De Stichting Organum Frisicum heeft in haar beloningsbeleid aan haar bestuursleden en adviseurs het volgende vastgesteld:

1. Aan de adviseurs van de Stichting wordt per activiteit een beloning vastgesteld afhankelijk van de geleverde inspanning. De vergoeding is inclusief de onkosten voor de registranten die bij de activiteit zijn betrokken.

2. De bestuursleden doen onbezoldigde werkzaamheden en ontvangen als vrijwilliger een vergoeding van de gemaakte onkosten.

3. De administratrice en de webmasters ontvangen jaarlijks een kerstgratificatie.

4. De professionele musici in het bestuur ontvangen naast hun vrijwillige activiteiten een vastgestelde beloning voor hun activiteiten op de excursies. De vergoeding is inclusief de onkosten voor de registranten die bij de activiteit zijn betrokken.

5. De vergoeding van externe vrijwilligers wordt in de bestuursvergaderingen vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die o.a. de functies bekleden van voorzitter, secretaris, penningmeester.
Het bestuur wordt vrijwillig ondersteund door webmasters, administratrice en een financieel adviseur.
Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door professionele adviseurs en musici die vooral actief zijn op de excursies die de Stichting meerdere malen per jaar in de provincie organiseert.stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard