Riemke Dijkstra (algemeen bestuurslid)  
werd als boerendochter in Rijs (Gaasterland) geboren. Muziek en muzieklessen hoorden er thuis gewoon bij. Daarom werd de muziekschool in Koudum bezocht om orgelles te krijgen. Er kwam thuis een nieuw en groter orgel en op de muziekschool volgden lessen op het pijporgel en op het kerkorgel in de Gereformeerde Kerk van Koudum.
Aan het Bogerman College in Sneek behaalde zij haar atheneumdiploma met muziek als één van de examenvakken. Vervolgens ging zij naar het conservatorium in Leeuwarden. In de vooropleiding ontving zij orgellessen van Jan Jongepier en in de reguliere opleiding van Anco Ezinga. Toen het Leeuwarder conservatorium naar Groningen moest verhuizen stopte Riemke met de opleiding. In 1989 koos ze voor een beroepsopleiding reizen en toerisme in Den Haag werkte daarna enkele jaren op het hoofdkantoor van het Nederlands Bureau voor Toerisme in Den Haag. Toen zij een kind kreeg vertrok het gezin in 1997 naar Nijega in de gemeente Smallingerland. Zij is organiste van de PKN-gemeente Nijega-Opeinde-De Tike.

Riemke Dijkstra heeft een betaalde baan als gastdocente bij ‘De Levensjas’. Dat is een programma voor basisscholen over het leven, het verlies ervan en het rouwproces dat daarbij kan horen (zie www.de levensjas.nl). Daarnaast werkt zij als vrijwilliger bij de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Haar bestuurstaak beschouwt zij als een nieuw aspect, een verlengstuk van haar bezigheden tot nu toe rond het (kerk)orgel. Zij heeft er erg veel zin in.
Riemke Dijkstrastuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard