Eerste exemplaar Friese orgelkrant uitgereikt Stichting Organum Frisicum
4 april 2022


Zaterdagmiddag 2 april is tijdens de voorjaarsexcursie het eerste exemplaar van de Friese orgelkrant 2022 uitgereikt aan burgemeester Ina Sjerps van de gemeente Harlingen. Dit vond plaats in de tweede kerk die deze dag tijdens de excursie werd bezocht, de St. Michaëlkerk in Harlingen. Na een uiteenzetting en concert door Peter van der Zwaag hield de vicevoorzitter van Stg. Organum Frisicum, Keimpe van der Wal, een toespraak waarin hij o.a. benadrukte uit hoeveel windstreken in Nederland de Friese orgelcultuur en dus ook de Friese Orgelkrant belangstelling geniet. Vervolgens werd het eerste exemplaar overhandigt. Burgemeester Sjerps sprak haar hoop uit dat onze stichting succesvol mag zijn in het verder promoten en onder de aandacht brengen van eerdergenoemde cultuur, speciaal als het gaat om jongere doelgroepen.

U kunt deze orgelkrant bestellen door minimaal € 4,00 voor verzend- en administratiekosten over te maken naar bankrekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van Stichting Organum Frisicum, o.v.v. orgelkrant, postcode en huisnummer. (voor 2 of 3 exemplaren zijn de verzend- en administratiekosten € 5,00 en bij 4 tot 10 exemplaren graag € 6,00 overmaken)

Ook de editie van dit jaar staat weer vol met informatie, achtergrondverhalen en foto's van tal van Friese kerkorgels. Ook is traditiegetrouw de Friese Orgelagenda opgenomen, een overzicht van orgelconcerten die dit komende seizoen plaatsvinden in Fryslân (en zelfs enkele daarbuiten).