Nederland
Dit is de website van Stichting Organum Frisicum. De stichting houdt zich bezig met het promoten van kerkorgels. Vanuit de statuten luidt de officiële doelstelling als volgt:
'....het instandhouden en bevorderen van orgelconcerten in Fryslân en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door publicitaire middelen, het bieden van een platform voor coördinatie en het jaarlijks uitbrengen van een Friese orgelagenda voor een heel seizoen.'

Op deze website is veel foto- en geluidsmateriaal te vinden en worden zowel algemene nieuwsberichten als de door de stichting georganiseerde activiteiten uitgelicht.

Wij wensen u veel genoegen bij het bekijken en beluisteren van onze website.


stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard