Keimpe van der Wal (bestuurslid jeugdzaken en vicevoorzitter)  
geboren op 5 juli 1952 in Witmarsum. Hij bezocht de Pedagogische Academie in Leeuwarden waar hij in 1974 het diploma 'volledig bevoegd onderwijzer' behaalde. Nog steeds is hij in het onderwijs werkzaam maar nu in een zogenoemde bovenschoolse functie. Bij het protestants-christelijk basisonderwijs in Leeuwarden is hij zorgcoördinator en in de regio Noordwest Friesland is hij coördinator voor het christelijk samenwerkingsverband 'Weer Samen Naar School'. Beide functies komen er op neer dat hij bijdraagt aan schoolse voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Zijn eerste orgellessen ontving hij als jongen in zijn toenmalige woonplaats Wesepe van de heer Velders. Daarna bekwaamde hij zich verder bij o.a. Broer de Witte. Tot voor kort was hij organist van de Leeuwarder Pelikaankerk en dirigent van de cantorij aldaar. Vanwege de in Leeuwarden gaande herindeling van wijkgemeenten en kerksluitingen is Keimpe naar een andere wijkgemeente overgestapt waardoor hij niet langer cantor-organist in de Pelikaankerk is. Inmiddels is hij alweer benaderd om elders kerkdiensten te komen begeleiden. Zijn belangstelling voor kerkmuziek blijkt verder uit zijn lidmaatschap van het Leeuwarder Madrigaalkoor, dat onder leiding staat van Broer Giesing. Tevens is Keimpe penningmeester van dit koor, in welke functie hij ook ervaring met organisatorische werkzaanheden voor concerten heeft opgedaan. Keimpe van der Walstuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard