welkomstwoord van voorzitter Sierksma van de stichting gaf Gerwin Hoekstra een korte toelichting op het te spelen programma. Dit besloeg een periode vanaf de 17e eeuw tot heden.

Na dit concert nam Bearn Bilker, voorzitter van Stichting Organum Frisicum, het woord om de Friese Orgelkrant uit te reiken. Vorig jaar is er geen orgelkrant verschenen in verband met de pandemie en het feit dat er geen excursies konden worden georganiseerd. Dit jaar kan dit gelukkig wel weer al was de voorjaarsexcursie nog een digitale versie.
Bilker reikte twee ‘eerste exemplaren’ uit aan de organisten Gerwin Hoekstra en Bob van der Linde, organist van de Martinikerk in Sneek. Deze beide organisten zijn ook benaderd om bij het werk van Stichting Organum Frisicum betrokken te worden. Dit gaat binnenkort zijn beslag krijgen.

Hierna werd door Bearn Bilker aan Theo Jellema de dubbel-cd aangeboden die is gemaakt in het kader van zijn ‘afscheid’ als artistiek adviseur van de stichting. Alle stukken op deze cd werden gespeeld op de vier Schwartzburg-orgels die we hebben in de provincie Fryslân. Dit werd gedaan door vijf organisten, te weten: Leonore Lub, Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga, Wolfgang Zerer en Peter van der Zwaag.

Tenslotte gaven Gerwin Hoekstra en Bob van der Linde nog een toegift op het Müller-orgel. Zij speelden vierhandig Vergnügte Ruh, Beliebte Seelenlust, BWV 170: I, een aria van Johann Sebastian Bach in een arrangement van Sybolt de Jong.

Donateurs van stichting Organum Frisicum ontvangen binnenkort automatisch de orgelkrant in hun brievenbus, tevens ontvangen ze de dubbel-cd. Stichting Organum heeft middels een bijdrage haar medewerking verleend aan deze cd en mag haar donateurs gratis een exemplaar doen toekomen.
Wilt u ook de Friese orgelkrant ontvangen dan kunt u deze bestellen door minimaal € 4,00 voor verzend- en administratiekosten over te maken naar bankrekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum, o.v.v. orgelkrant, postcode en huisnummer (voor 2 exemplaren zijn de verzend- en administratiekosten € 4,50 en bij 3 exemplaren graag € 5,00 overmaken).


      
Video met het door Jan Jongepier gecomponeerde stuk Partita 'Erschienen ist der herrliche Tag'
26 februari 2021

Vrijdag 26 februari 2021 zou Jan Jongepier zijn 80e verjaardag hebben gevierd. Op 31 juli 2011 overleed hij, dit jaar dus 10 jaar geleden. Jongepier was een zegen voor Leeuwarden en Fryslân. Hij heeft in verschillende opzichten de orgelcultuur in Friesland een geweldige push gegeven: qua concerten, orgelrestauraties, excursies en publicaties is door zijn werk het Friese orgellandschap op de kaart gezet. Velen hebben warme herinneringen aan zijn rol als excursieleider. En niet alleen door zijn orgelspel en improvisaties, maar vooral door zijn 'smeuïge' inleidingen waarbij hij met groot gemak en in begrijpelijke taal putte uit zijn encyclopedische kennis van orgels.
Hij was vooral beroemd als improvisator en heeft helaas nauwelijks gecomponeerd. Eén compositie is gelukkig wel overgeleverd: de Partita 'Erschienen is der herrliche Tag' (LB621). Dit is een jeugdwerk en werd gecomponeerd in 1958, net na zijn aanstelling in Purmerend. Het werd in 2018 opgenomen in het 'Leeuwarder Orgelboek', uitgegeven door Boeijenga Music. Deze partita is nu opnieuw door Boeijenga in een losse uitgave gepubliceerd.
Ter gelegenheid van de geboortedag van Jan Jongepier (1941-2011) op 26 februari, en om stil te staan bij het feit dat hij dit jaar 10 jaar geleden helaas is overleden, is een video gemaakt waarin het door Jan Jongepier gecomponeerde stuk Partita "Erschienen ist der herrliche Tag" wordt uitgevoerd door Gerwin Hoekstra op het Müller-orgel in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

U kunt deze video bekijken door in het hoofdmenu van deze website te kiezen voor Video. U ziet dan een aantal door Stg. Organum Frisicum aangeboden video's, waaronder de betreffende video. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier.