Sietse van der Hoek (secretaris)  
Muziek speelde bij ons thuis een belangrijke rol. Ik kreeg na de verhuizing van het harmonium van pake en beppe naar ons ouderlijk huis dan ook direct ‘orgelles’. Ik was toen een jaar of tien. Later, vanaf eind jaren ’60, speelde ik regelmatig in de kerk. Toch ben ik altijd een (beginnend) amateur gebleven en speel nog altijd vooral voor mijn eigen ‘orgelplezier’ en luister graag naar ‘echte organisten’. Wel begeleid ik sinds 2007 weer regelmatig vieringen, eerst in de RK-kerk van Hellevoetsluis en nu in Drachten. Onlangs ben ik - na zo’n vijftig jaar - weer gestart met orgellessen.

Ik ben in 1954 geboren in Sneek en woonde daar tot mijn 5e jaar. Sinds 2017 ben ik weer terug in Friesland. In de tussentijd studeerde ik pedagogiek en onderwijskunde en werkte in het onderwijs of bij aan het onderwijs gelieerde instanties; de laatste twintig jaar als opleidingsdocent aan een Hogeschool in Rotterdam en Den Haag.

In mijn betrokkenheid bij Stichting Organum Frisicum - het Friese orgel komen mijn belangstelling voor orgel en muziek, voor streekgeschiedenis en cultuur, en mijn bestuurlijke ervaring samen. Een mooie win-win-situatie.
Sietse van der Hoekstuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard