200 jaar Hillebrandorgel Friesch Dagblad
17 september 2020

Alle basisscholen uit Smallingerland komen naar de kerk


Twee keer per dag wordt in de Grote Kerk van Drachten het theaterspektakel Polle de orgeljongen opgevoerd voor basisschoolleerlingen uit de gemeente Smallingerland. Het verteltheater met verteller Frank Belt en organist Eeuwe Zijlstra hoort bij het feestprogramma ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het Hillebrandorgel in de kerk.
Vanwege corona zijn andere activiteiten doorgeschoven naar volgend jaar, maar Polle de orgeljongen wordt tot en met volgende week donderdag (24 september - webm.) veertien keer opgevoerd voor in totaal ruim vijfhonderd kinderen uit de groepen vier tot en met zeven.


   
‘Orgelbouw na 1945 in Friese kerken’ juli 2020

Op 28 september 2019 werd een boek met cd gepresenteerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Organum Frisicum. Het boek bevat orgelmonografieën van naoorlogse orgels in Fryslân met daarnaast veel fotomateriaal. De cd bij het boek is geproduceerd door Boeijenga Music Publications (BMP) en bevat werken van 8 componisten op 9 naoorlogse Friese kerkorgels.

Hieronder vindt u 3 knoppen waarmee u meer informatie over dit boek kunt lezen.