Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Een ANBI komt in aanmerking voor bepaalde fiscale voordelen:
  Schenkingen en donaties aan een ANBI kan de schenker of donateur aftrekken voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  Een ANBI hoeft geen schenkbelasting en erfbelasting (het vroegere schenkingsrecht en successierecht) te betalen over schenkingen, legaten of erfstellingen die zij ontvangt.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Stichting Organum Frisicum heeft ook de status 'culturele ANBI'. U kunt dit nakijken op een pagina van de Belastingdienst: ANBI’s controleren

ANBI gegevens

Hieronder vindt u een aantal gegevens die wettelijk dienen te worden vermeld door een organisatie die als ANBI is aangemerkt.

Naam en vestigingsplaats

Stichting Organum Frisicum is statutair gevestigd te Leeuwarden.

Het RSIN-nummer (het vroegere Fiscaal nummer) is: 8157.12.030stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard