Leichel-orgel in Arum, een uniek instrument is gerestaureerd Friesch Dagblad
16 juni 2022
Lodewijk Born

Zondag officiële overdracht aan gemeente

ARUM | Het orgel van de Lambertuskerk in Arum wordt zondagmiddag (19 juni - webm.), na een grondige restauratie, weer overgedragen aan de kerkelijke gemeente. Omdat het slechts een van de vier Leichel-orgels is in Fryslân, is het een belangrijke restauratie.

De orgelrestauratie is in oktober 2021 al afgerond, maar door coronamaatregelen was er nog geen mogelijkheid om de overdracht gezamenlijk te vieren.

"Het orgel van de Lambertuskerk is een vrij uniek instrument", aldus Theo Jellema die de orgelrestauratie begeleidde. Het is namelijk een instrument van de Duitse orgelbouwer Friedrich Leichel (1824-1890), die zijn bedrijf aanvankelijk in Düsseldorf had, maar tijdens de werkzaamheden in Arum naar Lochem verhuisde. "Vier orgels bouwde hij in Fryslân om precies te zijn: in Arum, Pingjum, Augustinusga en Kootstertille. Van die vier orgels is dat van Arum verreweg het grootste. Een kleiner 'zusje' staat in de kerk van Pingjum, maar dit instrument is momenteel onbespeelbaar."

Tamelijk jong orgel

Het Leichel-orgel in Arum dateert uit het jaar 1885, en is dus tamelijk jong. Bij een brand in 1836 ging in de kerk een tweeklaviers-orgel verloren, waarvan het hoofdwerk gemaakt was door Tobias en Coenraad Baden. Een deel van het pijpwerk werd gered. Orgelbouwer Dirk Ypma plaatste daarin – met gebruikmaking van het geredde pijpwerk – een nieuw orgel. Het was gereed in 1840.

Over de kwaliteit daarvan was de gemeente echter niet te spreken. En daarom kreeg Leichel de opdracht om een nieuw orgel te bouwen. Een orgel met twee klavieren en vrij pedaal en 22 registers (stemmen). "Leichel handhaafde wel de kas van het Ypma-orgel, maar voegde er nieuw snijwerk en ornamentiek aan toe." Het oude orgel van Arum ging naar Leens (Gr).

In 1940 vond een restauratie plaats door de firma H. Spanjaard, uit Amsterdam. Daarna was er eigenlijk alleen onderhoud aan het instrument. De toestand van het orgel is erna steeds verder achteruitgegaan.

Kerkrestauratie

Begin deze eeuw is de Lambertuskerk uitvoerig gerestaureerd en sindsdien wordt het Leichel-orgel met het nodige kunst- en vliegwerk 'in de lucht gehouden'. Als de kerk in maart 2008 weer in gebruik wordt genomen, gebeurt dat zonder orgel. Het Leichel-orgel heeft het begeven. Het orgel stond er slecht voor. "Van de bijzonder gecompliceerde mechaniek was alles ernstig ontregeld geraakt. Er was ook kalk in het orgel gevallen."

"Eigenlijk was er te lang mee gewacht. In de jaren negentig was al duidelijk dat een restauratie noodzakelijk was, maar dan moet er nog een adviesrapport worden opgesteld, geld bijeengebracht worden, en dan ben je zo jaren verder", legt Jellema uit.

250.000 euro

Er wordt als het orgel zwijgt, wel doorgepakt door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kimswerd-Arum. Die laten Jellema een rapport opstellen, in 2009, wat er nodig is om het instrument weer zijn oude allure te laten krijgen. De dan berekende kosten: 250.000 euro. Onder meer met subsidies wordt hiervoor geld bijeengebracht. De helft moet uit de kas van de kerkelijke gemeente en van fondsen komen.

In oktober 2019 begint de restauratie, die uitgevoerd wordt door Orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Klankkleur

De uitdaging bij de restauratie was om de mechaniek zo te restaureren en af te stellen dat het orgel weer goed functioneert, aldus Jellema. "De dispositie van 1885, die in 1940 gewijzigd was, is bijna geheel hersteld; alleen de Koraalbas 4’, die Spanjaard op het pedaal aanbracht, is gebleven."

Het instrument klinkt nu al weer geruime tijd in de eredienst op zondag, tot tevredenheid van de gemeente maar ook van de organisten die het instrument bespelen. Als Jellema nu de klankkleur van het instrument zou moeten omschrijven, typeert hij die als "Duits-romantisch."

Zondagmiddag wordt de restauratie afgerond. Dan zal Jellema de restauratie toelichten en ook zal te horen zijn wat de mogelijkheden zijn van het orgel in een aantal korte bespelingen. Daarnaast vertelt Bert Yedema, directeur van Bakker & Timmenga, over hoe voor hen de restauratieklus was. Daarna wordt het orgel overgedragen aan de protestantse gemeente. De bijeenkomst begint om 15.45 uur.


   
Overdracht orgel Kollumerzwaag vrijdag 26 november
11 november 2021
Auke de Boer

Het orgel in de Grote Kerk (voormalige Ger. Kerk) in Kollumerzwaag is sinds begin januari eruit geweest vanwege groot onderhoud. Bij het Mense Ruiter orgel uit 1980 was dit na veertig jaar dienst ook wel nodig.

Bij de bouw van dit orgel met een hoofdwerk, rugpositief en een zelfstandig pedaal met onder meer een Trompet en Bazuin zijn ook goede delen uit het vorige orgel opgenomen. Unicum aan het orgel is ook dat het een derde klavier als koppelklavier heeft. Het instrument , met een barokfront, wordt naast de kerkdiensten ook intensief voor orgellessen gebruikt. Het instrument is weer technisch geheel nagezien, de klavieren zijn gereviseerd, het pijpwerk is schoongemaakt en de intonatie, de klank van het orgel geheel gecorrigeerd. Dit laatste was erg nodig. In de loop der tijd is er een en ander aan het kerkgebouw veranderd en daardoor de akoestiek van de kerk sterk is veranderd. Zo is het zacht board plafond ooit vervangen door een houten plafond en heeft de kerk bij de renovatie een tegelvloer gekregen. En zijn de banken door stoelen vervangen. Hierdoor klonk het orgel zeer boventoon rijk. Dit is nu bijgewerkt en het orgel klinkt nu als nooit tevoren.

Dit orgel mag zich in Noord Oost Friesland tot de topinstrumenten rekenen en klinkt buitengewoon fraai in de gerenoveerde kerk.
Op vrijdagavond 26 november om 19.30 uur zal de overdracht geschieden in een feestelijke bijeenkomst, waarbij ieder van harte wordt uitgenodigd. De heer Bauke Hoekstra zal een verslag van de ingrepen aan het orgel geven. Orgelbouwer Sander Booij zal het orgel in al zijn aspecten laten horen en organist Auke de Boer zal een causerie houden over het bijzondere orgellandschap van Noard East Fryslân.
Op zaterdag 27 november is er voor de liefhebben gelegenheid om het orgel van dicht bij te bekijken en bovendien de gelegenheid voor organisten uit de regio om tussen 10.00 en 16.00 uur er op te spelen. Zo men wil, kan men er ook een tijd voor reserveren via kerkrentmeesters@kerkinkollumerzwaag.nl. Op zondagavond 28 november speel organist van de Grote – of Martinuskerk in Dokkum de heer Auke de Boer om 19.30 uur een orgelvesper. In deze vesper klinkt het in literatuur werken rond Advent.

(meer info: Auke de Boer 06-40335580)


   
Wij zien dit als de start van een nieuw hoofdstuk voor parochie Leeuwarder Courant
20 juli 2021
Maria Del Grosso

In de Zuiderkerk van Sneek klonken zondag (18 juli, webm.) de laatste klanken van het Proper/Reilorgel. Over een paar maanden schittert het instrument in de oud-katholieke kerk van het Poolse Lódz.

Het is deze maandag een komen en gaan op de trappen van de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade in Sneek. Het kerkorgel wordt ontmanteld. Vrijwilligers kunnen de grote orgelpijpen slechts met één tegelijk naar beneden tillen. De kleinere gaan wat makkelijker en gaan met meerdere tegelijk. Iedereen heeft plastic handschoenen aan om maar niets te beschadigen.
De PKN (Protestantse Kerk Nederland) in Sneek zoekt een andere bestemming voor het witte pand. Diensten werden er al niet meer gehouden in de voormalige gereformeerde kerk. De leden van de kerk komen nu samen in de Martinikerk. Er waren eerst nog wel jeugddiensten, vespers en zangdiensten in de Zuiderkerk, maar de laatste tijd werd het orgel niet meer gebruikt.

Al heel vroeg begreep organist Folkert Binnema (83) dat met het sluiten van de kerk ook een bestemming gezocht moest worden voor het Proper/Reilorgel. Binnema is sinds 1990 de vaste organist van het kerkinstrument. "Yn it begjin wienen der op snein noch twa tsjerketsjinsten", vertelt hij, terwijl hij tussendoor helpt bij vragen. "Dat is oktaaf 8", wijst hij naar één van de pijpen op de grond.
Zondag raakte hij de toetsen en het pedaal van het orgel voor het laatst aan. Toen gaf hij een demonstratie van de mogelijkheden aan de nieuwe eigenaar: de oud-katholieke parochie van Lódz. Vier afgevaardigden van deze Poolse gemeente waren daarbij aanwezig en blijven de hele week in Sneek om te helpen met de demontage en het inpakken van alle orgelonderdelen. De afscheidsdienst werd door veel meer mensen gevolgd, vertelt de vrouw van de pastoor, Agnieszka Zdrosewska. Er was een livestream op Facebook die door zeker nog eens driehonderd mensen uit Lódz werd gevolgd en wereldwijd door nog honderden anderen.

De oud-katholieke gemeenschap is één grote wereldwijde familie, vertelt Zdrosewska, die jaarlijks bijeenkomt in Utrecht. Het is dankzij haar dat het Sneker orgel naar de 700.000 inwoners tellende stad Lódz verhuist. Toen zij rond 2007/2008 voor de Rabobank werkte, leerde ze de zoon van Binnema, Jacob, kennen. Ze hielden altijd contact. Toen het orgel beschikbaar kwam, tipte Binnema de Poolse kerkgemeenschap.

Er was meer belangstelling, vertelt Binnema senior. Fransen kwamen langs om te kijken of het instrument in hun kathedraal zou passen en vanuit Luxemburg was er serieuze belangstelling. De voorkeur van de Sneker PKN ging uit naar een Oostblokland. Daar zijn ze dolgelukkig met de aanwinst, die ze voor een symbolisch bedrag van 1 euro aanschaften. Toch zijn er al talloze acties opgezet om de kosten te kunnen dekken. De afbraak en opbouw gebeuren onder leiding van orgelmakerij Reil uit Heerde en die begeleiding moet betaald worden, evenals de kosten van het transport.

In Lódz zal het orgel in de avonduren weer opgebouwd moeten worden. Zdrosewska schat in dat haar kerk daar een maand of drie, vier voor nodig heeft. Dan hopen ze Binnema uit te nodigen bij de ingebruikname. "Dêr hoopje ik by te wêzen. Ik ha o sa’n nocht oan reizgjen", meldt de organist.
Hij vertelt dat het orgel in 1890 gebouwd is door orgelbouwer Proper. Het bevatte toen slechts twee klavieren. "It wie bedoeld as oargel foar de 'kleine luiden'." Het instrument moest 450 zitplekken kunnen bespelen. Maar dat groeide naar 900. Daarom werd het orgel in 1950 uitgebreid door Johan Reil. Er kwamen registers bij tot het instrument er 22 telde. Alle mogelijkheden laten zien, kon zondag niet meer.

"Dizze tsjerke is ekstreem drûch. Dat hat neidielich west foar de meganyk fan it oargel." Ook speelt lekkage een rol. "By grutte grepen rint der lucht fuort."
De Poolse kerk redde zich tot nu toe met een elektronisch instrument. "Wij zien dit als de start van een nieuw hoofdstuk voor onze parochie. De kerk kan nu ook opengesteld worden voor culturele doeleinden en voor concerten", zegt Zdrosewska. Volgens haar moest het zo zijn. De naam van hun stad betekent boot en toen ze in Sneek arriveerden, zagen ze alleen maar boten.